Romaner

MirrorJag skriver romaner och deckare, som tar upp samhällsfrågor som personlig integritet – som är mitt tidigare forskningsområde, säkerhet och feminism i bemärkelsen att vi kvinnor behöver hitta vår egen styrka och stå för våra val.

Historia – särskilt folklivsberättelser – fascinerar mig, och jag släktforskar en del, sedan ganska nyligen.

Mina romaner är:

  • Ferrum, december 2012, som omväxlande är placerat till Bergslagen före och under andra världskriget, och omväxlande i Stockholm i en snar närtid.
  • Janus fjärde ansikte, september 2013, är en mer traditionell deckare om säkerhetshot i telecomsystem – där en projektledare i Karlstad dras in i en terroristhärva som för henne till Paris.