Cuprum

Ljus i mörkretFerrums uppföljare Cuprum kommer ut våren 2014.

I den fortsätter Jackie och John vägen mot en förståelse av vad som egentligen hände på 1990-talet, och vad det medfört till 2020-talet.

Några personer ur Janus fjärde ansikte möter du också igen. Det blir också  nya bekantskaper.

Kvinnors våld mot män är en hjärtefråga för mig. Inte för att det är viktigare än mäns våld mot kvinnor, utan för att det är lika viktigt, men helt osynligt. Det har samma mekanismer som all annan terror. Det måste fram i ljuset.

Cuprum betyder koppar. Koppar och kvinnligt delar symbol, liksom järn och manligt.

Cuprum är ett matriarkat.

Där möter du arga män och arga kvinnor, och ett samhälle där våra barn måste bära konsekvensen av beslut vi fattade utan att fatta.

Snart.