Var är manualen?

I begynnelsen skapade Gud världen. Han ägnade sedan några vardagar åt att pyssla ihop berg och hav, fiskar och landdjur och så småningom slog han på stort och skapade sitt mästerverk: en karl!

Sedan tog han ett revben, fast jag föredrar Linas version under husförhöret, där det var ett rivjärn, och så pysslade han lite till, och vips fanns där en kvinna. En kompis till Adam, så han skulle slippa känna sig ensam. Kompis var kanske lite fel uttryck, men hon blev hursomhelst till för Adam, inte för att fylla något eget syfte.

Sedan tog Gud helg och sov sig igenom söndagen. Innan han bestämde sig för att ta rast borde han kanske skrivit någon form av manual, med syfte och målsättning i. Han glömde så att säga dokumentationen, men kompenserade det genom att ge den i stenform till Moses lite senare, men precis som dagens systemutvecklare hellre hackar kod än skriver worddokument var den en torftig passus med bara tio regler: ”gör si men inte så”. Fortfarande inget syfte och ingen målsättning.

En miss? Eller avsiktligt?

12 tankar om “Var är manualen?

 1. Bibelns Skapelseberättelse !.

  Tyvärr har Amatörer till översättare översatt Skapelseberättelsen felaktigt så förståelsen gått förlorad.
  Tyvärr har så Människor utan Andlig insikt och erfarenhet Tolkat Skapelseberättelsen enligt eget påhitt i stället för att översätta Ordagrant Grammatiskt.

  Så här skall den Börja –

  ”Gudarna/Änglarna-Han skapade i FÖRSTLINGEN himmlarna och Jorden..
  och Jorden-Hon blev öde och tom,
  och Mörker var över ANSIKTET i Djupet,
  och Gudarnas/Änglarnas-Ande-Han svävade över ANSIKTET i Vattnet,
  och Gudarna/Änglarna-Han sade,
  Låt HONOM bliva ljus OSV”.

  Kommentarer –

  Personen med Versaler är Kristus.
  Mörkret – Djupet -Vattnet är – Moder Jords Moderliv.

  Låt HONOM bliva ljus – HANS Förstfödelse.

  Jämför från Nya Testamentet –

  Kolosserbrevet kap.1.,

  16. Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl
  som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och
  väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom
  honom och till honom.
  17. Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i
  honom.

  Kommentarer –

  ”himmelen” – Detta ord har Himmlarna i Grundtexten – Himmel i singularis finns inte i Nya Testamentet.
  Det är inte Lufthimlen över våra Huvuden som menas utan ett Mellanrike Mellan Guds rike och Jordens Rike kallat – Himmlarnas Rike, ett rike där Gudarna/Änglarna befinner sig.

  I Korthet.

  Arne Strand.

  • Syftet och Målsättningen med skapelseberättelsen är –

   Kollosserbrevets 2a kap.
   2. Ty jag önskar, att deras hjärtan skola få hugnad, därigenom att
   de slutas tillsammans i kärlek och komma till en full
   förståndsvisshets hela rikedom, till en rätt kunskap om Guds
   hemlighet, vilken är Kristus;
   3. ty i honom finnas visdomens och kunskapens alla skatter
   fördolda.
   4. Detta säger jag, för att ingen skall bedraga eder med skenfagert
   tal.

   8. Sen till, att ingen får bortföra eder såsom ett segerbyte genom
   sin tomma och bedrägliga »vishetslära», i det att han åberopar
   fäderneärvda människomeningar och håller sig till världens
   »makter»[1] och icke till Kristus.
   9. Ty i honom bor gudomens hela fullhet lekamligen,
   10. och i honom haven I blivit delaktiga av den fullheten, i honom
   som är huvudet för alla andevärldens furstar och väldigheter.

   Gud vill att Människor skall bliva Jesus Kristus lika och att Gud kan ha Gemenskap med dem och Bo tillsammans med dem på Jorden.
   Gud vill därför sluta ett förbund med människorna genom Jesus Kristus sålunda –

   Jeremia kap 31.,

   33. Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus
   i kommande dagar, säger HERREN:
   Jag skall lägga min lag i deras bröst
   och i deras hjärtan skall jag skriva den,
   och jag skall vara deras Gud,
   och de skola vara mitt folk.
   >Jer. 24,7 Hes. 11,19. 36,26. 2 Kor. 6,16.
   34. Då skola de icke mer behöva undervisa varandra,
   icke den ene brodern den andre, och säga:
   »Lär känna HERREN»;
   ty de skola alla känna mig,
   från den minste bland dem till den
   störste, säger HERREN.
   Ty jag skall förlåta deras missgärning,
   och deras synd skall jag icke mer komma ihåg.
   >Jes. 54,13. Mik. 7,18f. Joh. 6,46. Apg 10,43. Rom. 11,27.

   Detta gäller såväl Israels folk som Hedningarna.

   Vidare – Jag citerar –

   Sedan tog han ett revben, fast jag föredrar Linas version under husförhöret, där det var ett rivjärn, och så pysslade han lite till, och vips fanns där en kvinna. En kompis till Adam, så han skulle slippa känna sig ensam. Kompis var kanske lite fel uttryck, men hon blev hursomhelst till för Adam, inte för att fylla något eget syfte.

   Kommentar – Revben är en Felöversättning då det i detta fall skall översättas – SIDA.
   Gud tog av Mannens SIDA och byggde en Kvinna därav – sålunda –

   Psaltaren, 110 Psalmen., Sions konung en präst efter Melki-Sedeks sätt.

   1. Av David; en psalm.

   HERREN sade till min herre:
   »Sätt dig på min högra sida,
   till dess jag har lagt dina fiender
   dig till en fotapall.»
   2. Din makts spira skall HERREN
   utsträcka från Sion;
   du skall härska mitt ibland dina fiender.
   3. Villigt kommer ditt folk,
   när du samlar din här;
   i helig skrud kommer
   din unga skara inför dig,
   såsom daggen kommer
   ur morgonrodnadens sköte.

   Den Svenska översättningen är Hopplöst fel – denna Engelska är något bättre – och avslöjar Hemligheter den Svenska inte gör –

   Psalm 110
   The LORD said unto my Lord, ”Sit Thou at My right hand, until I make Thine enemies Thy footstool.”
   2The LORD shall send the rod of Thy strength out of Zion. Rule Thou in the midst of Thine enemies!
   3Thy people shall be willing in the day of Thy power; in the beauties of holiness, from the womb of the dawn, Thou hast the dew of Thy youth.

   eller

   Psalm 110
   A Psalm of David.
   1Jehovah saith unto my Lord, Sit thou at my right hand, Until I make thine enemies thy footstool.
   2 Jehovah will send forth the rod of thy strength out of Zion: Rule thou in the midst of thine enemies.
   3 Thy people offer themselves willingly In the day of thy power, in holy array: Out of the womb of the dawn Thou hast the dew of thy youth.

   Jämför med den Svenska översättningen –

   in the beauties of holiness, from the womb of the dawn, Thou hast the dew of Thy youth.
   och –
   in holy array: Out of the womb of the dawn Thou hast the dew of thy youth.

   Kommentar –

   ”Out of the Womb of the Dawn” –
   att jämföras med Skapelseberättelsens –

   Personen med Versaler är Kristus.
   Mörkret – Djupet -Vattnet är – Moder Jords Moderliv.
   Låt HONOM bliva ljus – HANS Förstfödelse.

   -här ovan.

   Var det något hitåt du syftade ?
   Kom gärna med frågor om du har några så får vi se om jag kan förklara dem.

   Arne Strand.

   • Ja – det kan man ju fundera på.
    Men om både Gud och Livet är evigt och Gud är den Levande Guden,
    så varför inte på Jorden – livet och liv kan ju existera här.

    Men som jag förstår HANS Ord så kommer Vi/Mänskligheten att Flytta från Jorden.

    Jeremia kap 31 versarna –

    35. Så säger HERREN,
    han som har satt solen till att lysa om dagen
    och månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång,
    han som rör upp havet, så att dess böljor brusa,
    han vilkens namn är HERREN Sebaot:
    >1 Mos. 1,14 f. Ps. 136,7 f. Jes. 51,15.
    36. Först när denna ordning icke mer består inför mig, säger HERREN,
    först då skall Israels släkt upphöra
    att inför mig alltjämt vara ett folk.
    >Jer. 33,20 f., 25 f.
    37. Ja, så säger HERREN:
    Först när himmelen varder uppmätt därovan
    och jordens grundvalar utrannsakade därnere,
    först då skall jag förkasta all Israels släkt,
    till straff för allt vad de hava gjort, säger HERREN.

    Jeremia kap 33 versarna –

    19. Och HERRENS ord kom till Jeremia; han sade:
    20. Så säger HERREN: Först när I gören om intet mitt förbund med
    dagen och mitt förbund med natten, så att det icke bliver dag
    och natt i rätt tid,
    21. först då skall mitt förbund med min tjänare David bliva om
    intet, så att icke längre en avkomling av honom sitter såsom
    konung på hans tron, och först då mitt förbund med de levitiska
    prästerna, som göra tjänst åt mig.

    GUD som inte kan ljuga kan inte säga,
    ” När ni Människor gör det eller det,
    då skall jag göra det och det ” !

    Alltså det GUD här i pofetiorna säger kommer alltså mänskligheten att Göra och då kommer Gud göra det HAN sagt.
    För såvitt jag kan bedöma,
    kan mänskligheten bar göra GUDs förbund med Natt och Datt om intet när Mänskligheten går ut i Universum,
    och då kan mänskligheten inte längre vara uppdelad i olika Nationer om än Nationaliteterna finns kvar.

    Mitar Tarabic., Serbisk Profet Död 1899 har bland annat Profeterat –

    People will drive in rigs upon the moon and stars. They will look for life, but life similar to ours they will not find. It will be there, but they will not be able to understand it and see that it is life.

    Från denna strof –

    Man will travel to other worlds to find lifeless deserts there, and still, God forgive him, he will think that he knows better than God himself. There, except the eternal peace of God, he will see nothing, but he will sense with his heart and soul all of God’s beauty and power. People will drive in rigs upon the moon and stars. They will look for life, but life similar to ours they will not find. It will be there, but they will not be able to understand it and see that it is life.

    One who goes there, God forgive him, not believing in God as it is proper for an honourable and decent person, when he comes back he will say: ”Oh, you people, who mention God’s name with doubt, go there where I was, than you will see what is God’s mind and power.”

    Ja – Mer än så förstår då inte jag,
    Frid vare dig !.

    Arne Strand.

 2. Meningen med livet, i bibliska religioner, är att komma till himmelen. Med tanke på hur underbart det sägs vara verkar det ju helt klart värt mödan.

  Den sanna meningen med livet, har jag lite sådär amatörmässigt kommit fram till är:
  Livet består av negativa stunder och positiva stunder.
  Maximera positiva stunder, minimera negativa stunder.

  Ha dock i åtanke att t.ex. göra inbrott på ett konditori ger en positiv stund. Men eftersom den medför negativa stunder i form av skuldkänslor och eventuellt straff, riskerar du att byta en positiv stund mot flera, mer omfattande, negativa stunder. Det blir således en negativ nettobalans vilket gör att det är ej att rekommendera. Alltså leder min högst personliga teori (som jag kallar läran om stundernas polaritet) inte bara till ett mer positivt liv, utan också till god moral.

  Snipp snapp snut.

  • Det är kloka ord.

   Jag är inte själv ateist, men jag tror det är bevisat att den som är troende lever längre och lyckligare än den som inte är det – givetvis med många undantag. Det borde handla om att vara en del av ett sammanhang.

   Annars blir man ju som getingarna på hösten – de har inget syfte kvar i livet, så de surrar runt som duracellkaniner på batterier som är på väg att slockna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s