SDs partistöd

Den som följt denna blogg vet hur illa jag tycker om SD, men också att jag efterlyser mer debatt kring vad de faktiskt vill och står för, och mindre slentrianmässiga påhopp utan djup.

SD vill inte redovisa gåvor från privatpersoner.

Öppna sverigedemokrater tappar bevisligen både samhällsposition och ibland även arbete och inte drabbas inte sällan av vandalisering och fysisk misshandel.

Många av dem är rasister, och samhällets utfrysning är då rimlig, men alla är det faktiskt inte. Våld och materiell förstörelse är givetvis aldrig OK.

Detta är med andra ord ett typiskt fall där jag med hjärtat känner ”Bra, tvinga dem att redovisa!”, men ändå, när samvetet tar över, backar och säger:

”Tills vi som avskyr det SD står för lärt oss att föra en saklig debatt är det inte ett hederligt krav”.

SvD

60 tankar om “SDs partistöd

 1. Kan bara hålla med!

  Jag tror att det största misstaget i valrörelsen var just att man inte lyfte fram och diskuterade SD politik och vad det rent faktiskt står för. Istället försökte de etablerade partierna att frysa ut dem och diskussionen blev istället, styrd och påhejad av massmedia någon form av ”rädsla-för-att-SD-skall-komma-i-vågmästarposition-diskussion”, inte en diskussion om SDs politik, vilket hade varit mycket mer informativ för väljarna som då kanske kunde fattat mer välgrundade beslut.

  Jag har ett flertal gånger berört detta i min egen blogg och fick i samband med ett inlägg om valresultatet en halvintressant kommentarstråd i parallellt spår:
  http://blog.axnet.nu/ordflod.php/2010/09/20/uppsamling-av-initialla-tankar-efter-val#c101

 2. Men hallåååå???!! VARFÖR ska dom det. Andra partiers hyckel finns ännu, med alla sina smutsiga hemligheter genom tiderna!!
  ”“Tills vi som avskyr det SD står för lärt oss att föra en saklig debatt är det inte ett hederligt krav”.”

  Det enda ärliga partiet i Riksdagen är SD. Visar de inom Menaländerna upp vilka pengar de får utifrån till sina moskeer t.ex? Nog nu. Då ska DE också redovisa, ALLA eller ingen.

  • Personer som använder begrepp som ”mena” ger mig rysningar. När man skriver om ”mena” då skriver man inte om människor, individer med hopp och drömmar och egna åsikter. Då beskriver man en stor hopklumpad skäggig grupp med k-pistar hängande över axeln….

   Men, för att ändå besvara din rappakalja:
   SD är ett politiskt parti som finns representerat i Sveriges riksdag. Därför är det intressant att veta vem/vilka som står bakom detta parti.

   Moskébyggen sker helt ideellt och byggnaden ägs av en grupp individer eller en församling, denna drivs inte för att ändra våra lagar eller styra vårt land, den drivs för att sagda grupp indivder eller församling vill ha en möteslokal där de kan utöva sin religion.

 3. En ärlig invändning, den hedrar dig! Att det finns rasister och andra extrema individer som stöder den sverigedemokratiska politiken är inget vi kan lasta SD för. Min generation, sextiotalisterna, bär ansvaret för det. Hade vi, med vår bakgrund och bildning, på ett socialt smidigt sätt vågat säga de sanningar som nu en yngre generation, med allt vad det innebär att tillhöra den, måste ställa sig upp och säga, då hade knappast den vulgära och överdrivet hårda ton fått utrymme som ibland har präglat partiets framtoning (tänker t ex på SD:s valfilm). Lika lite som man kan lasta mellanöstliga invandrares kultur för invandringsproblemen, som är stora och onekligen hotar det svenska samhällets stabilitet, lika lite kan man lasta SD och dess ungdomskultur för att den sverigedemokratiska sakpolitiken stöds även av oborstade individer. Vis vek. Min generation svek. SD är inte mycket mer än ett ungdomsförbund ännu. Och måste trots detta ensamma axla bördan att stå upp för det i vårt kulturklimat otacksamma men nödvändiga uppgiften att försvara hela vårt lands och hela vårt folks kulturarv och ideal. Det är inte rimligt att så få och så oerfarna individer måste försvara vårt folk, inte mot invandrare men mot vårt eget politiska och kulturella etablissemang, som ser som sin uppgift att förringa värdet av allt vi byggt upp och allt vi längtat och drömt fram som samhällsvision.

  Men nu är det så. Tills vidare. Det håller redan på att bli bättre. Men än är det långt ifrån så bra att en normal, etablerad individ som stöder den sverigedemokratiska samhällsvisionen — som snarast är att likna vid en klassisk, erlandersk socialdemokrati — öppet kan redovisa sitt ställningstagande utan att riskera sin karriär, sina barns trygghet och inbald rentav sin fysiska säkerhet.

  Därför har du rätt. Djupt beklagligt, men så är det. Vi har inte visat oss vuxna och värdiga den demokratiska processens grundsten: det civiliserade samtalet.

  Förhoppningsvis kommer nu allt fler, oavsett politiska värderingar, att vakna upp till den samvetskraft du uppenbarligen är vaken för. Tack!

  Pappan

 4. Pappan: Härligt retorik, och bra försök att genom att stryka medhårs och ta på sig ansvar, försöka vända allt det negativa SD står för till en överdriven reaktion på verkligheten.

  För var och en som orkat läsa SDs information med kritiska ögon (det enda sätt man kan läsa politiska texter) så framgår det dock med all tydlighet att det rasistiska ursprunget (partiet bildades av människor som kom från Framstegspartiet, Sverigepartiet och Bevara Sverige Svenskt) fortfarande lever stark i partiet, och att SD är ett odemokratiskt parti som inte vill speglar det samhälle vi lever i, utan vill ta oss tillbaka till den isolerade monokratiska stat vi en gång varit.

  Många idéer och ideal verkar vara hämtade direkt ur 30-40 tals Tysklands nationalsocialistiska propaganda. Jag citerar direkt ur SDs principprogram:

  ”Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen. Av det följer att den nationalistiska principen – principen om en stat, en nation – är grundläggande för Sverigedemokraternas politik.”

  Känns det igen? Lägg till några vackra ord om ”en ledare” så kan man sammanfatta med frasen ”Ein Volk, ein Reich, ein Führer”! Känns det igen nu då?

  Lika skrämmande tycker jag dina ord om att försvara vårt kulturarv är. I varje fall med bakgrund av SDs kulturpolitiska program. Detta är tydligt med att utifrån kommande influenser inte skall premieras. Här vill man med statligt stöd likrikta hela befolkningen till att knätofsbeklädda, med tomma ögon, dansa en gemensam vals efter SDs kulturarvsskyddade fiol. Om mångfald berikar så verkar SDs mål vara att få Sverige så kulturfattigt det bara går.

  Att skylla SDs ”hårda framtoning” på 60-talisternas bristande realism är rent av löjeväckande. Det är inte den ”hårda tonen” som är det huvudsakliga problemet. Det är den politiska grund och de ideal partiet vilar på som är problemet!

  SD verkar vilja upprätta en nationalstat där vi tar tillvara det som är svenskt och stänga ute världens alla influenser. SD vill med omedelbar verkan gå ur EU. Likväl vill de hindra Turkiet för att komma in i EU!?! De vill slopa arbetsinvandring. De vill ta bort instegsjobben. I princip motarbetar de all form av integration värd namnet som håller på att byggas upp av vår nuvarande regering. SD uttrycker i sitt ”Invandringspolitiskt handlingsprogram” att en för stor invandring har bland annat orsakat ”utanförskap, gruppmotsättningar och kriminalitet”. I min mening har inte volymen i invandringen något som helst med detta att göra, utan snarare de attityder i samhället som SD verkar vilja främja.

  ”Pappan” verkar säger att 60-talisterna blundade för, eller åtminstone teg om, de problem som fanns i samhället. Det är ju just detta SD också verkar vilja. Vi måste acceptera de problem som finns i samhället och på ett framåtskridande sätt finna lösningar på dem. Vi kan inte, som SD vill, lösa våra problem genom att låsa in oss i vår egen lilla nationalstat och hålla för ögon och öron. Omvärlden kommer inte att försvinna för det. Våra interna problem kommer inte försvinna för det. Jag tror vi tvärtom, långsiktigt, måste bli mer öppna. Vi måste hjälpa de människor som kommer hit, in i samhället, inte försöka hålla dem utanför. Vi måste kommunicera och ta influenser utifrån, samt själva vara med att påverka utåt.

  Viktigast av allt måste varje individ tillåtas vara sig själv och på lika villkor tillåtas ta till vara de möjligheter de efter egen förmåga har. Jag vill ha ett jämlikt samhälle fyllt av mångfald och framåtanda. Jag vill inte, tillsammans med endast andra blonda blåögda svenskar likriktas in i ett förlegat samhälle som inte en gång var särskilt attraktivt på 1700 talet.

  • Jag blir alltid lika förundrad när jag möter SD-anhängare som beskriver vårt samhälle som i fritt fall på grund av invandringen. När jag uttrycker detta får jag oftast höra att det är för att jag lever mitt liv i en invandrarfri region, och jag därför inte ser problematiken.

   I själva verket möter jag fler icke-svenskar i min vardag än de flesta etniska svenskar.

   Vi behöver våra invandrare, likaväl som vi själva behöver få flytta utomlands emellanåt och få lite perspektiv. Människor migrerar, har alltid gjort så och kommer att fortsätta alltmer ju mer jorden krymper. Internet, multinationella företag, internationell forskning och turism luckrar upp alla gränser, inte bara våra.

   ”Pappan” skriver att SD måste ”axla bördan att stå upp för det i vårt kulturklimat otacksamma men nödvändiga uppgiften att försvara hela vårt lands och hela vårt folks kulturarv och ideal”, och att det politiska och kulturella etablissemanget ”ser som sin uppgift att förringa värdet av allt vi byggt upp och allt vi längtat och drömt fram som samhällsvision”.

   Jo, jag har fört sådana diskussioner tidigare. De brukar landa i att statsministern en gång i diskussion med en grupp invandrarbarn, rimligtvis utan att veta att journalister skulle citera honom, formulerade sig med ”det ursvenska är bara barbari, allt annat har kommit utifrån”. Ett retoriskt grepp för att vinna publiken, och jag förstår också vad han menade: det är tack vare influenser utifrån som Sverige lyckats bra som land. Han menade inte att vi svenskar är sämre än andra. Denna lösryckta mening, i kombination med liknande uttalanden från andra politiker, brukar användas som bevis för att alla partier utom SD hatar Sverige.

   Min erfarenhet är att ju mer jag möter människor ur andra kulturer desto bättre perspektiv får jag till mina egna rötter. Min nationella stolthet utgår ur en förståelse för Sveriges roll i världen förr och nu, och ur kunskap om vår historia och vår litteratur, men också ur en respekt även för andra länders kulturer. Under den tid jag reste till Kina ett tjugotal gånger läste jag t ex massor om deras historia, mycket för att kunna diskutera vår historia i jämförelse. Då blir patriotismen inkluderande.

   En metafor: Jag älskar mina ungar mest i världen. Men jag ser dem också med deras brister, och jag ser också att andra ungar i vissa fall kan vara ”bättre” än mina – på fiol, fotboll, matte eller whatever. När de lyckas är jag stolt, och när de misslyckas hjälps vi åt och lär oss att bli bättre. Men jag säger inte ”mina barn är superbäst på allt och den som säger något annat ska få med mig att göra”, och jag hindrar inte mina ungar från att träffa andra barn för att jag är rädd att de ska påverkas och förändras. Istället är jag övertygad om att påverkan utifrån i längden gör oss starkare i alla avseenden.

   För många SD-anhängare är fosterlandskärlek totalt exkluderande. Sverige ska hållas intakt och opåverkat, och den som inte köper det är oikofob.

   Det är mycket där skiljelinjen går.

   Visst finns det problem som går att relatera till viss invandring, och visst finns det en kostnad för framför allt flyktingmottagning, men så astronomiskt överskuggande är inte de problemen att de tillnärmelsevis motiverar SDs totala fixering. Och jag har som sagt även där hört allt.

   ”I Vä i Skåne finns en kyrka där man har lyft ut bänkarna för att muslimerna ska kunna vara där.”
   ”Det finns badhus som håller stängt för män vissa tider.”
   ”Tre dagis i Göteborg serverar inte längre griskött.”

   Jag är för övrigt också sextiotalist.

 5. Jag har aldrig nånsin hört någon seriöst motivera varför denne är emot SD! Det är häpnadsväckande! Allt man hör är rasist, främlingsfientlighet odemokratisk bla bla bla…
  Sverige är en ankdamm i världen, och ankorna bjäbbar; jag har rätt jag har rätt, de andra har fel, och ingen har kommit på att det kanske skulle vara bra att vara lite saklig. I stället försöker man verka klok och påläst, men allt man säger är att ”jag vet bäst” och de andra är dumma för de tycker inte som jag. Du har hört allt men blir stum av en liten kommentar, ack ja!

  • Conny: 75% av den här bloggen är vad jag vill kalla en seriös motivering till varför jag är emot SD. Själv kallar jag inte SD som parti för rasistiskt, och det har jag också utvecklat här:

   http://svavavalkyrie.wordpress.com/2010/09/27/att-ta-debatten-med-sd/

   Jag började faktiskt svara på kommentaren ovan, men det var så många knäppheter i varje mening att jag ledsnade. Ta bara denna mening: ”Visar de inom Menaländerna upp vilka pengar de får utifrån till sina moskeer t.ex?”. Vem är ”de”? Politikerna? Mullorna? Folket? Vilka av de tjugotal länder som ingår i begreppet syftar man på? Menar man den bredare definitionen? Vill hon ha ett seriöst svar för varje land? Och varför i helskotta har det någonsomhelst relevans?

 6. Okej! Du skriver i inlägget ”men också att jag efterlyser mer debatt kring vad de faktiskt vill och står för, och mindre slentrianmässiga påhopp utan djup”. De orden kunde lika gärna vara mina, jag håller med dig till 100% där. SD är ju ett riksdagsparti och då tycker jag att vi, oavsett vilket parti vi röstat på, har rätt att veta hur de motiverar sina ståndpunkter, annars blir det som du säger slentrianmässiga påhopp utan djup.
  Jag förstår inte varför de andra partierna är emot sådana debatter. Vill de inte visa för väljarna hur felaktig SD:s politik i deras ögon är? Nu har de ju chansen att inför Svenska folket verkligen visa vad SD står för, i stället för att använda sig av barnsligt tjuriga tillmälen som; inte ta i med tång osv. Jag tycker inte det tillstår någon partiledare att bete sig på det viset i en demokrati, och sen inte, åtminstone försöka, förklara varför. Som det är nu kan ju ingen med säkerhet veta vad SD innerst inne vill ha för samhälle. Det kan vara ett bra samhälle, men det kan också vara ett dåligt samhälle. Men för guds skull låt dem komma till tals så medborgarna får veta och kan ta ställning utifrån vad SD själva säger.
  I en demokrati ska det inte råda något tvivel om vad ett riksdagsparti står för. Alla är ju inte så intresserade av politik så de är beredda att jobba hårt för att skaffa sig fakta om ett parti, men röstar ändå utifrån det lilla de vet.
  Fram med allt i ljuset så vi kan ta ställning mot det som inte är bra, och för det som är bra.
  Jag tycker ditt inlägg är balanserat och bra, men som sagt mera debatt med SD.

 7. Jag tycker partistödet ska vara statligt och stödets storlek ska vara i proportion till partiets storlek. Det ska åtminstone redovisas. Nu har moderaterna backat och kan tänka sig att redovisa partistödet men de vill fortfarande inte ha någon redovisningsskyldighet, och då är det fritt fram för fortsatt smussel och lögner.

  • Mja. Partistödet är redan precis det du efterlyser. Det är de privata donationerna som diskuteras. Notera att de privata donationerna står för några få procent av Moderaternas budget, och att de som skänker mer än 20,000 är ynka få, och bidrar mycket lite till helheten.

   Jag ser båda sidor. Om jag som privatperson vill skänka pengar ska jag få vara hemlig om jag vill det. Å andra sidan har folk rätt att veta vem som finansierar politikerna. Det är inte solklart hur man än vänder sig, och det är lite tjatigt med alla som envist hävdar att det är det. Man får välja vilket som är viktigast – individens rätt att vara hemlig eller samhällets rätt att veta, och i det här fallet väger det över mot det senare för mig.

   Skillnaden är att i SDs fall riskerar den som donerar pengar misshandel, arbetslöshet och vandalisering, och det är förstås inte acceptabelt, oavsett vad jag tycker om deras politik.

 8. ”SD verkar vilja upprätta en nationalstat där vi tar tillvara det som är svenskt och stänga ute världens alla influenser. ” Det vill de nu inte.

  Återigen, ska man debattera, ska man göra det sakligt. Är detta din tolkning av saken, snarare?

  Däremot känner jag igen mig lite i pappans beskrivning, att vi blivit indoktrinerade att endast se invandringen som den utformats till idag som enbart positiv, berikande, sund. Minsta kritik uppfattas som rasism. Jag har t.ex också ägnat hela min uppväxt åt att demonstrera emot rasism, att också tolka allt utom ett förbehållslöst JA till invandringspolitiken som ”rasism” som att vilja stänga ute alla influenser (floskler). Men nu i vuxen ålder har jag fått nog av idealiserandet av invandrare. Jag har blivit utsatt för GROVT våld ca 5 ggr i mitt liv. Varenda gång har det varit av en invandrare, och det från speciella områden. En gång satte ett gäng invandrarkillar eld på min jacka i rulltrappan. Är gärningsmännens etnicitet bara en tillfällighet? Är det jag som ser i syne?
  Jag vet att det är farligt och riskerar leda till rasistiska tonarter att anklaga alla invandrare för att vara våldsamma, så det ska vi inte göra. Men någon slags förklaring måste det finnas till att invandrare är så pass högt representerade i brottstatistiken, framför allt i fråga om våld. Tror inte det handlar om gener men inte heller är den förenklade universalbeskrivningen ”sociala problem” ett svar. Finns ju även svenskar som är socialt belastade.
  Alla kvinnor jag känner, har fördomar mot invandrare hur de än säger sig stå för icke-rasistiska värden, helt enkelt därför att de flesta invandrargrupper som Sverige tar emot, faktiskt har en helt annan kvinnosyn. Man tittar dem (invandrarmän) inte i ögonen, man aktar sig för att följa med dem hem, man aktar sig för att uppmuntra invandrarmän, speciellt mycket. Låter hemskt, men har man blivit nästan våldtagen av en av dem, aktar man sig, eller hört alla hemska mord, Elin Krantz, Emma, Nancy Tavsan, etc etc, listan är massiv där svenska kvinnor har mördats och våldtagits av invandrarmän under de senaste tio åren. Jag har ingen uppfattning om siffror, dock. Men faktum kvarstår, det är ofta invandrare som slår sina kvinnor.
  Kanske är det lättare att vara man och bemöta invandrare, vad vet jag, men dessa gruppers kvinnosyn är inte på låtsas. (Naturligtvis finns det undantag, så är det ju alltid. Det handlar INTE om hudfärg. Det handlar mer om kultur tror jag)
  Jag hävdar att de som ser svenska kvinnor som horor är påfallande många, och det är inte det minsta ok. Varför är det ingen som reagerar emot detta? Är det viktigare att inte vara rasistisk, än att tolerera viss sexism? Jag upplever det så.
  Upplever också att det är svårt att diskutera med en som säger sig bli ”stum” då man lägger fram dessa kort på bordet. Det låter hemskt att anklaga invandrare som grupp för något. Helt enkelt för att vi har lärt oss att det är fult. Och visst, det finns risker med att så göra, och man ska inte fokusera på gruppen, då individen inte blir sedd. Men ibland är problemet också att härleda till grupper/befolkningar/kulturella värderingar som omfattas av ett folk. Ska man inte få prata ens om det då?
  Då blir det hyckleri, och tabu och röster på Sverigedemokraterna. Tror jag, alltså.

  • Vanja: Om första stycket: Inser du att det inte är jag som formulerat citatet?

   Dock: Jag håller med Fredrik, och jag tycker inte det är osakligt. Han skriver ”verkar”, och han underbygger sitt påstående i den text som följer, vilket för mig är tillräckligt för att bli godkänd.

   Människor som står utanför samhället, som har låg utbildning, som varit med om traumatiska upplevelser i barndomen och som saknar hopp och framtid är betydligt mer benägna att begå brott än den som är trygg, hoppfull och en del av ett sammanhang.

   Nära hälften av dem jag jobbar med är icke-skandinaver, från världens alla hörn. Samtliga har långa utbildningar, jobbar hårt och bidrar massor till Sverige, trots att en hel del inte ens pratar svenska. Inga stölder har någonsin förekommit, och jag har aldrig blivit påhoppad.

   För mig är det självklart att miljön sätter sin prägel på människor – i synnerhet under uppväxtåren, och eftersom många invandrare dessvärre hamnar i ghetton är det inte helt konstigt att de blir halvkriminella. Detsamma gäller Janne från Torsby och Knut från Älvkarleby om de får växa upp utanför samhället.

   Det är dock viktigt att komma ihåg att även i de mest hopplösa områdena bor hederliga, vänliga människor som vill göra rätt för sig och som vill andra väl. Svenskar såväl som ickesvenskar. Det är därför jag så starkt reagerar mot alla försök att dra stora grupper över en kam.

   Man är inte rasist för att man har en åsikt om hur många flyktingar Sverige ska välkomna. Däremot är man rätt brutalt elak om man vill sätta antalet till noll, anser jag. Jag har dock ingen bestämd uppfattning om hur många de ska vara. Asylskälen är viktigare än antalet. Vi ska inte skicka tillbaka människor till död och tortyr. Däremot är inte fattigdom ett asylskäl, och ska inte heller så vara imo.

   Jag sätter överhuvudtaget sällan epitetet ”rasist” på den som inte tydligt formulerar hånfulla eller nedsättande kommentarer om färgade, eftersom det inte leder någonstans. Många sverigedemokrater är rasister – det vet jag från år av diskussioner, men många är det inte. En del är det, men vet inte om det.

   Om det där med att inte flirta med invandrare: Det är ganska enkelt. Det är mycket få platser på jorden där du som ung och ensam tjej kan se killar i ögonen, och kanske prata med dem, utan att det ses som en invit. Själv bodde jag i södra Europa som tonåring, och tyckte det var megaskönt att komma till Sverige och utan vidare inleda en diskussion med killen mittemot på tåget utan att han såg det som ”nu vill hon ha mig”. Det är väl egentligen inget konstigt med det.

   Visst våldtar enstaka invandrarkillar, men ibland låter det som om Hagamannen, Örebromannen, Englamannen, Helenmannen etc är en rad undantag.

   Jag har några gånger utmanat invandrarfientliga att nämna dem som mördat två eller fler i Sverige. De enda icke-svenskar jag kommit på är Jara och Schürrer. Resten är etniska svenskar (såvida du inte räknar adopterade Jackie Arklöv).

   Då heter det att ”det beror på att inte pressen skriver om det”, men det är inte sant. Alla mördare nämns numera med namn i pressen när de dömts – i synnerhet om de mördat flera.

  • Vanja, det var mina ord, inte SvavaValkyrie’s du citerat. Men hennes komentar går helt i linje med mina åsikte så jag kommer inte att vidare utveckla den särskilt mycket. Dock, vill jag betona att det är klart att det är min tolkning, detta belyser jag genom att skriva ”SD verkar vilja …”. Hur jag kommit fram till den tolkningen belyser jag sedan i de efterföljande styckena. Innehållet är fakta hämtat direkt ur SDs material de har tillgängligt på sin webb.

   SD förespråkare ger väldigt ofta kommentaren att argumenten i diskussioner mot/med dem inte är sakliga och väl underbyggda utan att de bara får ta skit och kastlåpord om att de är rasistska och odemokratiska. Det lustiga är att de använder den kommentaren oavsett hur väl underbyggda argumenten är, och oavsett om man har hämtat faktan direkt från deras eget material eller någon annanstans ifrån. Jag misstänker att denna taktik blivit född genom de många och barnsliga hatauktionerna mot SD, och sedan bara används av slentrian, eller ibland av okunskap och oförmåga att möta argumenten, så fort de får mothugg.

 9. ”Jag har några gånger utmanat invandrarfientliga att nämna dem som mördat två eller fler i Sverige. De enda icke-svenskar jag kommit på är Jara och Schürrer. Resten är etniska svenskar (såvida du inte räknar adopterade Jackie Arklöv).”

  Jag håller med om att det finns skillnader mellan olika folkgrupper. Om du tittar på Jackie Arklöv vet jag inte om han är etnisk svensk,då om det ska ha betydelse.
  Men de invandrare jag nämnt ovan, de har begått fler än en våldtäkt, och det handlar snarare om tur att de inte mördat fler. Bara incindenter alltså. Visst har du rätt i att vi gärnamisstänker en svart eller utländsk gärningsman, så visst, det finns en rasism. En etablerad svensk kan väl i större utsträckning dölja sin mordiska läggning,och operera i fred, varför han eller hon kan hinna mörda fler.
  Du har onekligen intressanta synpunkter. Jag håller med dig om att utanförskap skapar brottslighet, till viss del. Tror också att vi måste våga se att har man växt upp i kaos, där våld hör till vardagen såsom är fallet i många länder, så påverkar detta självklart individen. Det blir alldeles förenklat att bara skylla allt på fattigdom och utanförskap i ”lilla Sveriget”. Vi erbjuder invandrare en plats, försörjning, en möjlighet till ett nytt liv. Är inte det generöst? Frågan är hur skyldiga vi ska vara här för att människor ska ta sina chanser? Jag håller dock med om att krigstrauman måste tas hänsyn till, just därför kanske vi inte kan ta emot alla? Hur ska vår sjukvård klara detta? Är det öht möjligt att reparera alla krigsskadeoffer? Jag tror vi måste ha en mer medveten invandringspolitik. Inte bara släppa in vemsomhelst. I fallet elin Krantz mördare så kollades aldrig hans brottsregister. Vi släpper alltså inte folk som INTE är flyktingar, utan t.ex anhöriga och som fortsätter sin brottskarriär i sverige, för våra skattekronor. Det är inte ok, och inte rimligt. INvandringspolitiken är flummig på sina håll.
  Dessutom så berör du inte frågan om det är möjligt att ta hand om alla som det är synd om i världen? Jag hör till dem som inte tror att vi har obegränsat med resurser. Detta godhetskomplex, att vi MÅSTE hjälpa andra hela tiden, att Sverige är paradiset på jorden, det vilar på ett självförhärligande utan like, som vi svenskar under socialdemokratiskt styre odlat i årtionden. Sverige är inte det enda land som tar emot flyktingar. Flyktingar, och andra asylsökande flyr inte specifikt till Sverige för att detta land är paradiset på jorden. Folk har alltid flyttat runt, migrerat, och det finns mängder av skäl till det. Alla har alltså inte flyktingstatus, så inställningen att vi måste ta hand om alla, är missriktad och felaktig, och inte så lite självförhärligande. Bygger på idén om oss goda svenskar som måste ta hand om de stackars flyende. Denna bild är inte proportionerlig mot verkligheten. Precis så tänkte jag för övrigt också förr i världen.
  Har dock tänkt om, och finner att dessa åsikter är tabu att ens tänka kring och prata om. Så det verkliga problemet är inte bara den utspridda rasism som finns i samhället och som visst drabbar utlandsfödda eller andragenerationsinvandrare, utan också den okunnighet som råder i ämnet integrationspolitik i stort.

  • Du kanske vet detta redan, men jag måste ändå förtydliga: Anhöriginvandring gäller numera enbart partners och minderåriga barn till den som är svensk eller har uppehållstillstånd i Sverige. De allra flesta som anhöriginvandrar är antingen gifta/sambo med en svensk, eller också adoptivbarn (de räknas till den kategorin). Flyktingars barn och äkta hälfter är mycket få.

   Ephrem Yohannes hade alltså flyttat hit för att hans fru bodde här, vilket rimligtvis måste vara tillåtet. Många av mina vänner har ickesvenska fruar/män, och självklart måste man få bo tillsammans.

   Jag tycker inte att alla ska få komma till Sverige, men jag kan inte säga exakt var gränsen ska gå. Jag känner hyfsat förtroende för den linje Sverige slagit in på idag, med betoning på arbetskraftsinvandring och asylinvandring enbart då starka skäl finns.

 10. Nåväl, det låter i alla fall för mig som om du gör en utsaga om vad sd VILL, ett litet ord som ”verkar” förmildrar endast den verkliga avsikten, det tar inte bort den. Om det nu handlar om DIN tolkningar varför inte skriva så? Du associerar till en massa föreställningar om att om man inte är total relativist då det gä’ller nationalitet, eller synen på det svenska så är man ju inte för en etnisk renhet. Mig veterligen så är inte heller SD för ett etniskt rent Sverige. Det blir liksom så tokigt att se det så, det blir ingen debatt om man aldrig kommer förbi alla missförstånd. Men om jag frågar dig mer ingående, vad i SD.s politik eller program är det som får dig att dra slutsatsen om att de vill ha ett samhälle utan influenser utifrån?
  Är det inte att bygga en halmgubbe att säga så, då det inte är möjligt,och därmed inte kan vara ett sakargument, utan snarare en föreställning som bygger på att kritiserar man invandringspolitiken så är man invandrarfientlig, och fientlig mot allt som inte är svenskt, etc etc? Jag tycker det låter så på din utsaga.

  • Fredrik får iofs svara för sig själv, men generellt vill jag bara påminna om att det inte var mer än något tiotal år sedan som SD ville förbjuda adoptioner av utomeuropeiska barn, för att hålla den svenska rasen ren. Nu har man visserligen strukit den och många andra liknande delar ur partiprogrammet, men för många är detta fortfarande den utlimata visionen om Sverige.

   Det märker jag när jag läser bloggar och kommentarer.

 11. Valkyria: Jo, det är ett stort problem om jag inte som svensk kvinna kan se en man i ögonen i mitt eget land, även om du inte tycker det är så konstigt att det är så? Jag tycker det är något som ä’r otroligt bra med Sverige, och som de flesta svenska kvinnor uppskattar, ändå ska vi acceptera en kvinnosyn som finns i många andra länder, för att den- finns i många andra länder?? Jag förstår inte riktigt hur du resonerar här.
  Författaren Kallifatides som är av grekiskt ursprung sade en gång i en intervju att det han uppskattade mest hos svenska kvinnor, var den orädda blicken. sagt av en invandrare alltså. Är inte denna orädda blick i mötet med det andra könet något som vi ska värna och vara stolta över? något som andra kan ta efter i mötet med oss svenskar /nordbor, norra européer?
  Är det alltid vi som ska lära av och ta influenser av andra kulturer?

  • Du kan väl se vem du vill i ögonen, men sydländska män tar ofta (men långt ifrån alltid) det som en invit. Det är liksom inget vi kan göra något åt sådär på ett bräde.
   Jag har dock verligen inte påstått att vi svenskar ska lära av detta – hur har du lyckats läsa ut det ur min text?
   Du gör verkligen enorma logiska vurpor.
   Som om jag sagt: ”Det är vanligt med bok i Skåne” och du ur det härleder att jag anser att vi ska rycka upp alla björkar och andra träd och enbart plantera bok.

 12. Ok, Valkyria jag tolkar det alltså som att det inte finns några invändningar eller argument mot det jag säger alls, trots alla dina utlägg och ditt diskuterande?
  Du tycks inte vilja förklara vad du menar med att det är något man måste acceptera att man som kvinna ska vara rädd på gatan, eftersom det ser ut så i resten av världen liksom. Snacka om förövarperspektiv, och snacka om att helt avveckla sig själv som subjekt med en egen vilja, känner jag.
  Men- tystnaden är ibland talande. Den kan ibland också användas som härskarteknik…Typ för att få tyst på någon som säger obehagliga sanningar man inte orkar se.
  Och din och dina meningsfränders reaktion i denna diskussion, bevisar då min poäng med det hele, att vissa saker är så tabu att diskutera att folk tystnar, och försöker tysta, istället för att bemöta argument. Härskartekniker är legio då man inte gillar någons åsikt. Det brukar betyda att det finns en del spprängstoff i det tystade, annars skulle man sakligt bemöta eller tacka för sig, men si det verkar inte gå här, då vi ju har att göra med en individ som inte älskar invandringen och inte alls bara ser positivt på den, vilket man måste göra idag.
  DETTA utgör det stora demokratiska underskottet i vårt samhälle, inte Sverigedemokraternas intåg i riksdagen, och/eller rasism gentemot människor med utländsk bakgrund.
  Fint att du ger mig sista ordet i alla fall, jag tar det som ett tecken på att det helt enkelt inte finns några argument kvar.

 13. ”Du tycks inte vilja förklara vad du menar med att det är något man måste acceptera att man som kvinna ska vara rädd på gatan” skriver du.

  Det har jag ALDRIG NÅGONSIN PÅSTÅTT!!!! Inte på raderna, och inte mellan raderna. Inte alls!

  Och att bygga en lång argumentation kring detta vidriga påhopp är oerhört lågt och osakligt!

  Lite hyfs i debatten!!!

 14. Vadå hyfs? jag är inte ohyfsad, inte det minsta!
  däremot så är jag ute efter ett fördömande av dig. Om du tycker att det är fel alltså. Men det sker inte. För att det är sydlänningar det handlar om, så tycker du att det inte är något att göra något åt., ´Så väljer du alltså att svara mig. Nej, kanske integår att åtgärda. Men nu var frågan om vi ska ha det så i Sverige bara för att det förekommer. Du tycks inte vilja göra något åt det? Kalla det ohyfsat för att jag påpekar det. Jag ger mig inte förrän du säger att det är FEL, då vi lever i en demokrati i detta land, som också innefattar kvinnor. Jag vågar drista mig till att påstå att du inte kommer att besvara denna kommentar sakligt, utan hänvisa till vad tror tror att sd består i, eller vad jag tycker, eller att jag är rasist och ondskefull. Precis som du gjort hitintills. Om du inte tar avstånd från att svenska tjejer inte ska kunna se sydländskla män i ögonen, i Sverige, så tar du liksom deras parti! Och det är vad du och andra politiskt korrekta individer gör. Ni är så rädda för att bli kallade för ”rasister” att ni inte ens klarar att ta avstånd av antidemokratiska företeelser, kvinnoförtryck eller våld, för att det riskerar landa i kritik av invandrare.
  Om vi anser i detta land att kvinnor är fria varelser vars sexualitet inte är männens, i så motto att kvinnor får titta män i ögonen utan löfte om något mer, så gäller detta för ALLA kvinnor. Och ALLA män. Dvs, även invandrarmän. så deras kvinnosyn, ska de lägga ned, om den inte stämmer överrens med den syn vi har här. simple as that. Vad de sedan väljer i sina länder, det är en annan sak.

  • Fördömande av vad? Våldtäkter? Menar du allvar?
   Eller menar du fördömande av det gåpåiga flirtandet? I så fall säger jag: Det är ohyfsat av människor oavsett kön och nationalitet att flirta med människor oavsett kön och nationalitet som uppenbart inte är intresserade. Å andra sidan är samma flirtande oerhört uppskattat av andra, som tycker svenska män till skillnad från italienare och greker är enormt tråkiga, så det gäller som sagt bara den som uppenbart inte vill.
   Det är däremot oerhört ohyfsat att hävda att jag eller någon annan påstått att man måste acceptera att kvinnor är rädda på gatorna när jag aldrig sagt något som ens rimmar på det.
   Det är helt olika ting att tycka att det är tjatigt med män som säger ”ciao bella, go for a walk to de bitch” och att vara rädd för att faktiskt bli överfallen. Jag begriper inte att du inte begriper det.
   Att påstå att jag hävdar detta för att jag är rädd för att bli kallad för rasist är liksom bara fånigt.

   • Nu försöker du slingra dig och komma undan sak. Vi har båda konstaterat att det är unikt för vårt land, och kanske övriga skandinaviska och en del europeiska länder, att vi har fria kvinnor som har rätt till sin sexualitet, som inte ägs av männen. I ett land där Sharialagar tillämpas, läggs all skuld på kvinnan i fråga om sexualitet. Jag pratar alltså inte om flirtande, utan om värre saker än så. Ja, det kan handla om våldtäkt. Ja, det kan handla om trakasserier. Det händer fortfarande anno 2011 att kvinnor som går på gatan, ses som prostituerade av män från vissa länder. Jo, för det kommer hit män med just den kvinnosynen. Helt enkelt därför att de inte förstått eller förstår, att det inte är så som de vuxit upp med. Dvs, här får man acceptera att kvinnor HAR RÄTT att gå fritt, ute på gatan. De som gör det är inte prostituerade, eller allmänna villebråd. I Norge stod 2010 invandrare för ALLA överallsvåldtäkter. Jag lägger gärna in en länk om detta om du vill. Även i Sverige så är invandrare helt klart överrepresenterade då det gäller överfallsvåldtäkter. Däremot så visar inte medierna ansiktet då det handlar om invandrare, dock då det handlar om Eliasson m fl. Man tycks resonera som så att är det en svensk är det ok att hänga ut, är det en invandrare är det inte ok, då det kan hemska tanke, främja rasism, och att invandrare känner sig utpekade (!) Så förs vi bakom ljuset hela tiden, och individer som du lever i villfarelsen att Niklas Eliasson är den enda våldsmannen i hela Sverige.
    Ja, det är klart det är otrevligt oavsett nationalitet. men det handlar heller inte saken om. Utan att det är en milsvid skillnad mellan kvinnors rättigheter i ett arabland, som tillämpar islam, eller ett katolskt land, och ett land som Sverige. De rättigheter som vi har här ska vi värna om, och vara rädda om, och ja, de kan ses som ”svenska”. finns en anledning till att de kom till just här, med tanke på vår avsaknad av stora krig sedan en tid tillbaka, vårt särskiljande av stat från kyrka, etc etc, att vi lyckats bygga upp ett välfärdssamhälle.

 15. Valkyria. Vad gäller SD och partiets historia så är jag inte påläst, men också jag har förstått att de inte har en ren sådan. Jag vill inte hamna i facket att jag står upp för dem i varje angelägenhet, då jag inte själv är SD-anhängare. Dock- jag vill påminna om att det inte var så länge sedan som högern röstade för apartheid. Vänsterpartiet har också ett förflutet som kommunister, som står för extremt många folkmord i världen, och ”etniska” rensningar.
  Självklart skall SD granskas, och visst med hänsyn till deras fascistoida historia. Jag hävdar däremot att det inte blir någon granskning värd namnet om man ska spekulera i vad de är, vad som som röstar på sd är, och vad Sd ”vill” som inte står att läsa i deras program. Dolda agendor är just det. Vilka utvisar alltid tiden.
  Jag vill hävda, att med den politiska korrekthet som råder i landet, kring frågor om invandring och rasism, där ingen som inte studerat saken nogsamt, egentligen har koll på dagens anhöringinvandring eller annan invandring eftersom siffrorna som ges inte korrekt återspeglas i medierna, vilken din syn visar där du inte alls ser något problem med att Sverige inte kontrollerar vilka syften invandrare har för att komma in i landet, ej heller vad de har för förflutet. Jag har under hela min uppväxt indioktrinerats med att det ä’r synd om de som måste hit, de är på flykt. Och folk har ju, som jag sade, alla möjliga skäl för att komma just hit. Vi måste räkna med att det även kommer ljusskygga individer hit, som inte har ärliga avsikter att tjäna sitt uppehälle här. Får så ser det ju ut. Alla är inte flyktingar.
  Du skriver:
  . ”Ephrem Yohannes hade alltså flyttat hit för att hans fru bodde här, vilket rimligtvis måste vara tillåtet. Många av mina vänner har ickesvenska fruar/män, och självklart måste man få bo tillsammans.”

  Varför är det självklart? Det är det inte. Det är inte självklart för någon enda individ att man har rätt att bosätta sig i ett annat land utan egen försörjning. det är därför invandringen är reglerad. det skulle inte funka om alla fick komma hit för att det ju ”måste vara så”? Din syn ger, om du ursäktar, ett uttryck för en slags flummighet som inte finns i andra länder, tex i Europa,. att vi svenskar har det så bra, så vi måste betala med att ta hand om och ansvara för alla familjers återförening i världen. En slags kolonial inställning. Jag ser det inte självklart att det ska vara så, vilket du tycks se?
  Däremot så kan man väl förstå att folk vill att det ska vara så. Jag skulle förmodligen också vilja det, men det är inget man kan ta för givet, och är någon tungt kriminell, så ska det inte vara tillåtet. Jag häpnar över din slappa inställning till saken, då jag pekar på exemplet Ephrem Yohannes, vilket torde få vemsomhelst att vilja åtstrama kontrollen på folks förflutna. I USA, hade han, t.ex. aldrig blvit insläppt. Men vi, vi tar emot honom? Och vem fick betala priset för denna dumdristighet? Jag tror inte jag behöver ta upp det.
  Jag tycker i alla fall att frågan kan diskuteras. Och att vi tilllåter anhöriginvandring är verkligen inget skäl för att tillåta att vem som helst oavsett förflutet, vandrar över våra gränser, och tar för sig av våra skattepengar. ett välfärdssamhälle klarar inte fri invandring. Vi har alltså människor i landet som inte ens kan läsa på sina egna språk, och som söker sig hit. Självklart är det en kostnad om vi tar hit outbildade, analfabeter? Inte sagt att vi INTE ska det. Men att påstå något annat än att det är en kostnad, är naivt.
  Segregationen är dessutom ett faktum, oavsett vad man har för syn på invandring.

  • Du säger att det inte är länge sedan högern röstade för apartheid. Det har uppenbarligen aldrig funnits någon omröstning för apartheid i svensk riksdag. Däremot ville man på sextiotalet inte gå med på sanktionerna på Sydafrika, vilket är en oändlig skillnad. Detta var alltså för femtio år sedan, och många generationer riksdagsledamöter har bytts sedan dess. SD däremot lämnade sin påytanrasism för några år sedan, så flertalet av de som sitter på ledande positioner, inklusive Åkesson, gick alltså med i ett uttalat rasistiskt parti. Tycker du själv att det är sakligt att säga att femtio år inte var ”så länge sedan”, när jag snackar om nutid? Tycker du att det är sakligt att kalla en ovilja att gå med på sanktioner mot ett annat land för att ”rösta för apartheid”? För jag måste säga att sällan har jag sett någon kommentatör vara så vårdslös med verklighetsbeskrivningar som du.
   Precis hela tiden fabricerar du ihop ting. Jag har aldrig påstått att det är ok att man inte kontrollerar kriminell bakgrund för invandrare, eftersom jag inte vet huruvida man gör det eller inte – men jag kan absolut kolla med någon av mina icke-svenska vänner.
   Om det stämmer att Yohannis gjort sig skyldig till brott i USA är det såvitt jag förstått en miss att detta inte uppdagats och inte en medveten strategi.
   Du påstår sedan att kriminell bakgrund inte tas hänsyn till vid asylskäl. Nu är jag inte så insatt i alla detaljer kring vare sig anhöriginvandring eller asylinvandring, men om det är som du så bestämt påstår, så läs gärna:

   Klicka för att komma åt Klar_beslutsmotivering_asyl_ja.pdf

   Där står att man kollat åtminstone svenska belastningsregister och internationella spärrlistor.
   Men återigen: När jag, eftersom jag inte har alla fakta på hand, inte alls kommenterar hans belastningsregister kallar du det för ”slapp attityd” (!), och sedan, när jag skriver att det är självklart att människor som är gifta måste få bo tillsammans drar du genast slutsatsen att det betyder att jag anser att de inte ska behöva försörja sig själva (!). Sedan vips påstår du att jag påstått att det inte kostar pengar för Sverige att utbilda analfabeter. I vilken mening anser du att jag sagt detta?!
   Jag baxnar, ärligt talat.
   Som sagt: en jag har nog aldrig sett en kommentatör som så generöst lägger ord i andra människors munnar som de aldrig uttalat, och som är så nonchalant med saklighet och fakta som du.

   • Jag tycker att det är en god jämförelse om någon. Nu är sd syndabockar, för de för in ett perspektiv som vi lärt är fel, helt vidrigt och icke-demokratiskt. Visst, menade så som du säger. men det kan väl varenda människa räkna ut. Alla vet väl vi d det häör laget att vi inte haft apartheid i landet. femtio år kan vara en lång eller kort tid, beroende på hur man ser det. Det var på sextiotalet. Men min poäng var lite att visa hur partier börjar sin karriär som både det ena och det andra, vilket sedan filas av så fort de kommer in i riksdagen och börjar komma i kontakt med den politiska verkligheten. På ett sätt kan jag säga att det är gott att SD gjort detta, för då vet man att de lägger ned rasistsnacket.
    Och du ska inte vara så rädd för att vissa är rasister i partiet. Är det de, så kommer de med rätta att målas ut som just detta, och det kommer att bli deras fall. Det är omöjligt att genomföra en rasistiskt färgad statskupp i Sverige idag. De har hela medieeliten emot sig, blir trakasserade på sina arbetsplatser, förvägras jobb, och facklig tilllhörighet, samt utsätts för våld och hot. Sådant är inte ett tecken på att vi har utrymme för ett rasistparti att ta makten. Lite perspektiv om jag får be.
    Dessutom är det inte så enkelt tror jag, som att ondskan och det största hotet mot demokratin kommer förklädd som ett dumt skinhead. Det är den flesta internaliserade bild som de flesta har. Den onde är alltid rasisten, medan den gode är anti-rasisten. Jag menar att det mycket väl kan vara så, utan att ta ställning för rasism, att ondksna är mer sofistikerad än så. Nya hitler kanske inte kommer förklädd som en svensk Jimmie Åkesson, utan som en arabisk Abdullah. Det vet vi inte.
    Försök höja blicken lite, lite.

   • Du påstod att ”högern” röstat för apartheid, och jag svarar att du ljuger. Att alla vet att vi inte haft apartheid i Sverige hör inte hit ett smack.

    Jag har redan skrivit att jag sällan eller aldrig använder ”rasist” som tillmäte, så jag förstår inte varför vi ens diskuterar detta. Läs gärna det inlägg jag länkade till.

   • Näää. ljuger är väl att ta i. det låter som om jag skulle ha ett ändamål, att förleda eller manipulera. Det var ju som sagt inte min poäng att föra diskussion om högerns politik, utan om att partier som vi idag betraktar som rumsrena, också har ett svart förflutet. Så jobbig kan tillvaron vara..
    Om man vill ljuga och medvetet förleda, då skulle man nog inte påstå det som jag sade. det är ju så lätt att kolla upp. Jag uttryckte mig slarvigt, och kollade inte innan jag sköt iväg. Så, nu hoppas jag att huvudinlägget i min kommentar gått fram.

   • Svava: hade man kollar mer än internationella spärrlistor och svenska belastningsregister, så hade man sett att karln inte hade rent mjöl i påsen, hade aggressivitetsproblem, etc etc. Då tycker jag att landets medborgares säkerhet väger tyngre än just hans rätt att komma hit och vara med sin familj. Ephrem Tadele Yohannes försörjde sig inte en enda dag här i sverige. varför vill du till varje pris tro alla om gott, då det bevisligen inte är så? Han sinkade och skolkade från SFI, med svenska samhällets goda minne. Han trakasserade flickor på gatan, jagade dem och betedde sig allmänt ohyfsat. Vem fan vet om han mitt allt detta alls kunnat finnas till för sina barn!?! Låter inte troligt att han var en närvarande och fin pappa. Ändå väger argumentet om att ”familjer måste få vara samman” tyngre då? Jag tycker inte det. Jag lägger INTE ord i munnen på dig. Som du ser så ställer jag frågor till dig, utifrån det DU säger. Jag försöker påpeka det absurda i ditt resonemang, om du ser det ur ett verklighetens lins. De flesta svenskar har den inställningen som du har, att staten kollar medborgarna som kommer hit, att staten skyddar sina inhemska medborgare, etc etc. Det gör det inte. hade de gjort detta, så hade Elin Krantz inte fallit offer för denna mördare.
    Det är fint att du säger att familjer ska få vara tillsammans. Men jag menar att vi inte kan ha detta som riktmärke generellt, utan också måste se till vårt land och vad som är viktigt för det.

   • Jag har inte sagt att det är viktigare att familjer hålls samman än att vi låter brottslingar flytta hit. Jag har sagt att vi ska tillåta familjer att leva tillsammans. Om den som vill flytta hit finns i belastningsregistret i något land är det rimligt att man, beroende på varför, räknar det som en synnerligen negativ faktor. Vad jag däremot har sagt är att:
    – Om det stämmer att han var dömd för rattfylla och smitning (vilket jag inte egentligen hittat några belägg för) är det sannolikt en miss från migrationsverket att man inte upptäckte det.
    – Jag kan inte reglerna för uppehållstillståndsansökningar, men såvitt jag förstått kollas kriminell bakgrund. Om det nu är sant att han verkligen hade domar som inte upptäcktes – vilket vi, återigen, inte vet säkert (även om det står på PI och flashback förbehåller jag mig rätten att inte benhårt tro på exakt varje ord), är det därför troligt att det var en miss.
    – Om det nu är så att han ”trakasserade flickor på gatan” – hur menar du då att det skulle ha kommit till migrationsverkets kännedom? Det krävs ju en komplett förundersökning för att komma fram till sånt.

    Sedan skriver du att ”Ändå väger argumentet om att “familjer måste få vara samman” tyngre då?”, samtidigt som du påstår att du inte lägger ord i min mun. Men JAG HAR ALDRIG SAGT att familjesammanhållningen väger tyngre! Inte någonstans!!!

    Om du verkligen är intresserad av vad jag tycker är det faktiskt så här: Eftersom jag inte vet mer än någon annan vad som egentligen är fakta i fallet Yohannes är det ingen mening med att rådbråka just det fallet. Däremot anser jag att den som dömts för fortkörning+smitning inte ska få svenskt uppehållstillstånd, såvida inte domen ligger decennier tillbaka.

    Nu är jag så förbannat trött på att du inte kan läsa innantill, så jag pastar in hela första halvan av kommentaren ifråga här:

    ”Du kanske vet detta redan, men jag måste ändå förtydliga: Anhöriginvandring gäller numera enbart partners och minderåriga barn till den som är svensk eller har uppehållstillstånd i Sverige. De allra flesta som anhöriginvandrar är antingen gifta/sambo med en svensk, eller också adoptivbarn (de räknas till den kategorin). Flyktingars barn och äkta hälfter är mycket få.

    Ephrem Yohannes hade alltså flyttat hit för att hans fru bodde här, vilket rimligtvis måste vara tillåtet.”

    Tala nu om för mig exakt var i denna text det står att ”man ska få flytta till det land där ens fru bor även om man är dömd för ett brott”!!!

   • Svava, först och främst. Då man får reda på att ingen registerkoll görs på det gamla landet, så blir man ju mörkrädd. Den normala reaktionen är då att bli oroad eller åtminstone lite brydd, eller reagera med missaktning mot politiker som gör såhär. För hade man vetat om den här mannens förflutna, så kanske myndigheterna haft någon slags möjlighet att a) välja att inte ta in honom i landet, och b) ha någon slags koll på honom, och andra i hans sits.
    Du valde dock i argumentationen till mig (jo, så löd ditt svar) att kontra med att alla familjer skall återförenas/att familjer måste få återförenas. det är en märklig inställning , och för mig ett goddag yxskaft-svar. Ja, visst kan man tycka så. Det är ett fritt land.
    Men då ett sådant grovt brott begåtts med myndigheternas ”goda minne”, oavsett om underlåtenheten att kolla registret beror på enstaka slarv eller del av en oacceptabel rutin som kommer sig av flummiga inställningar om att vi ska ta hand om hela världen, så är det normala med att reagera med att vilja åtstrama reglerna. visst, denna info kan man ta med en nypa salt om man vill. Men det går också att ta reda på hur det ligger till, om man inte vill anamma föreställningen att myndigheterna vet vad de gör, för att det måste vara så.
    Men du gör inget av detta, varken bemöter kritiken med ett ”jag tror det inte riktigt” eller ett ”jag tror det inte, kan du hänvisa/jag vill kolla upp”, utan svarar med att det är normalt att släppa in honom, för familjer måste få vara samman. Det är en rätt så galen uppfattning, givet omständigheterna du är informerad om.
    Ingenstans har jag sagt att du skulle tycka det var ok att släppa in brottslingar för att du sagt så. Jag har inte pekat ut ett orsakssamband på något sätt.
    Dock reagerar jag hos dig på det jag tycker vara en märklig inställning, och ett svar som inte står i paritet till föreliggande information. Kalla den naiv om du så vill, du är i alla fall inte ensam om den.
    Och visst ska man ta det som står på PI och Flashback med en nypa salt.
    Det tycker jag också.
    Det är bara att det står att läsa i rättshandlingarna.
    så du behöver varken lita på PI, eller Flashback., Personligen tycker jag det är ett mycket klokt val.
    Jag erkänner att jag kan vara emotionellt färgad efter att ha läst mycket om mordet på Elin K.
    Kanske överreagerar jag, kanske är det rädslan som gripit tag i mig, som gör att jag blir mer mottaglig för den retorik som förs på många ställen, bland annat PI, än förr. Kanske är det sant att man inte ska dra alla över en kam. Men i och med alla fakta som kommit fram på bordet, i samband med mordet, så inser man att det kan hända igen. att vi inte är så tryggade som vi tror. Och den vrede som jag upplevde inför denna man och det liv han beslutade att släcka, den har liksom fått allt att brista. Nu får det vara nog, liksom. Dessa människor ska FAN heller komma hit och svina eller mörda våra systrar eller väninnor. Någon måtta får det vara på solidariteten. att bli erbjuden en fristad en chans till ett nytt liv, detta är frikostigt nog. Sköter man inte detta, då är det UT som gäller. Ingen pardon, varför då? det är bra om familjer enas, men det behöver inte ske på våra marker. Det finns fler länder som kan ta emot, och ofta är det närliggande länderna mer lämpliga. Det är ett slags självgodhet som gör att man tycker att vi ska ta hand om alla som mår dåligt, är missnöjda med sina liv,. eller vill börja om på nytt. Den möjligheten har vi i det öppna samhället, att söka asyl i ett annat land. Men det är ingen oinskränkt rättighet att få komma hit eller någon annanstans. I synnerhet inte om man inte har som minsta skäl att göra rätt för sig, utan bara planerar knarka, leva på bidrag, och våldta. Och detta händer, ska du veta. Jag kan dra upp mängder av fall liknande detta. det kommer säkert att hända igen, med den politik som förs. Det som fått mig att förstå att myndigheterna inte hart n¨ågon kontroll, och bryr sig om de som kommer hit, eller vi som lever i detta landet, det är alla rättsfall jag tagit del av gällande detta. Grova brottslingar med allvarliga störningar passerar fritt våra gränser, utan att samhället verkar ha minsta koll. Jag tror vi svenskar är lite naiva helt enkelt. Vi är uppväxta med att det räcker att vara snäll. Tyvärr utnyttjar folk detta.
    Så tycker nog jag, efter trots allt mängder av överväganden.

   • Men för att jag inte ska få skit för ovanstående är det bäst jag förtydligar att jag INTE menar att ALLA invandrare som söker asyl i vårt land är kriminella, eller våldtäktsmän, men att om vi har för slappa gränser, så utnyttjar ljusskygga individer med största sannolikhet detta, och detta talas det aldrig om! Självklart söker sig individer hit om de är på flykt och det kan de vara av flera skäl. Inte alltid av uppriktiga sådana. Då blir inställningen ”ja det är klart de måste förenas med sina familjer o det är vårt ansvar” livsfarlig och dumdristig. Andra länder har ett mer stramt regelverk. Vi är oerhört generösa, och det ger uppenbarligen en hel del skit tillbaka.

 16. Svava. SD vill ju inte förbjuda invandring. Man vill tillåta flyktinginvandring, och viss arbetskraftsinvandring. Man vill inte rensa ut alla icke-etniskt svenska individer ur landet. Man vill dock begränsa invandringen, om jag inte helt missförstått dem. Därför blir det så förljuget då du, och Fredrik bygger er argumentation och er kritik av SD på det argumentet om rasism, och att de vill ha ett samhälle helt utan influenser. Hur skulle ett sådant ens vara möjligt? och säger de verkligen detta? Bättre med kritik av vad de faktiskt säger att de vill. Kommentatorerna är inte SD. Det är tvärtom många nazister, vad jag förstått som verkar ta avstånd från SD, då de finner dessa för liberala. och har en helt annan syn på ras och rasblandning. Dessutom har ju SD många första generationensinvandrare i sitt parti. Jag tycker väl att det finns ett och annat att tillägga då det gäller deras syn på svenskhet. Tror främst den upplevelsen är och måste få vara individuell. Jag har själv aldrig känt mig svensk, så den retoriken är inte något som lockar mig. Men jag köper inte heller den här poststrukturalistiska idén om att det inte finns några kulturella identiteter utan att allt är flytande. Är det inte lustigt då det gäller etniska minoriteter ute i världen så är vi framme och applåderar och stödjer (med rätt) deras rätt till sitt folk, sin kulturella identitet. Men svenskheten får vi inte tala om ens en gång. Vad har hänt på vägen, undrar jag? Jag tror att det är en del av självkännedomen att känna sig som en landsman, en del av den personliga identiteten att känna stolthet över sitt land, och sin kultur,. Även om den upplevelsen är individuell, så finns där vissa gemensamma nämnare/värderingar att enas kring, som har stor betydelse, och som kan kallas svensk. Hur vi uppfattas ute i världen, är något som är unikt för oss. Vi tror vi är så värdsmedborgerliga, men jag har fått höra både det ena och det andra om oss svenskar som inte är så smickrande alltid, men som faktiskt kanske stämmer. Detta att vi är ganska kollektivistiska samtidigt som att vi är individualistiska. Inte helt osökt att det är därför vårt samhälle ser ut som det gör, med en stark socialdemokrati, mm mm. Allting som andas ett ”är”, är inte samma sak som restriktion, och repression av människan. Men det är klart att en svenskhet inte så lätt låter sig defineras och visst kan bli väldigt reducerande….

  • Jag reser som sagt en hel del och är mycket trygg i min svenskhet.
   ”Men svenskheten får vi inte tala om ens en gång.” skriver du. För vem? Det finns en inkluderande nationalstolthet och det finns en exkluderande. Jag pratar om Sverige och att vara svensk i princip varje vecka, och jag har aldrig blivit kallad rasist.

   Om vad jag tycker om att kalla SD rasistiskt kan du läsa här:
   http://svavavalkyrie.wordpress.com/2010/09/27/att-ta-debatten-med-sd/

   • Jag talar om en generell tendens. I varje andetag i den offentliga debatten så sägs det att det inte finns något som är svenskt. säg den normalbegåvade individ som hänger ut svenska flaggan på sin balkong. dne förknippas med rasism, och det är inte alls så i andra länder. där är det fullt normalt att vifta med flaggor på nationaldagen. Jag säger inte att detta är det absoluta målet. Men det beskriver läget och emotsäger det du säger att det är djupt problemfritt att prata om svenskhet och hylla Sverige på t.ex. nationaldagen.

   • Jag har aldrig hört någon säga att det inte finns något som är svenskt, och jag har aldrig sett någon dra sig för att hänga upp eller vifta med en svensk flagga. Samtliga svenska kommuner håller, sedan nationaldagen blev helgdag, stora firanden med pompa och ståt den 6 juni, och barnen lär sig rita flaggor på dagis.

    Detta med att vi inte törs vara svenskar är en ren skröna från den som letar efter något att uppröras över.

    Det verkar som om du tillbringar nationaldagen i en skokartong utan TV, eftersom du lyckats inte märka detta.

   • Tja, den som har levt i en skokartong är i så fall du. Titta på t.ex hur vi firar nationaldagen. Jämför med Norge. Det var t.ex. en helgdag i Sverige. Och jag hävdar fortfarande att privatpersoners bruk av svenska flaggan, att hänga ut den från en balkong, tex. tolkas som en symbol för rasism och nazism. Här bor det nazis, ungefär.

   • Skulle vara det var inte länge sedan nationaldagen gjordes till en helgdag i Sverige, och vi är ytterst försiktiga med att framhäva oss själva som nation, såtillvida det inte gäller fotboll då.

 17. Svava, Migrationsverket kunde självklart inte veta om att Ephrem tadele trakasserade flickor på gatan. Men däremot kan vi börja att sluta idealisera alla som kommer hit, och också våga föreställa oss, att sådant också kommer om man ska ha en generös invandring. Vi kan reagera om en man inför öppen ridå förföljer svenska flickor på gatan, som om de ägde dem. Det är inte bara snälla människor eller offer som kommer hit, och som söker något här, det är också djupt skadade, traumatiserade, misshandlade, individer, rubbade psykopater och brottslingar som är livsfarliga och har mord på sitt samvete. Så vad tycker du vi ska göra åt detta, Svava. Bollen är din. För så här kan det ju inte fortsätta.

 18. Vanja: ”det är djupt problemfritt att prata om svenskhet och hylla Sverige på t.ex. nationaldagen.”
  Svava: ”Samtliga svenska kommuner håller, sedan nationaldagen blev helgdag, stora firanden med pompa och ståt den 6 juni, och barnen lär sig rita flaggor på dagis.”

  Och då kommer du dragande med att vi inte firar nationaldagen lika mycket som Norge, och att ”det var inte länge sedan nationaldagen gjordes till en helgdag i Sverige, och vi är ytterst försiktiga med att framhäva oss själva som nation, såtillvida det inte gäller fotboll då.”

  Så om nationaldagen: Det faktum att vi inte haft vår nationaldag som helgdag har inte ett smack med rädsla för främlingsfientlighet att göra, utan handlar om att vi inte har samma historiska anknytning till den 6 juni som de flesta andra länder har till sin nationaldag. Det var inte förrän på 80-talet, om jag minns rätt, som den ens fick status som nationaldag – när jag växte upp hette den svenska flaggans dag. VI har istället andra traditioner – främst midsommar – då vi plockar fram flaggorna och känner samhörighet med våra rötter.

  Kan tillägga att för mig är att vara stolt över sin svenskhet också att vara rimligt påläst i Sveriges historia och ha koll på bakgrunderna till våra traditioner. *host*

  Så nu undrar jag: vart vill du komma?

  Om din sista kommentar där du skriver att vi ska sluta idealisera alla som kommer hit svarar jag med en stor suck.
  För sista gången: SLUTA LÄGGA ORD I MIN MUN!
  Jag har ALDRIG påstått att vi ska ”idealisera” alla invandrare eller att vi ska låta brottslingar komma till Sverige! Inte någonstans! Ge mig ETT ENDA citat där du kan utläsa att jag skriver att varenda kotte som vill flytta till Sverige oundvikligen är god!

 19. Men snälla rara. Fattar du noll, eller gör du dig dum på något sätt? Jag har aldrig sagt att det inte finns de som firar nationaldagen. Men inte med samma självklarhet som det görs i andra länder. PÅ många ställen firas alternativa nationaldagsfiranden med mångkulturell profil. Var görs detta någonannanstans? Men nationaldagen är ju just den svenska nationaldagen. Därför förstår jag inte poängen m ed att fira t.ex. en arabisk högtid, eller en turkisk sedvänja. Det är för mig helt ok att fira att man är svbensk. Men fult i Sverige.
  du påstår hela tiden att jag lägger ord i din mun.
  det gör jag inte.
  Jag påstår inte att du idealiserar alla invandrare. Jag talar om en allmän tendens, och vissa av dina uttalanden tyder på en slags dum acceptans av den förda invandrapolitiken. Du tycker det är viktigt att familjer återförenas, och du förstår att Ephrem Tadele Yohannes släpptes in i landet på dessa grundewr. Det är inte följd av ett systemfel, tycks du anse, utan endast kanske kan ha med slarv att göra. Och ännu har jag inte hört ett uns kritik från dig om detta. Jag antar att du idealiserar invandrare (men har aldrig påstått det rakt ut, det vet du bara själv), och den förda invandrarpolitiken. Kan ge fler exempel på detta, men då får du allt använda en schysstare ton gentemot mig.

  ”Kan tillägga att för mig är att vara stolt över sin svenskhet också att vara rimligt påläst i Sveriges historia och ha koll på bakgrunderna till våra traditioner. *host*”

  Är detta att ta debatten på ett schysst sätt, tycker du? Vad menar du med att insinuera att jag skulle ha bristande kunskaper om svenska traditioner, och vad FAN vet du om mina kunskaper gällande dessa?
  Kan du inte mer än att ta till härskartekniker, så har du inga argument. Så mycket för den politiska korrektheten gentemot de ondskefulla Sverigedemokraterna.

  • Ja, för jag kan hålla med dig om att vi inte har anknytning till datumet som sådant, utan midsommar är mer svenskt och en högtid som vi firar. men jag menar att det inte bara beror på olägenhet i form av ett datum, utan just vår rädsla för och obekvämhet inför en sund nationalism. Kan mkt väl förstå detta, då vi inte har något naturligt krigsmoment att fira, eller känna samhörighet över. Ja, bristen på nationalfirande, och nationell självkänsla hos svenskar, (dvs t.ex. att det anses fint att säga att man inte är speciellt svensk), beror säkert på fler faktorer. Är absolut öppen för det.

 20. Angående idealisering av invandrare, och ringaktning av det svenska, så hör man t.ex hela tiden Maud Olofsson säga om invandrare att invandrare är nybyggare. Det låter väldigt idealiserande för mig.
  Mona Sahlin, det största/näst största regeringspartiets partiledare har sagt att svenskarna måste integreras i det nya Sverige, inte invandrarna. Hela tiden pratas det om ett nytt Sverige, på politisk nivå. det har inte alls kommit till genom att folket har önskat detta. Det är politiskt genomdrivet, från början till slut.
  Mona Sahlin säger vidare att

  ”Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker.”

  Såhär säger alltså en etablerad politiker i Sverige. Tycker det är intressant på något vis. Det säger något om läget.
  samtidigt lyssnar jag på den nytillsatte grekiske ledaren i ett nyhetsinslag på TV. Han sade, jag gör detta som patriot.
  Skulle en svensk statsminister uttrycka sig så, någonsin? ”Jag gör detta som svensk patriot”. Aldrig. Hos oss är nationalism och kärlek till Sverige, fult och associeras till rasism och nazism. helt otroligt att du, någon enda kunnat missa detta.
  Patriot, det är ett skällsord, och för namnet på en nazisitisk sida, om jag inte misstar mig (har ej kollat in den närmre) :Patriot.nu tror jag den heter.
  Du frågar mig vidare vart ”jag vill komma”.
  Såvitt jag förstått det så debatterar vi sd, invandringspolitik, och nationalism.
  Du ställer frågor och svarar mig,vi debatterar, plötsligt frågar du vart JAG vill komma? Jag vill inte komma någonstans alls. Var skulle det vara? Du anklagar mig för att missa din poäng, och lägga orden i munnen på dig och samtidigt ber du om förtydliganden, och driver på debatten rätt bra själv, så jag svarar dig. Men det kanske är jag som skall fråga, vart vill DU komma?
  Jag är intresserad av dessa frågor, vill testa mina argument mot någon som verkar tycka motsatsen mot vad jag kommit att tycka. Vill se hur du, och andra tänker kring detta. Kanske för att vässa mina egna argument, men också för att bli motbevisad. Och kanske lite lite för att jag stör mig på denna enorma naivitet som jag tycker kantar hela debatten om invandring. Ja, jag ser lite dig som en representant för denna nailvitet. Men jag kanske har fel. Motbevisa mig gärna.
  Dock- märker att du tycks bli ytterst stressad av utmaningen: ”Vart vill du komma?”. Förstärker onekligen bilden av att vi har med ett tabu att göra, dvs precis vad jag pekar på. Men jag vet inte vad du har för skäl att fråga så. du slutar debattera då du så vill såklart.

  • Min fråga om vart du vill komme gällde frågan på bordet och de tvära kast du gjorde/gör. Det är en sak att debattera en sakfråga och sedan långsamt glida in på en annan, men… ja.

   Liksom alla andra geografiskt stora länder – Frankrike, Spanien, England, är Sverige ett land av många länder. I Spanien och England har det gått så långt att många fortfarande känner större samhörighet med sin region – basker, skottar, welshar, än med landet.

   Så är det också i delar av Sverige, som t ex Skåne, Värmland och Dalarna, däremot inte Uppland eller Sörmland enligt min uppfattning. Regionerna är dock inte alls självständighetsivrande eftersom vi inte haft inbördeskrig mellan regionerna på så många år.

   Nationalism föds som du säger ur hot och inte välmående, liksom all annan tillhörighet med människor vi inte känner.

   Det jag försöker säga är att den svenska nationalismens lagomisering för mig inte alls är något problem.

   Återigen: Själv känner jag mig trygg i min svenskhet och våra traditioner, och det gör även min familj. Jag känner inte någon alls som drar sig för att plocka fram flaggan. Däremot skulle jag absolut inte gilla att någon hängde den ”från en balkong”, som du på flera ställen skriver, men det handlar om respekt för flaggan och inte om rädsla för rasismepitetspåklistring. Vill man ha en flagga på en balkong får man köpa en mindre modell på pinne. Riktiga flaggor ska hänga på stänger, tas ned vid solnedgången/kl 21 och vikas fint.

   Kan i sammanhanget tillägga att jag hade en granne när jag växte upp som år efter år använde svenska flaggan för att täcka en bil under vintern. Som presenning, typ. Mina föräldrar skakade på huvudet varje gång de såg det, och förklarade för mig hur illa det var. Han sitter nu i kommunfullmäktige för SD. Viljan att vara nationell hänger uppenbarligen inte värst mycket ihop med respekt för vare sig flagga eller traditioner. Eller hyfs.

   Så det kan ju vara så att den som rynkar på näsan åt att en stor svensk flagga hängs som skynke över ett balkongräcke snarare är betydligt mer nationalistisk än den som hängt ut den.

   För mig får människor vara hur nationalistiska eller onationalistiska hur de vill – jag bryr mig inte, stör mig inte. Det jag stör mig på är först när nationalismen blir exkluderande och inåtvänd i någon iver om att hävda sig själva som överlägsna.

   I år var jag utomlands 6 juni, men förra året var vi på ett jättefirande i vår kommun. Inte långt från där vi satt fanns en stor familj av förmodligen arabiskt ursprung. De satt i gräset alla generationerna, och hade massor av svenska flaggor med sig som de viftade med. Sådant gör mig glad.

   Inkluderande nationalism.
   Så d

 21. Ja, det är en komplicerad sak detta med nationalism, jag förstår att också du tycker det, trots ditt bedyrande om motsatsen. Jag tror dig m.a.o. inte, utifrån det nervösa bedyrandet, om du ursäktar.
  Jag ser flaggviftande som en naturlig glädje över att man är född där man är och känner en samhörighet med landet man verkar inom. dock har denna känsla inför flaggviftning besudlats med en föreställning om att det handlar om rasism att göra så, att det är som du säger: Exkluderande. Varenda tidning som gör ett reportage om nationaldagen, måste komplettera reportaget med ett inslag av mångkultur, för att inte verka ”exkluderande”.

  Tycker att det är ett nonsensargument, som dessutom förlamar hela debatten, och jag undrar om du själv förstår vad det innebär. Vad är en exkluderande nationalism, för dig? varför måste en stolthet över det egna landet, en glädje över att tillhöra det, och över det som är bra i landet, vara inkluderande? Inkluderande mot vem? Det är naturligt att sådana känslor är exkluderande i viss mån. Man firar inte hela världen på nationaldagen, utan just det egna landets nationaldag.
  Det behöver inte betyda att det ska landa i fientlighet mot andra kulturer, även om många är rädda för det. Dock tror jag att är man stolt över det egna jaget med förtjänster och fel, för att ta en liknelse, så har man lättare att också acceptera andras egenheter.
  Jo, det kan verkligen komma både osunt och sunt av nationalism. Politiker kan också spela på nationalistiska känslor för att manipulera väljare, där det finns svaga punkter i landets nationalism, få saker att förenas kring. Det är inte samma sak som att nationalism är manipulation, och är ett lands nationalism byggt på sunda grunder, så går det inte att manipulera ett folk.

  En känsla av samhörighet inför det samhälle man lever och verkar är absolut a och o för demokratin, och välfärdsstatens fortlevnad. Och då SD kom i svenska folkdräkter skrattade folk mest åt dem. Sällan någon bär svensk folkdräkt numera. Vet ej om det är bra eller dåligt., Jag har personligen ingen längtan efter att bära den, eller så. Bara ett tidens tecken, finner jag.
  Tycker det är ett ganska givet svar, detta med invandrarna som viftar med svenska flaggor, samt att du fann det fint. Undrar om effekten blivit densamma om det suttit ett gäng etniska svenskar och flaggviftat. Det exempel du tar upp är menar jag typiskt för just det jag säger, att nationalism måste ha inslag av mångkultur idag, för att öht få uttryckas. Jag upplever detta som ett problem i viss mån, då det förlamar debatten. inte bra, bäst med öppna debatter om det man egentligen är rädd för.
  Det säger något om det politiska klimat vi lever i och det bevisar någonstans detta som jag menar att det blitt tabu att hylla svenskheten. detta tabu kringgås genom att man slänger in en invandrare som står och viftar med en svensk flagga, då blir det mer lätthanterligt.
  Dessutom undrar jag lite vad exemplet om Sverigedemokraten som hade flaggan under bilen syftar till. Jag håller dock med om att det var olämpligt/märkligt.
  Det känns bara så typiskt att du liksom vill behäfta sverigedemokraterna med en råhet och ett ohyfs i sin nationalism.
  Du tillskriver alltså indirekt, utan problem gruppen Sverigedemokrater en egenskap,, han hängde bara inte upp flaggan under bilen, han sitter invald som Sverigedemokrat också, medan du sällan hade gjort denna hisnande koppling om det rört om en invandrare. Indirekt sagt att de skändade flaggan.
  då undrar jag:
  Varför är det ok att göra denna insinuanta koppling, och smutskastning av en individ med Sverigedemokratisk tillhörighet, då det aldrig skulle vara ok att göra sådana kopplingar till gruppen invandrare?
  Vad vill du säga med den parallellen? Vad är det intressanta med det? Att invandrare kan vara mer ”sant” nationalistiska än svenskar (Newsflash- det finns många invandrare inom SD, tror tom att det är sveriges mest invandrartäta parti)?
  Varför är detta intressant att förstå beskriva ett beteende hur en man behandlar en flagga och sedan att han är invald i fullmäktige eller hur det nu var- för SD?
  det känns mest som om du försöker göra en billig poäng, en markering, för att dina bloggläsare inte ska misstänka dig för att göra avsteg från den politiskt korrekta idén om att nationalism är fint då det handlar om förtryckta grupper, eller kommer från ”nysvenskar”, men inte om det handlar om t.ex. svenskar som ger uttryck för nationalism. den är mer rå och brutal och oriktig, osann, tycks du med ditt exempel åsyfta.
  en fördom om Sverigedemokraterna tror jag.

 22. Om dina första meningar: vad är det jag nervöst bedyrar? Fattar återigen inte vart du vill komma.

  Exkluderande nationalism: ”Sverige och det svenska, dvs våra traditioner, är bara för oss.”
  Inkluderande nationalism: ”Vi har en spännande historia som vi är stolta över – välkommen att lära mer!”

  Exkluderande nationalism: ”Vi är bättre än alla andra folk. Alla andra är lägre stående än vi – särskilt de som inte alls liknar oss.”
  Inkluderande nationalism: ”Sverige har fostrat många stora människor under tidernas lopp. Att läsa den svenska historian gör mig stolt – bland annat för att kvinnors ställning här har varit starkare än i nästan alla andra delar av världen. Jag läser också gärna – och imponeras av – övriga folk historia. Just nu har jag t ex läst ett tjugotal böcker om Kinas förr och nu.”

  För en gångs skull har du sedan faktiskt dragit precis rätt slutsats: Berättelsen om grannen som använde flaggan som presenning hade som enda syfte att berätta att den ende sverigedemokrat jag faktiskt känt – om än ytligt – hade, som du skriver ”en råhet och ett ohyfs i sin nationalism”.

  Det var dock först för några veckor sedan jag av en tillfällighet fick reda på hans politiska gärning. Min inställning till flertalet av SDs anhängare grundades långt, långt innan.

  Så för att dra parallellen till sitt slut: Den exkluderande nationalismen tillhör imo allra oftast den som har låg utbildning, dålig allmän ”hyfs” som du skriver, svårt att sortera ut fakta och söka sig till källor, bristande logisk förmåga (dvs plockar upp andras argument som låter bra och som vädjar till vederbörandes belöningssystem, för att den inte kan tänka själv), och ett skriande behov av självbekräftelse, som gör att de exkluderande argumenten verkligen känns välkomna. ”Sverige åt svenskarna.”

  I förekommande syfte vill jag också poängtera att jag inte påstår att du tillhör den kategorin, bara att det är så jag grovt definierar den.

  Jag vet dock att SD har väljare (och då av den mer tveksamma sorten) som verkligen bara vill begränsa flyktingintaget, inget annat. Jag drar inte alla över en kam.

 23. Ok, nervöst var min tolkning. Men du övertygar inte mig. och just detta att vi hela tiden dividerar om huruvida vår stolthet inför vårt land är ”exkluderande” eller ”inkluderande”, menar jag är ett tecken på denna fulhetsstämpel på nationella känslor, dvs att de inte är en självklarhet, utan behäftade med skam och skuld gentemot resten av världen. Varför är det exkluderande, att vara stolt över att man är svensk? Bara jag säger detta känner jag hur ”fel” det ligger i munnen. Man ska helst inte säga så, för då dissar man andra kulturer. Vilket jag tycker är absurt.
  Ibland kan jag dock se risker med nationalism, och det är att denna går hand i hand med blind respekt för, och lydnad inför överheten. den är osund, för ett lands v’älgång är beroende av att medborgarna kan tänka själva och inte fogar sig alltför mycket efter överordnade. Tyvärr tycker jag att synen på invandringen kantas av en blind tro på en överhet (politisk ideologi) som inte stämmer med kartan.
  I övrigt tycker jag din poäng av att framhålla en (svensk förmodar jag) Sverigedemokrat som en brutal sälle, och en arabisk familj som ideala nationalister och flaggviftare som – poänglös. Inte för att jag inte håller med om att det kan förhålla sig så som du målar upp, tvärtom, då invandrare verkar ha ett mer naturligt icke-neurotiskt sätt att relatera till nationella känslor. Utan för att den liknelsen är fullständigt ovidkommande i denna debatt. Det handlar ju inte om att inte invandrare kan vara sanna nationalister, om man nu ska använda sådana märkliga ord. det du tar upp snarare styrker min ”tes” om att vi svenskar är för obekanta med sådana begrepp som att värna sin flagga eller känna stolthet över sitt land – och associerar dessa saker med rasism.

  • Jag övertygar dig inte om VAD?

   Och så skriver du ”Varför är det exkluderande, att vara stolt över att man är svensk?”, trots att jag skrivit PRECIS TVÄRTOM! Läs innantill, för sista gången!!!

   Om du säger att du är stolt över att vara svensk så får du väl säga det! Jag hoppas du noterat att även jag formulerat samma mening högre upp!

   Så sammanfattningsvis: det skulle aldrig falla mig in att döma ut någon som rasist eller främlingsfientlig bara för att den viftar med en flagga. Jag har aldrig hört talas om någon annan som gör det heller. Du skriver om vad ”man” tycker och tänker, men var finns dessa ”man” någonstans?

   Jag går sällan till personangrepp, men jag måste verkligen säga detta nu: du verkar fullständigt paranoid, som ser oidentifierade fördömande människor runt varje hörn!

   Återigen:
   Den som viftar med en flagga och skriker ”Sverige åt svenskarna” kallar jag främlingsfientlig.

   Den som bara viftar med en flagga utan att skrika främlingsfientliga slagord kallar jag normal.

   Jag orkar verkligen inte upprepa detta fler gånger nu!

   Din sista mening om att ”det” jag tar upp stärker din ”tes” saknar fullständigt logik. Jag berättar att jag till skillnad från en SD-ledamot lärt mig värna svenska flaggan, och du drar slutsatsen att svenskar associerar värnandet av flaggan med rasism. Döööh!

 24. Tja, du övertygar inte mig om att nationalism och svenskhet inte är ett problemområde, (det enda problem du kan tänka dig är att en Sverigedemokrat skändat flaggan en gång), och att det neurotiska fenomen jag försöker beskriva för dig inte existerar. Borde kanske ha skrivit, du är inte speciellt övertygande i ditt sätt att förenkla allting med ett: Såhär är det, antingen är nationalism inkluderande, eller så är den exkluderande, och nu blir förenklandet än värre i ditt sätt att förutsätta att antingen så skriker man rasistiska slagord, i samband med flaggviftande, eller så viftar man bara med flaggan). Jag pratar överhuvudtaget inte om att skrika sverige åt svenskarna och dylikt, det är du som hela tiden tar upp denna rasistiska retoriska tankefigur på olika sätt i denna diskussion.
  Detta är förmodligen det enda problemet för dig, trots att jag inte ens nämnt en nationalism som handlar om att skända invandrare på olika sätt. du reagerar som följande: Ser inte, hör inte, förstår inte. Jag blir då ”paranoid”, enligt dig. vad mer kan man göra för att att beskriva ettfenomen?
  För jo, för jag gör just detta, beskriver ett fenomen, en problembild, som många känner av, vad jag hört. Ingen som helst paranoia i det, däremot för mig och många andra- en realitet.
  Här tar argumenten och omdömet helt slut hos dig, uppenbarligen, med tanke på att du går till personangrepp.
  Jag försöker ju liksom problematisera detta lite, då jag inte håller med dig, men det tycks mig inte som om du kan ta in fler än denna antingen-.eller föreställning och blir hotad samt brister i argumentationsförmåga av ngn anledning. Det märks också på ditt sätt att avsluta allt med DÖÖH. Typ, du är dum i huvudet, liksom. På den nivån hamnar vi alltså tillslut. Jag anade att det stod illa till med förmågan till reflektion, utifrån dina förutsägbara liknelser, men inte att det var så illa ställt med förmågan till hederlig argumentation, trodde jag däremot inte, faktiskt. Du får dock gärna stanna på den nivå du valt att befinna dig om du vill, inga problem. jag däremot känner att jag försökt sätta ord på vad jag menar, och finns det inte något intresse hos dig att försöka förstå, så hänger det inte på mig (det räcker bra med att fråga i så fall, jag har inte varit otydlig). Det ska inte behöva gås till personangrepp, det är inte jag med på, tyvärr.

  • Personangreppen introducerade du för mycket länge sedan.Så det blir rätt fånigt när jag en enda gång svarar med samma mynt, och du skriver att du inte går med på det.

   Exempel:
   ”Fattar du noll, eller gör du dig dum på något sätt?”

   Jag föreslår att vi lägger ner denna diskussion som inte leder platt någonstans.

 25. Det tycker jag låter som en utomordentligt lysande idé.

  ”Personangreppen introducerade du för mycket länge sedan.Så det blir rätt fånigt när jag en enda gång svarar med samma mynt, och du skriver att du inte går med på det.”

  Nej, det blir det inte eftersom det inte är personangrepp att fråga om det är så att du verkligen fattar noll av det jag säger, eller GÖR dig dum. Det är däremot ett personangrepp att påtala att någon ÄR paranoid, eller använda uttryck som DÖÖH!

  Och dessutom, så har du genomgått använt en aggressiv, otrevlig och utropstecken späckad ton till mig i denna lilla debatt.

  Så om vi skall gå tillbaks till where it all started, så kan vi gå längre tillbaks än till det uttrycket du refererar till.

  Men det spelar ingen roll.

  Som du sade. Vi lägger ned.

 26. Pingback: Infektion kring donation | Svava Valkyrie's Blog

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s