Rött ljus för Svenska Dagbladet

Jag hör till dem som strävar efter att vara objektiv och saklig även när jag har starka åsikter, och jag lyckas inte alls alltid, men ambitionen finns där. Jag uppskattar därför när tidningar anstränger sig för att vara just faktainriktade, och brukar därför läsa svenskans Faktakoll.

Flera gånger har jag dock blivit besviken – analytikernas egna agendor lyser igenom, och även om analyserna bitvis verkar mycket noggranna görs uppenbara sakfel. Ingen gång har de dock misslyckats så fatalt som i analysen om Reinfeldts uttalande idag.

Jag har redan skrivit vad jag tyckte om det – nuff said. Men den som skriver under en så högtravande benämning som ”Faktakollen” förväntas vara kapabel att lägga sina känslor åt sidan och vara saklig.

Detta inlägg handlar inte alls om huruvida Reinfeldt är bra eller dålig eller hur mycket folk jobbar i olika grupper – det handlar enbart om vilket irriterande dåligt jobb de gör som säger sig vilja försvara bland det renaste som finns: fakta.

Detta är därför min analys helt utan åsikter. Vi struntar här fullständigt i huruvida uttalandet var särskilt smart, och fokuserar istället på huruvida det var korrekt, eller snarare: huruvida det var inkorrekt, vilket Faktakollen påstår. Jag menar att för rött ljus ska de nämligen inte bara bevisa att han kanske har fel, utan att han faktiskt har fel och inte kan ha rätt.

Vad han sa var: ”Om man tittar på etniskt födda svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet.”

Egentligen skulle vi kunna stanna där. Han sa att arbetslösheten var ”låg”, men angav ingen procentsats – det är subjektivt, och därmed är det mycket svårt att visa att han har fel redan innan vi börjat.

Men låt oss föralldel gå vidare.

”Etniskt födda” svenskar är ett knepigt begrepp – där håller jag med, så låt oss istället se på etniska svenskar, och vad som definierar sådana. Linjerna är flytande, men ungefär så här:

Solklart med i ”etniska svenskar”:

 • Individer födda av föräldrar födda i Sverige

Inte med i ”etniska svenskar”:

 • Utrikes födda

Potentiella undantag, beroende på definition

 • Andra generationens invandrare
 • Adopterade
 • Barn som fötts utomlands av svenska mödrar

För oss som läst matematisk statistik, och som jobbar av och till med marknadsanalyser, är det inte särskilt avskräckande att vi inte omedelbart hittar ett statistiskt underlag som ger oss exakt det vi vill. Man kan mycket väl utgå från ett hyfsat rätt material och sedan göra rimlighetsuppskattningar på de felande delarna.

I detta fall finns en siffra: Inrikes födda i den aktuella åldersgruppen: 3,8%.

Så vad vi saknar är:

 1. En definition av ”låg arbetslöshet”
 2. För var och en av de tre grupper som är tveksamma:
 • En uppskattad storlek på gruppen
 • En uppfattning om huruvida det är troligt att statistiken inom gruppen skiljer sig från det större underlag de räknas in i, så att de kan påverka slutresultatet.

Definition av ”låg arbetslöshet”: För att göra det lätt för mig påstår jag att allt under fem procent är lågt.

Andra generationens invandrare: Räknas till gruppen ”inrikes födda” i statistiken, men kan kallas både etniska svenskar eller inte. Finns det anledning att tro att uppgiften 3,8% skulle ändras till det sämre om vi lyfte ut dem? Dvs är de så många i förhållande till övriga inrikes födda, och är de så markant mycket mer i arbete att förhållandet 3,8% rimligtvis kan förmodas skiftas kraftigt till det sämre?

 • Antalet utrikes födda över 25 hittar jag inte, men däremot framgår det att andelen utrikes födda år 1987, som var sista året man kunde föda någon som idag är 25 år, var 9% av dåtidens befolkning, 1960 var den 4%. Säkert fick en stor del av dessa i genomsnitt 6-7% utrikes födda barn med svenskar eller inte alls, så de barn som föddes i Sverige av två icke-svenska föräldrar är rimligtvis tillräckligt få för att inte påverka statistiken, såvida inte deras arbetssituation skiljer sig enormt.
 • Dessutom finns ingen anledning att anta att just de skulle klarat sig avsevärt bättre än övriga inrikes födda.

Adopterade: En grov uppskattning ger att det finns ca 20 000 adopterade svenskar över 25 år, som idag räknas som utrikes födda, men som borde vara med i gruppen ”etniska svenskar”. De är dock för få för att påverka statistiken åt någotdera hållet – särskilt med tanke på att de sannolikt har samma arbetslöshetssiffror som övriga inrikes födda.

Barn som fötts utomlands av svenska mödrar: Räknas också som utrikes födda, men inte heller här finns någon anledning att tro att de är värst många, eller att de om de räknats in i gruppen inrikes födda hade gjort någon som helst skillnad för statistiken.

Ett enkelt överslag ger att undergruppernas påverkan på den gruppen ”inrikes födda” såpass att den kan stiga från 3,8% till över 5% om de lyfts ur eller i gruppen är synnerligen osannolik. Grupperna är för små, och det finns ingen anledning att tro att deras arbetssituation skiljer sig från övriga svenskfödda annat än marginellt.

Dessa grova antaganden påstår jag räcker för att visa att ”rött ljus” är en mycket bisarr bedömning. Den som inte håller med får gärna gå några snäpp djupare – jag kan lova att äta upp min hatt om siffran 5% kan överstigas oavsett hur mycket man än gräver.

Slutsats: Vi måste tillåta politiker att prata utan att varje ord ska gå att härleda exakt till SCB – i synnerhet när en så subjektiv och relativ bedömning som ”låg arbetslöshet” är vad som yttrats. Annars hamnar vi snart i ett läge där politiker får rött ljus för att de säger att vädret är vackert.

Den som däremot utger sig för att vara expert på statistiska analyser, men inte klarar att kombinera ett befintligt statistiskt underlag med kompletterande antaganden, normalfördelade kring ett troligt värde, med hänsyn taget till likaledes uppskattade extremvärden, och sedan göra lite överslag och säga: ”detta är rimligt”, borde inte ha jobbet kvar. Jag vill ju inte att de ska hamna bland de 3,8 procenten, oavsett etnicitet, men det vore önskvärt att de ägnade sig åt något annat än att vilseleda.

För antingen är SvDs analytiker inkompetenta, eller också är de mycket slarviga, eller också har de allvarliga problem med att hålla sig objektiva. I vilket fall som helst är en lögn oändligt mycket större när den formuleras av den som utsetts till att vara sanningens yttersta försvarare än om en statsminister på ett bageri råkar formulera sig inexakt och inte helt hundraprocentigt vattentätt.

6 tankar om “Rött ljus för Svenska Dagbladet

 1. Faktakollen visar upp en skrämmande brist på analytisk förmåga titt som tätt kan man tycka, men det handlar naturligtvis om något annat. ”analytikernas egna agendor lyser igenom” skriver du, och det är träffande. Jag tror att det är precis det som det handlar om, som så mycket annat i PK-pressen.

  Om man nu som jag är intresserad av psykologi och beteendevetenskap, så kan jag utifrån dessa kunskaper på goda grunder anta att Olof Åslunds mening: ”Sedan tycker jag inte att man ska kontrastera svenskar mot invandrare” tydligt visar var skon klämmer. Om man vill förbättra livsvilkoren för t ex ensamstående mammor, så måste man självklart konstratera dem mot andra grupper, eller mot vad de kan uppnå om riktade åtgärder sätts in. Detta gäller självklart också om man har för avsikt att förbättra livsvilkoren för invandrare. Det här säger något om den intellektuella nivån på samhällsdebatten i Sverige.

  Beröringsskräcken när det gäller gruppen invandrare (för man måste definiera dem som grupp i syfte att peka på problem kopplad till invandrare) ställer till både psykologiska och matematiska problem för många analytiker från vänstergrupperingar. Faktakollens rödljus är naturligtvis kopplad till deras egen agenda, och har inte så mycket med fakta att göra.

  Jag har inga som helst dubier om att Faktakollens rödljus i sammanhanget i grunden handlar om åsikter och politisk tillhörighet. Svenska Dagbladet och Faktakollen får rött ljus av mig helt enkelt därför att de inte hållit sig till fakta. Alla vet vad Reinfeldt menade, och även om han kunde valt att säga ”inrikes födda” eller nåt annat, så är det symptomatiskt för vänstern att slå ner på allt och alla i syfte att skaffa sig politiska poäng, det är sånt här jag avser när jag brukar tala om ”ankdammen Sverige”.

  Bra inlägg Svava, både detta och det förra!

 2. Det här med logisk slutledning och att jobba med proxy data, storheter och dra slutsatser som är relevanta det är inte journalisters grej helt enkelt. Varje gång en sådan här fråga kommer upp så är huvudargumentet. ”Det finns ingen sådan exakt statistik bla bla bla ”.

 3. Jag tycker att faktakollen kort och koncist kom fram till rätt fakta. SCB har helt enkelt inte statistik uppdelad efter etnicitet.

  Reinfeldt sa: “Om man tittar på etniskt födda svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet.”

  Nu valde han ordet ”etnisk”. Etnisk tillhörighet är ingenting som är lättdefinierat. Läs t.ex denna artikel: http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic228815.files/Week_2/Barth%20Introduction%20Ethnic%20Groups%20and%20Boundaries%20.pdf

  ”The term ethnic group is generally understood in anthropological literature (cf. e.g.
  Narroll 1964) to designate a population which:
  1. is largely biologically self-perpetuating
  2. shares fundamental cultural values, realized in overt unity in
  cultural forms
  3. makes up a field of communication and interaction
  4. has a membership which identifies itself, and is identified by others, as
  constituting a category distinguishable from other categories of the same order”

  Denna definition gjord av antropologer, som inte innehåller ras, utesluter alla inrikesfödda svenskar med föräldrar som också är inrikesfödda ifall de delar en annan trosuppfattning. Du väljer att lättvindigt definiera etnicitet som födelseplats i två generationers led. Jag säger inte att den definitionen jag har är den enda, den är svårdefinierad.

  Att nu Reinfeldt nu väljer att använda ordet etnisk kan bera på en av följande två punkter
  1. Det var ett syftningsfel.
  – Precis som du Svava, menar Reinfeldt att utrikesfödda har svårt att få jobb.
  2. Reinfeldt vill isolera arbetslöshetsdiskussionen till enstaka grupper.
  – Genom att peka på två grupper, folk med invandrarbakgrund och ungdomar, kommer han lindrigare undan oppositionens kritik av ”massarbetslösheten”.

  Reinfeldt har inte gått ut och förtydligat hans uttalande och vad han menade med etnisk. Alltså är alternativ 1. uteslutet. Det han gör är att plocka politiska poänger genom att flytta diskussionen från arbetslöshet i allmänhet till arbetslösa ungdomar och arbetslösa med invandrarbakgrund. Genom att göra det skapar han en helt annan platform att utgå ifrån. Han kan inte beskyllas för ha att misslyckats med arbetslinjen under hans två mandatperioder. Reinfeldt vill att det ska se ut som att han tar tag i nya problem.

  Reinfeldt är smart. Hans uttalande retar inte upp liberala mittenväljare som viftar bort uttalandet som klumpigt. Främlingsfientliga väljare både till vänster och höger glädjs åt att någon äntligen vågar berätta sanningen. Denna typ av flörtande med främlingsfientliga krafter kan te sig oskyldigt, men är precis vad som leder fram till samma politiska klimat vi ser i Holland, Danmark, Frankirke, Österrike, mm. Det börjar oskyldigt och fortsätter tills ett visst mått av främlingsfientlighet finns i de flesta större partiers partiprogram.

  • Jag tror som sagt aldrig han menade att säga ”etnisk”, utan det halkade bara ur honom. Men om bortser från alla känslor kring uttrycket och bara ser faktiskt till frågan simple stupid:

   Om jag säger ”schäfer är en hundras” har jag rätt. Om jag säger ”schäfer är en kattras” har jag fel. Om jag säger ”schäfern är den bästa rasen” har jag inte fel och inte heller rätt, eftersom jag använder en icke mätbar term. Mao ligger uttalandet utanför vad som går att bedöma. Därför borde faktakollen inte gett honom rött ljus. De tänkte med hjärtat istället för att använda logik.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s