Varför vi inte röstar på SD

Jan Sjunnesson, chefredaktör för SD-tidningen Samtiden, efterlyste en åttiosjuprocentare som ville läsa och möta ett inlägg skrivet av Gunnar Sandelin.

Här är mitt svar.

Mina generella kommentarer är att det finns mycket som väger in när vi väljer parti. Exempelvis finns det de som hävdar att om alla röstar på vad de tjänar mest på blir det bra, rent demokratiskt. Men då skulle ett parti som lovar att beslagta all egendom för alla som bor i Göteborg och dela ut den bland resten av oss vinna, eftersom göteborgarna är i minoritet. Vi röstar ju inte bara av egoism, utan också för att vi tycker något är rätt, och för det samhälle vi vill leva i, oavsett om vi är vänster eller höger.

Så när Sandelin räknar upp nio små och stora, reella och hypotetiska nackdelar med invandring och indirekt säger ”håller ni med om detta måste ni rösta SD” blir det lite bisarrt, eftersom han inte har med en enda fördel med invandring.

Jag tycker faktiskt att den mest klockrena meningen i Sandelins text är inte hans egen, utan ett citat han framför: ”Om man dessutom anser att invandring är en alltför våldsam omvandling av Sverige och därför en ödesfråga …”.

Det är precis där, enligt min subjektiva mening, efter att ha följt nationalism på nära håll i fem år, som den fundamentala skillnaden mellan trettonprocentare och åttiosjuprocentare ligger:

Nationalister ser invandrare och invandring primärt som problem, och så finns det undantag. Goda invandrare, som bidrar. Men resten förstör, kostar pengar och trasar sönder det homogena, vackra samhälle vi hade för ett halvsekel sedan. Man ser integrationsproblemen som ett bevis på att man har rätt, och hoppar i analysen helt över det faktum att de allra flesta invandrare faktiskt smält in perfekt i det svenska samhället.

Vi övriga ser invandrare och invandring primärt som något bra, och så finns det undantag. Människor som kommer hit, utnyttjar systemen och förstör. Men resten är en tillgång, antingen direkt, som med arbetskraftsinvandrare eller kärleksinvandrare, eller på sikt, som i fallet flyktingar. Vi ser integrationsproblemen som något som vi alla har ett ansvar för att åtgärda, men är ändå glada över att de allra flesta invandrare faktiskt har smält in perfekt i det svenska samhället.

Flyktingsituationen

Jag och många med mig ser dock allvaret i den situation som råder idag. Det är inte där skillnaden ligger mellan nationalister och övriga svenskar. Vi fattar. Det är illa. Men jag kan inte svara för alla, utan beskriver hur jag resonerar.

Den absolut största frågan för mig är hur vi får Europa att ta ansvar för dem som flyr från ISIS. Det är inte humant att låta miljoner människor bo i tältläger i Libanon och Jordanien, när de inte kommer att kunna flytta hem på flera år, om någonsin. Jag anser att EU gemensamt successivt borde tömma lägren på de flyktingar vars hem är förstörda, och dela upp flyktingarna solidariskt mellan de rikare länderna, dvs Västeuropa. Fokus ska vara på dem som har minst chans att återvända under de kommande fyra åren.

Jag inser att den som hatar flyktinginvandring får hicka av att läsa ovanstående, men ärligt talat tror jag inte det för Sveriges del skulle innebära någon större antal i reda tal räknat, med tanke på hur många vi ändå planerar att ta emot.

Att vilja ”hjälpa på plats” är en sorts hån för mig. Visst ska UNHCR ha pengar så de kan klara mat, medicin och tak över huvudet för flyktingar i flyktingläger, men det löser ingenting på sikt. När människors hem inte går att återvända till existerar inte ”på plats”. Det som finns är istället ”på en annan plats som inte är här”. Jag önskar SD kunde säga det istället. ”Vi vill hjälpa flyktingar på en annan plats.” Det skulle vara ärligare.

Det är för övrigt en vitt spridd missuppfattning bland SD-anhängare att enbart SD vill ge pengar till UNHCR. I själva verket har Sverige skänkt pengar via biståndet i alla år. Jag har läst flera bisarra inlägg i olika SD-fora där någon hört någon icke-SD-person uttrycka att vi behöver ge mer pengar till flyktinglägren, och reaktionen blivit ”Men kolla de snor SDs idé vaddå det har ju Jimmie sagt hela tiden och inte någon fattar det!”, följt av typ hundra medhållande kommentarer. Jävla PK-människor som aldrig kan erkänna att SD visste bäst.

Att det optimala är att människor lämnar flyktinglägren och flyttar till helt andra länder gäller förstås inte generellt i alla konflikter. Finns det möjlighet att den klaras upp kan det vara bättre att folk väntar i närheten för att sedan kunna återvända. Men det gäller för ISIS-området just nu. Och med ISIS-området menar jag inte hela Syrien och Irak, utan de delar där ISIS härjar.

Hjälpa på plats kan man däremot med fördel tillämpa på exempelvis tiggare. De har hem. De är ”bara” utfattiga. Att via EU stötta dem till försörjning där de bor, i Bulgarien och Rumänien, är det mest meningsfulla. Men medan de är här behöver de tak över huvudet och mat för dagen.

Nå. Detta ovan är min inställning. Hur representativ den är för övriga åttiosjuprocentare vet jag inte. Vi är liksom inte så homogena, och de flesta har uppenbarligen inte den koll på siffror jag har – inte för att de inte bryr sig om landet eller sina medmänniskor, utan för att de helt enkelt har andra frågor som upptar deras intresse.

Så sammanfattningsvis kan sägas att vi väljer inte parti för en och endast en fråga. Vi väljer en helhet.

På något sätt känns det som om ni sverigedemokratiska väljare hela tiden missar det när ni försöker förstå oss andra.

Listan

att under de närmaste fyra åren beräknas ytterligare en halv miljon människor att beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige

De som kommer till Sverige under de närmaste fyra åren är:

 • 320 000 flyktingar och deras anhöriga
 • 120 000 övriga anhöriga, främst kärleksinvandrare, som redan har bostad och försörjning
 • 80 000 arbetsmarknadsinvandrare, som redan har försörjning
 • 40 000 studenter, som i regel lämnar landet efter något eller några år
 • Något tusental adoptivbarn
 • 80 000 EU-medborgare som ansvarar för arbete och försörjning

De första två siffrorna är Migverkets prognos. För de övriga har jag grovt dragit ut linjerna.

Samtidigt har vi en utvandring på ungefär 200 000, om vi drar ut linjerna.

Det är därför lite meningslöst att prata om PUT, för det är en stor skillnad på vilka krav de som flyttar hit ställer på samhället. För ”sådana som jag” är människor, med vissa undantag, tillgångar på sikt, men jag ser också att en flyktingrelaterad invandring på 320 000 personer är problematisk, och ställer krav på samhället. Jag vill se svar från politikerna på hur de ska lösa den. Men det svar SD ger är inte min lösning.

att en majoritet av dessa är lågutbildade muslimer som aldrig tidigare levt i en demokrati

Nu blir jag lite elak, och hänvisar till den vallokalsundersökning som gjordes 2010, och som säger att SDs väljare hade lägre utbildning än Sveriges invandrare. Huruvida det var så 2014 vet jag inte.

Hursomhelst gäller frågeställningen inte SD, utan de som får permanent uppehållstillstånd.

Och eftersom ni även räknar in arbetskraftsinvandring när ni skriver PUT och femhundratusen vill jag ju påpeka att de som arbetskraftsinvandrar från länder utanför EU (för EU får inte PUT) har inte generellt låg utbildning. Dessutom har de, för att få PUT, bott flera år i Sverige och visat att de kan försörja sig.

Men låt oss i stället fokusera på de 320 000 flyktingarna med anhöriga, av vilka vissa får PUT men inte andra, för jag tror det egentligen är dem ni egentligen avser.

Problemet med att visa siffror runt utbilsning är att det inte går att särskilja dem från övrig invandring i statistiken.

Istället har jag gjort så här:

Migrationsverkets prognos, sid 7, visar vilka länder asylsökande kommer att komma ifrån:

asylsökandeländer

Jag hoppar över Balkan, eftersom de visserligen söker asyl, men de får det inte. Dessutom är ju Balkan uppenbarligen inget land.

Om man går in på SCB, finns där tabellen ”Utbildningsnivå efter födelseland och kön 2013, 25–64 år”. Där kan vi hitta utbildningsnivå på dem som kommit tidigare. En bra handle, tycker jag.

Så här ser tabellen ut, rensad på övriga länder:

utbildning

Om vi nu viktar ihop tabellen ovan med förväntat antal asylsökande 2015 får vi tabellen nedan.

Födelseland Förgymnasial utb. Gymnasial utb. Eftergymnasial utb. kortare än 3 år Eftergymnasial utb. 3 år eller längre Andel 2015
Eritrea 37% 43% 9% 7% 15%
Somalia 51% 25% 6% 5% 6%
Afghanistan 36% 28% 12% 14% 4%
Irak 31% 28% 15% 22% 19%
Iran 10% 37% 17% 33% 1%
Jordanien 18% 34% 20% 21% 19%
Libanon 35% 39% 11% 12% 19%
Syrien 38% 27% 17% 12% 19%
Viktad summa 33% 33% 14% 15%

Enkelt uttryckt: en tredjedel förgymnasial utbidlning, en tredjedel gymnasial, en sjättedel universitet under tre år, och en sjättedel verkligt högutbildade.

Mot detta kan förstås hävdas att de utrikes födda kan ha skaffat sig utbildningen i Sverige, men jag tycker ändå tabellen är relevant, eftersom den i så fall visar potential. Man kan också hävda att Afghanistan och Somalia har hög analfabetism bland sina invånare, även om det enligt vad jag läst inte gäller dem som kommer till Sverige, men med tanke på hur få de beräknas bli spelar det mindre roll.

Vad gäller deras religionstillhörighet är det riktigt att ungefär 80 % av flyktingarna är muslimer, men för mig är detta inte ett problem, eftersom jag skiljer på muslimer och militanta islamister. Jag drar också slutsatsen att den som lämnar ISIS-området gör det för att den inte är jihadist. Jag vet att många nationalister istället tänker sig att bland flyktingarna finns ISIS-representanter som har en långsiktig plan att ta över Sverige, men jag delar inte den gissningen av den anledningen att jag tror de ISIS-anhängare som befinner sig i området har häcken full ändå. Att långsiktigt infiltrera Sverige borde inte ligga jättehögt på priolistan.

Att det skulle vara ett problem att människor från tredje världen inte tidigare levat i en demokrati är jag inte med på alls.

att inströmningen inte är tillfällig utan kommer att öka ytterligare

Mja. Om vi pratar flyktingrelaterad invandring (dvs flyktingar och deras anhöriga) räknar Migrationsverket med en minskning år 2018. Denna siffra är förstås vansklig. Det kan bli en minskning både förr och senare. Men om vi ska gå efter vad vi har idag är det den som gäller.

att Migrationsverket begärt ytterligare 48 miljarder för att under de närmaste fyra åren kunna hantera asylansökningar och ordna med flyktingförläggningar och att detta bara är en bråkdel av den verkliga kostnaden

Det var en mystisk mening. Ökning eller eller minskning av vad de begär är inte på något sätt relevant – det visar ju bara att de underestimerat tidningare – det som är relevant är huruvida beloppet kommer till meningsfull användning.

att det inte finns jobb för nykomlingarna (Sverige har extremt få jobb tillgängliga för lågutbildad arbetskraft jämfört med snittet inom EU)

Nu är de för det första inte lågutbildade, för det andra är inte arbetsmarknaden statisk, och för det tredje är det både arbetslöshet och brist på arbetskraft i Sverige.

Jag har alltid svårt att argumentera människor som ser arbetsmarknaden och landets ekonomi som en säck med jobb. När de är slut är de slut. Jag vet inte hur jag ska börja förklara ens, när man resonerar på den grovt förenklade nivån. Sorry.

Vad jag däremot kan säga är att jag håller med om att vi behöver bli bättre, rent generellt, på att få en arbetsmarknad som matchar vår befolkning. Jobb ska finnas där folk bor, och människor ska ha utbildning som passar de jobb som finns. Det är ALLTID en utmaning för de styrande. Oavsett invandring. Betyder det att jag inte är bekymrad över hur 320 000 nya invånare, varav kanske 250 000 är vuxna, ska fogas in i Sverige? Absolut inte. Jag ser svårigheten.

att bostadsbristen redan nu är mycket svår

Bostadsbrist är ett tillfälligt problem. Det löser man inte genom att reglera befolkningen, utan genom att bygga bostäder. Såvitt jag förstått har vi byggt oss ur den värsta krisen redan om några månader.

att mer än 550.000 människor bor i 186 utanförskapsområden, som inte fanns för 25 år sedan. (I ett utanförskapsområde förvärvsarbetar färre än 60 procent av de boende i arbetsför ålder och färre än 70 procent går ut grundskolan med fullständiga betyg eller färre än 70 procent röstande i senaste kommunalvalet)

En del av dem fanns för 25 år sedan. Men absolut. Utanförskapsområdena är något för politikerna att ta tag i. Dock ser jag inte att SD har ett enda svar på det problemet. Peka gärna på relevanta motioner eller avsnitt i partiprogrammet om jag har fel.

att Sverige enligt polisens rapportering nu har 55 ”no-go-zoner” dvs. områden där uppgörelsen bland kriminella kan resultera i skottlossning på öppen gata, där invånarna inte törs avge vittnesmål och där polisen inte är välkommen

Se ovan.

att svensk kriminalitet i en europeisk jämförelse är skämmande hög, uppklaringsprocenten skrämmande låg och invandrare är starkt överrepresenterade, i synnerhet när det gäller vålds- och sexualbrott

Svensk kriminalitet i europeisk jämförelse är INTE skrämmande hög. Vad jag tror du far efter är istället våldtäktsstatistiken. Men där är ju BRÅ fullständigt tydliga med att vi inte alls är värre än andra länder, men att vi dels räknar fler brott till våldtäkt, och dels har en högre andel kvinnor som anmäler. Har skrivit mer om detta här.

Invandrare är överrepresenterade vad gäller brott, det är riktigt. Därför är det bra om Migrationsverket i det fall det är möjligt blir bättre på att kolla bakgrund på dem som får uppehållstillstånd, och jag har inget emot att vi blir hårdare med att utvisa brottslingar som inte är svenska medborgare.

17 tankar om “Varför vi inte röstar på SD

 1. Reblogga detta på pappasven och kommenterade:
  Reflektion(er)
  ”Bostadsbrist är ett tillfälligt problem. Det löser man inte genom att reglera befolkningen, utan genom att bygga bostäder. Såvitt jag förstått har vi byggt oss ur den värsta krisen redan om några månader.”
  Låter hoppfullt. Dock de siffror jag jämfört befolkningsökning vs byggande av boenden, de senaste 8 åren, ger vid handen att det fattas 200.000 boenden redan nu. Kostnad, om siffrorna är rätt, 400 miljarder. Vissa prognoser ger prognosen att befolkningen ökar med cirka 600.000 de närmaste 4 åren. Dvs 200.000 boenden till som inte byggts. Så 100.000 boenden per år de närmaste 4 åren dvs 200 miljarder per år . . dessutom så kostar befolkningsökningen i infrastruktur, vård osv så som jag förstår det så är vi inne i och kommer att sjunka ännu djupare in i en kris rörande boende och infrastruktur etc. INTE på grund av rasism utan på grund av en kraftig befolkningsökning . . så vem redovisar fakta mest verklighetstroget?

 2. Ekologiskt sett är vi redan överbefolkade och borde minska antalet invånare i Sverige. Definitivt INTE öka. Vi har redan nu en usel självförsörjningsgrad och gör ett för stort ekologiskt avtryck på landets yta. Bostadsbristen är fiktivt skapad mha invandring. Arbetslösheten och till viss del arbetskraftsbristen är också fiktivt skapade. Vi har bla massor av etniska svenskar som är i Norge pga arbetslöshet i vissa branscher och även pga dåliga villkor och löner vilket skapar brist i vården.

  • Jag är inte riktigt med på vad du far efter. Vi är ett av världens mest glesbefolkade länder. Om inte vi har plats – vem har det då?

   Jag kollade statistiken för Norge lite snabbt, och drygt 40 000 Norge-födda bor i Sverige, medan ungefär 80 000 svenskar jobbar där. Med tanke på att vi är dubbelt så många är det ingen alarmerande siffra. Men visst. Deras goda ekonomi och höga löner har lockat många. Det är ju en poäng med en fri marknad.

   Jag vet inte om jag håller med om att bostadsbristen är skapad ”mha invandring”. Det handlar ju främst om dålig planering och om att vi har avflyttningsbygder som står tomma medan alla vill bo i storstäderna, och det handlar också om att myndigheterna behöver prioritera för att få ordning på situationen, men det är en just do it-grej att fixa.

   • Han menar förmodligen det faktum att svensk (västerländsk) levnadsstandard tär på planetens resurser i sådan omfattning att vi passerade ”Overshoot day” redan den 19 augusti i år.

    http://www.svd.se/nyheter/utrikes/jordens-ekologiska-resurser-slut-for-i-ar_3831090.svd

    Ser man det ur ett nationellt perspektiv är det ju så att vi idag importerar ca 20% av vår totala livsmedelsförbrukning.

    Tar man sedan hänsyn till Peak Oil och det faktum att vi importerar 100% av vår olja, som vi sedan gör diesel till lantbruksmaskinerna av, så får man en rätt dyster bild. Vårt klimat är egentligen inte lämpligt för fler än kanske 2-3 miljoner invånare. Då finns tillräcklig tillgång på naturliga råvaror, betesmark, åkermark, fisk osv för att alla ska kunna få mat för dagen.

    Ett annat intressant land man kan titta på är Saudiarabien som i sitt naturliga tillstånd , före det att landet dopades med oljeutvinningen, hade en befolkning på några miljoner. 1963 bodde drygt 4 miljoner i landet och nu är folkmängden upp i nästan 30 miljoner. Detta beror enbart på i princip fri tillgång till extremt billig energi som givetvis ger ofantliga exportinkomster men som också kan användas för att driva kraftverk som i sin tur förser kylanläggningar och avsaltningsanläggningar med elkraft. En dag kommer denna billiga och lättillgängliga olja att ta slut, eller åtminstone bli betydligt svårare att utvinna, och då kommer landet att få mycket stora problem, förmodligen svält och uppror.

    Ytterligare en aspekt på detta är vårt ekonomiska system som kräver evig tillväxt, vilket de facto är en omöjlighet, men det är en annan diskussion…

   • Om du ser ur ett världsperspektiv att vi är sju miljarder människor, som ska fördelas över alla länder, tror jag det rätt enkelt går att konstatera att Sverige är ett av de länder som borde öka sin befolkning.

    Förnybara naturresurser, såsom åkermark, räcker till åtskilliga miljoner fler invånare. Sedan är det ju så att järnet snart tagit slut vare sig vi blir fler eller inte, men det var ett tag sedan det var Sveriges huvudexportvara. Istället är det trä och teknologi som ligger högst sedan ett antal år.

    Det är ju generellt så att råvaror som inte är förnybara tar slut. Det gäller olja, järn, guld och motsvarande. Men det är ju ingen anledning för människor att inte sprida sig någorlunda jämnt över världen.

    Sverige är bördigt och glesbefolkat. Sett ur ett världsperspektiv borde åtminstone 20 miljoner fler bo här. Det betyder inte att jag vill det – i alla fall inte på kort sikt. Även jag anser att vi ska växa i en takt som gör att vår kulturella identitet består i någon mån.

   • Det gick inte att trycka svara på ditt svar nedan så inlägget hamnar lite fel här, men men…

    Problemet är ju en massflytt av människor från länder som Somalia och Afghanistan, där resursförbrukningen per capita är förhållandevis låg, till länder som Sverige där samma person helt plötsligt kommer att förbruka betydligt mer resurser. Jag är medveten om att det finns en del cynism i detta men det är trots allt ett faktum att det ligger till på detta sätt.

    Åkermark må vara en ”förbybar” resurs såtillvida att själva ytan inte förbrukas vid odling. Däremot är inte energiinnehållet i jordmånen det utan kräver tillförsel av näringsämnen genom gödsling. Både konstgödsel och naturgödsel har sina begränsningar.

    Järn är inte någon nämnvärd bristvara, det går dessutom att återvinna. Förstår inte varför du nämner det i detta sammanhang? Guld är en intressant råvara ur flera aspekter, främst finansiellt och som värdebevarare men det är irrelevant när det gäller hur många personer som kan bo i Sverige. Guld förbrukas heller inte i någon större omfattning utan det mesta finns i våra smycken eller ligger inlåst i diverse bankvalv i form av guldtackor.

    Vissa delar av Sverige är bördigt men hela den norra halvan av landet, småland osv är det inte. Dessutom gör vårt klimat att odling har sina naturliga begränsningar. Länder som USA, stora delar av Afrika etc. har betydligt bättre förutsättningar att föda stora mängder människor. Ska man jämföra två ytterligheter: var finns bäst förutsättningar för många människor att bo, överleva och trivas, i Antarktis eller Kongo (bortsett från krig och elände skapat av människor)?

    Jag tror inte du förstår hur beroende vårt nuvarande system är av billig energi, något som vi först fick i och med kolet och sedan oljan. Dessa råvaror går inte att ersätta med t.ex. vind- eller solkraft eftersom de ger så otroligt lite tillbaka per investerad energienhet. Googla EROEI och läs på lite om detta, det är ett avgörande begrepp.

    Naturligt har vi i Sverige kapacitet för en befolkning på runt 2 miljoner, vilket vi hade före industrialismens intåg. Lägg på lite modern teknologi så kanske vi kan drygt dubbla siffran till någonstans runt 5 miljoner. Fler än så är en abnormalitet vilket kommer att få ödestigra konsekvenser någon gång i framtiden när den billiga energin tar slut.

   • Jag har skrivit en bok om järnhantering förr och nu, så jag är rätt påläst. Men min poäng ligger inte i detaljerna. Min poäng ligger att i ett världsperspektiv, där alla människor har rätt till sin sjumiljardtedel av världen, gäller att vi har mer plats (även om man undantar fjällen) och vi har mer naturresurser än de flesta världsinvånare har tillgång till. Och det tror jag du också inser. Men din matematik utgår från att visa att vi nått en ribba genom att beskriva vad vi behöver som någon sorts gräns.

    I och med att vi har olika sätt att tänka går det inte att nå längre. Vi är ett av världens i särklass rikaste länder – både i utrymme, pengar och övrig livskvalitet räknat.

   • Energi är ingen detalj, det är själva förutsättningen för all den tillväxt och globalisering som skett det senaste århundradet. Om man inte inser detta går det inte att komma vidare i sitt tänkande.

    Om din strävan är att uppnå ett rättvist utnyttjande av resurser förutsätter jag att du i konsekvensens namn bor i ett torp eller mindre gård/hus där du eldar med ved som du själv hugger och klyver (med handsåg och yxa), odlar dina grönsaker och bedriver småskalig djurhållning. Du har elektricitet men ingen TV och du tar cykeln till biblioteket där du lånar dator för att skriva dina blogginlägg. Bil har du förstås inte och några flygresor till Frankrike eller Thailand är det såklart inte tal om. Om du inte lever på detta eller motsvarande sätt där du förbrukar långt under det svenska genomsnittet lever du över din 1/7 000 000 000 av jordens resurser och alltså inte som du lär.

   • Ja, den där argumentationen är ju lite spännande. Har mött den förut bland nationalister (trots att du inte är det). Det brukar heta:

    – Om du vill att Sverige ska ta emot flyktingar måste du vara beredd att låta dem bo i ditt hem.

    Man kan också fortsätta:
    – Vill du ha högre skatter måste du vilja bo på Kuba.
    – Vill du ha kortare vårdköer måste du operera.
    – Vill du att samhället ska ställa upp med dagis måste du ha dagisbarn i ditt hem.

    Alltså du kan ju klaga över varje åsiktsuttryck genom att hävda att personen måste ställa upp på den mest extrema yttringen av samma åsikt annars får den inte ha den.

    För mig är det fullständigt möjligt att ha en nyanserad åsikt, och den är att det är rimligt ur ett världsperspektiv att det bosätter sig fler i Sverige. I lagom takt. Jag är helt nöjd med att betala skatt, källsortera, vara vegetarian sedan 21 år, skänka pengar till barns skolgång och skriva om främlingsfientlighet. Det är mina främsta insatser för samhället – både Sverige och världen.

    Jag skrev i förra kommentaren att det börjar bli rundgång, och nu har vi verkligen nått vägs ände. Rekommenderar dig att istället läsa dagens inlägg.

 3. Ett mycket märkligt inlägg fullt av subjektivt tyckande och en del naiva och utopiska idéer/förslag. Varför lägger du å ena sådan vikt vid att leta upp statistik och siffror när du vill kritisera andra, men du bortser helt från detta när du själv resonerar?

  T.ex.

  ”det faktum att de allra flesta invandrare faktiskt smält in perfekt i det svenska samhället.”

  Vad grundar du detta på? ”De allra flesta” låter i mina öron som åtminstone 80-90%. Vilka faktorer avgör om man ”smält in perfekt”? Vilken grupp avser du? Alla med utrikes bakgrund? Alla som är födda i utlandet? Alla nu i Sverige levande med denna bakgrund eller bara de som kommit de senaste 10 åren? Eller bortser du från senare årskullar och drar gränsen vid t.ex. 10 år eller längre vistelsetid i Sverige?

  Tittar man på hur det ser ut runt om i Sverige får man ju en helt annan bild. Islamismen frodas och något (några?) hundratal ”svenskar” har rest ner till Mellanöstern och gått med i IS. Åtskilliga tusen andra lär sympatisera med IS utan att man för del skull väljer att resa ner och slåss. Hizb ut-tahir etablerar sig alltmer i både Sverige och andra delar av Europa. Vi har för första gången en muslim med starka band till dessa krafter som minister. Så här ser det ut på allt fler platser i Sverige;

  Och nej, detta är inte att ”smälta in” i Sverige, det är att förändra samhället i grunden.

  Tittar man sedan på våra så kallade utanförskapsområden så domineras dessa fullständigt av människor med invandrarbakgrund. Ordet utanförskap är ju per definition ett uttryck som syftar på att människorna där inte fullt ut är en del av samhället utan man lever i ett slags parallellsamhällen, inte sällan med starka inslag av religiösa regler och till och med domstolar.

  Naturligtvis finns det väldigt många invandrare som smält in bra i samhället, som kanske har en svensk partner, talar svenska utan brytning och i allt väsentligt uppfattas och känner sig som svensk. Att det däremot skulle röra sig om ”de allra flesta” finns det delade meningar om. I alla fall om vi nu pratar om de invandrare som diskussionen handlar om, nämligen asylinvandring med påföljande anhöriginvandring från kulturellt avlägsna länder som Somalia, Eritrea, Afghanistan och Irak.

  Ett några år gammalt reportage om Somalier i Sverige som jag antar att du läst, men kanske glömt bort;

  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.115816-28-10-07-goteborgs-somalier-ett-folk-i-kris

  Det är knappast en bild av en folkgrupp som ”smält in” i samhället.

  Går vi sedan vidare till de åtgärder du förslår så är det mer än lovligt naivt att tro att vi ska lyckas få övriga länder i Europa att ta ett större ansvar. Utvecklingen går snarare åt motsatt håll då de flesta andra länders politiker faktiskt lever i verkligheten.

  Exempelvis sker detta i Danmark;

  http://www.politiko.dk/nyheder/regeringen-skaerper-kravene-til-udenlandske-ledige

  och Norge

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/3694498.svd

  I Finland råder en bred konsensus om flyktingmottagande och de tar, som du förstås vet, emot en bråkdel av vad vi gör i Sverige utan att det förs någon större debatt i frågan.

  I EU slåss Storbritannien om hårdare regler för arbetskraftsinvandring och hotar med att lämna unionen. I Frankrike går Nationella Fronten kraftigt framåt och de lär ju knappast medverka till att öka flyktingmottagandet i landet. Tyskland tar emot en relativt stor mängd flyktingar så de lär knappast vara villiga att öka mottagandet ytterligare.

  Sammantaget konstateras att ditt enda riktiga förslag på lösning är totalt irrelevant. Man kan lika gärna hoppas på att aliens landar på jorden och löser alla våra problem.

  ”Det är för övrigt en vitt spridd missuppfattning bland SD-anhängare att enbart SD vill ge pengar till UNHCR. ”

  Det tror jag inte alls att det är utan det är dina fördomar som säger detta. Visst kan det finnas en och annan som tror det men du har knappast några bevis för att det skulle vara en ”vitt spridd” uppfattning. Det lär finnas ca 1 000 000 SD-väljare idag, baserat på att SD ökat ytterligare i opinionen efter valet, och du har knappast koll på vad fler än enstaka av dessa tycker, baserat på någon facebook-kommentar eller liknande.

  En vitt spridd missuppfattning hos övriga, inklusive riksdagsledamöter från sjuklövern, är att SD vill dra ner på biståndet till flyktinghjälp när man i själva verket drar ner på utvecklingsbiståndet, vilket är något helt annat.

  ”Så sammanfattningsvis kan sägas att vi väljer inte parti för en och endast en fråga. Vi väljer en helhet.”

  Precis, och det kan också vara just därför som många väljer något annat parti än SD trots att de håller med SD gällande flyktingpolitiken. Här

  http://www.tino.us/2013/12/vad-som-undersokningen-egentligen-visar-om-invandringsopinion/

  kan man se vad SOM-institutet kommer fram till gällande inställningen för eller emot flyktingmottagande.

  Vi kan ju konstatera att vi nu kommer att få ett ökat flyktingmottagande, något som 50% anser är dåligt och enbart 18% tycker är bra. Dessa siffror är betydligt mer relevanta att diskutera än 13% vs 87%

  När det gäller utbildningsnivå blir din argumentation väldigt krystad. Obekväma fakta, som analfabetism skakar du av dig med att du minsann läst att det inte gäller dem som kommer till Sverige. Okej, så det faktum att 85-90% av Somalierna som kommer till Finland är analfabeter tycker du inte ger en fingervisning om läget hos de som kommer till Sverige?

  http://svenska.yle.fi/artikel/2010/03/31/nastan-alla-somaliska-flyktingar-ar-analfabeter

  Ytterligare om låg utbildningsnivå;

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5293678

  Som du själv konstaterar blir det också helt missvisande att titta på utbildningsnivån hos människor som redan bott länge i Sverige och kan ha pluggat åtskilliga år här.

  ”Nu är de för det första inte lågutbildade”

  Ehh, jo, det är precis vad de är. Här talar vi ju dessutom om nyanlända. Tar vi din missvisande tabell som grund så stämmer det ändå inte eftersom en gymnasieutbildning idag är att betrakta som låg utbildning. Man får oftast inte ett arbete baserat på gymnasiet.

  ”Det var en mystisk mening. Ökning eller eller minskning av vad de begär är inte på något sätt relevant – det visar ju bara att de underestimerat tidningare – det som är relevant är huruvida beloppet kommer till meningsfull användning.”

  Nej, det är i allra högsta grad relevant eftersom dessa pengar måste tas från något annat.

  ”Bostadsbrist är ett tillfälligt problem. Det löser man inte genom att reglera befolkningen, utan genom att bygga bostäder. Såvitt jag förstått har vi byggt oss ur den värsta krisen redan om några månader.”

  Absolut inte. Dessutom ”glömmer” du helt bort att kommentera det faktum att vi även måste bygga ut välfärden i samma takt. Skolor, dagis, ålderdomshem eller varför inte kraftverk etc.

  http://cornucopia.cornubot.se/2014/11/dagens-samhalle-600-000-flyktingar.html

  Även om jag vet att du inte håller med om siffran 600 000 så är problemen exakt desamma även om det nu ”bara” råkar bli 400 000 eller 500 000. Det kan, for the record, även bli MER än 600 000.

  ”Utanförskapsområdena är något för politikerna att ta tag i. Dock ser jag inte att SD har ett enda svar på det problemet. Peka gärna på relevanta motioner eller avsnitt i partiprogrammet om jag har fel.”

  Nu spelar du ju bara dum. Genom att kraftigt minska invandringen så fyller man inte på dessa områden utan ger samhället en chans att absorbera problemen och över tid få dem att minska. En minskad nyinvandring är den enda relevanta åtgärden för att komma åt problemen. De åtgärder som sjuklövern pratar om är bara floskler och tomma ord. Man har försökt i 25-30 år utan att lyckas, det finns inget som talar för att ytterligare hitte-på-åtgärder och någon ny fritidsgård skulle lyckas bättre i framtiden.

  • Inlägget är, som du borde veta från Twitter, ett svar på frågan ”varför röstar inte folk på SD” – ungefär. Det var inte ordagrant så den ställdes, men det är det som är utgångspunkten. Svaret är självklart kopplat till tyckande. När vi har förstått samma fakta, men ändå tycker olika, är det åsikter som kvarstår.

   Du börjar i samma iskna ton som på twitter och kallar min världsåskådning för ”naiv och utopisk”. Jag tycker ju din är naiv och utopisk, men vet du, jag brukar inte hosta ur mig sådana meningslösa spydigheter. Jag skriver inte för att vara oförskämd, utan för att påverka och även påverkas. Men jag har med årens lopp helt enkelt slutat bemöda mig med folk som saknar hyfs.

   Du har lagt mycket tid, och det förtjänar ett svar, och det kommer du att få om du städar din kommentar på spydigheter och övriga dräggfasoner. Man skriver exempelvis inte ”Nu spelar du bara dum”, utan ”jag håller inte med”. Testa det, ska du se hur det känns.

   Om du orkar rensa eller skriva om lovar jag att svara på precis varenda mening. Men som din kommentar nu står får du inga fler svar från mig.

 4. Nu tycker jag du är väl stingslig. Jag tycker att det ÄR naivt att tro att EU helt plötsligt skulle öka sitt flyktingmottagande kraftigt. Det är en utopi, dvs helt otroligt att det skulle ske. Du tolkar dessa ord som ilskna och spydiga, det är fel. De skall tolkas precis enligt sin innebörd, varken mer eller mindre.

  http://sv.wiktionary.org/wiki/utopi

  Sedan handlar det knappast om hela din världsåskådning utan om en enda åsikt eller tanke hos dig. Du vet näppeligen så mycket om mig att du har fog för att kalla min världsåskådning för utopisk heller, heller hur?

  När det gäller mina åsikter om invandringspolitik så kan jag dock konstatera att den i princip tillämpas i stora delar världen, inte minst i våra tre nordiska grannländer Danmark, Finland och Norge. Menar du att våra grannländers politik skulle vara utopier?

  ”Nu spelar du dum” är inte någon ”dräggfason” (tydligen får du alltså kalla mig drägg?) utan tvärtom något som antyder att jag egentligen tror bättre om dig, att mina tankar om dig är högre och att det nog bara var en felskrivning och om du får tänka efter så kan du prestera något bättre. Ett annat sätt som jag uttrycker detta på är skrivningen ”som du förstås vet”, som visar att jag trots motsatta åsikter ändå hyser respekt för dig som hederlig och relativt många andra, påläst debattör.

  Nej, jag står för vad jag har skrivit och kommer inte ändra något. Dock hoppas jag förtydligandena ovan hjälper dig att förstå hur det jag skrivit skall tolkas, alltså inte som något spydigt utan som krassa konstateranden respektive som något positivt.

  Ärligt talat så tycker jag att din kommentar mest låter som en dålig ursäkt för att slippa ”ta debatten” då jag antar att du inser att du har svårt att bemöta många av mina åsikter och de fakta som jag presenterar.

  • Vet du jag behöver ingen ursäkt för att inte svara. Jag kan bara låta bli. Jag har inga förpliktelser bara för att jag har en blogg. Förr hade jag fått för mig att jag hade det. Det resulterade i att jag blev stressad och irriterad alldeles i onödan. Att sitta och försvara sig mot barnsliga personangrepp är enbart deprimerande. Det bidrar absolut ingenting.

   Så jag bestämde mig för att ta kommandot, och bara säga nej till folk som inte beter sig. Jag diskuterar med trevliga människor och struntar helt i resten.

   Nu har du fått en bonuskommentar. Men det är den sista, om du fortsätter som hittills. Ha en bra kväll, trots allt.

 5. Nej, det står dig naturligtvis fritt att svara. Tycker dock det blir märkligt när du själv lägger ner mängder av tid på ämnet och uppmanar till debatt på Twitter.

  Jag har förklarat att jag inte har något medvetet uppsåt att vara spydig utan nyttjar bara de ord som erbjuds för att ärligt försöka beskriva hur jag ser dina förslag. Alla är inte slipade författare som lever på att formulera sig vackert och elegant. Försök alltså skilja på sak och person så kommer du en bit på vägen.

  Lika märkligt blir det ju när du skriver på en sida som heter motargument men sedan själv inte klarar av just….motargument.

  Om spelreglerna för att kommentera här är att man måste väga sina ord på guldvåg, be om ursäkt för att man uttrycker sin åsikt, krypa och huka sig så kan det faktiskt göra detsamma. Synd, jag trodde nog att du utgjorde ett undantag, att du var någon som man kunde föra en vettig diskussion med.

  • Igen: Eftersom du tycker det är att väga ord på guldvåg när man håller en trevlig ton tror jag också egentligen det är lika bra att ge upp. Trots att jag förklarar tydligt för dig att det handlar om att avstå från spydigheter blaskar du runt i att jag inte klarar att argumentera, och bevisar därmed att jag har rätt. Kopiera din kommentar, lägg upp den på nytt men rensad från påhopp, så kommer jag att skriva ett trevligt svar på varenda detalj.

   Jag har, på denna blogg och min förra, haft en hel del nationalister som skrivit. De flesta gör som du. Hoppar in, och spyr galla för att avreagera sig. Men det finns de som jag haft långa och för båda givande diskussioner med, och som återkommit under längre perioder.

   Inte för att jag tänker blocka dig, men här är hur jag tänker runt kommentarer:

   https://trotzenfeldt.com/2014/03/21/jag-blockar/

   Det ska vara kul att diskutera, annars kan det kvitta.

 6. Så nu är alltså faktalänkar, källhänvisningar och logiskt resonerande att ”spy galla”. Jag är tydligen också nationalist, för det har andra som skrivit på din blogg varit.

  Det känns överspelat nu. Att kopiera och ändra något känns bara barnsligt, det som är skrivet är skrivet, gjort är gjort och jag har ingen anledning att ägna mig åt någon sorts märklig historieförfalskning.

  Du har bestämt dig att jag är på ett visst sätt, att jag är en nationalist och ett drägg som skriver otrevligheter och spyr galla för att avreagera mig. Detta är de facto personangrepp eftersom du inte med en stavelse ägnar dig åt det jag faktiskt skriver, utan går till angrepp mot min person.

  Att jag anser att dina idéer är utopier, dvs de kan aldrig realiseras är inte angrepp på dig som person. Idén om att EU kraftigt skulle öka sitt flyktingmottagande anser jag vara naiv, det betyder inte att hela din person är naiv.

  Du angriper mig som individ = personangrepp.
  Jag angriper dina idéer = inte personangrepp.

  Ser du skillnaden?

  Även om du nu ägnar dig åt personangrepp skulle jag inte komma på tanken att spela kränkt-kortet och be dig ändra något. En sak du kan fundera över istället för att blocka, få folk att redigera kommentarer och ändra sitt sätt att skriva; en illa skriven kommentar, osmakliga personangrepp och idiotiska ordval kan många gånger gynna motparten.
  Det bästa man kan göra om man råkar ut för otrevliga människor i kommentarsfälten är alltså att behålla sitt lugn, avhålla sig ifrån att svara med samma mynt och på så sätt fullständigt dra ner byxorna på den andre som för tredje part bara framstår som idiotisk i jämförelse.

  • Att du är nationalist var inte ett angrepp utan en gissning. Om du säger att du inte anser dig vara det tar jag tillbaka det. Den definitionen får du bestämma själv över – de som är nationalister brukar vara stolta över det.

   Och jag har inte kallat dig drägg. Man måste inte vara ett drägg för att ägna sig åt dräggfasoner.

   Även jag är noga med att inte klistra nedsättande epitet på folk och drar en linje där. Skillnaden är att ”Nu spelar du ju bara dum” är inte något jag någonsin skulle skriva till en människa som inte först varit riktigt otrevlig mot mig. Jag har inte den debattstilen. Och då blir det ojämnt när jag försöker hålla en saklig ton men du drar ner diskussionen i ett otrevligt träsk.

   Vad gäller dina öppningsrader: Ett argument byggs upp av tre delar: fakta, logik och tyckande.

   Fakta = ”Migrationsverkets siffror säger att”
   Logik = ”I så fall innebär det”
   Tyckande = ”För mig är det viktigare med”

   Mitt inlägg ovan är uppbyggt av alla tre. Men du öppnar med att deklarera att det är ”fullt av” tyckande, vilket uppenbarligen, i spaltdecimeter räknat, är ett sakfel, och sedan att detta tyckande är trams (indirekt).

   Då har du satt en ton som gör hela diskussionen obehaglig. Jag KAN ta diskussionen, men jag får helt enkelt ingen lust. Jag har tjafsat så mycket på nätet, liksom förmodligen även du, att jag vet att när någon öppnar med att skriva så blir det bara värre sedan. När inte den grundläggande insikten att jag har rätt till min uppfattning finns där är det så. Bättre att, som du säger, släppa det hela.

   När jag diskuterar med oliktänkande – vilket för mig är intressant – måste den grundläggande respekten finnas där – annars blir det meningslöst.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s