En annan syn på invandring

bss”Men vad tycker du då?”

Jag får frågan ofta när jag diskuterar främlingsfientlighet och migrationspolitik. Och jag håller med om att den är viktig att besvara. Vi som är för en generös invandringspolitik bör kunna berätta HUR den ska genomföras. Annars är vi inte trovärdiga.

Efter åratal av debatterande och nosande i statistik och regelverk har jag bildat mig en uppfattning. Detta är inte första gången jag redogör för den, så jag vet att den är kontroversiell och attackeras både från dem som vill göra mer och dem som vill göra mindre.

Jag vill inte påstå att min lösning är problemfri, men jag menar att problemen, som jag också redogör för nedan, är underordnade fördelarna.

”Vad kostar invandringen?”

Den frågan är omöjlig att besvara, eftersom parametrarna är så många. Ska vi diskutera de som invandrar nu eller på 90-talet? Ska vi ta med hela nittonhundratalet? Ska vi räkna med skatteintäkter och pensioner? Siffror från minus 250 miljarder, som är SDS favvosiffra, till stora plus cirkulerar. Egentligen har alla både rätt och fel, för som sagt: det beror på hur man väljer att räkna.

Ta t ex en finne som flyttade till Sverige på 70-talet. Först jobbade han. Det var bra. Skatteintäkter, utan att han kostat Sverige i 20 år. Men en svensk gick kanske arbetslös för att han jobbade. Då blir det ju ett minus, eller? Sedan blev han sjukskriven. Minus. Hans barn läste på universitetet. Stot minus. Blev läkare och började jobba. Stort plus. Han gick i pension. Minus. Men jobbade gratis åt lokala fotbollsklubben och stöttar killar som annars hade hamnat på glid. Plus. Hans lönsamma dotter fick en handikappad son. Minus. Men är det hans minus? Var slutar vi räkna? Hur långt ska vi gå? Utan de invandrare som kommit hit sedan femtiotalet hade vi varit ett helt annat land. De utrikes födda är över 18 procent. De som har minst en utrikes född förälder är 25 %. Hur hade Sverige varit utan en fjärdedel av sin befolkning?

Men även om det inte går att komma fram till en faktisk siffra går det att bena i frågeställningen.

Först behöver vi titta på typerna av invandring, för de har helt olika förutsättningar att bidra till landet.

Men grovt räknat kan man säga att arbetskraftsinvandring är ett plus för Sverige. Inte all arbetskraftsinvandring hela tiden, men i stort är det så. Det har dock funnits problem med människor som arbetskraftsinvandrat till ett jobb där de inte behöver svenska, blivit svenska medborgare och senare blivit uppsagda eller slutat på sina jobb, och då haft svårt att hitta nästa jobb, eftersom svenskspråkighet är en så viktig förutsättning vid anställning. Därför är jag för språktest vid medborgarskap. I övrigt vill jag lämna arbetskraftsinvandringen därhän. Den fungerar bra idag, och det gäller oavsett om det handlar om RUT-städare från fattigare delar av Europa, om spjutspetskompetens, om läkare eller om släktingar och vänner till tidigare invandrade företagare. Så länge den som invandrar får en avtalsenlig lön den kan leva på ska vi vara glada att folk vill flytta hit.

Anhöriginvandring delas in i två delar som är ungefär lika stora. Dels anhöriga till dem som beviljats asyl de senaste sex åren. De registreras separat i statistiken, och det handlar om barn och partners till dem som flytt hit. Dels nyetablerade relationer, så kallad kärleksinvandring, där svenskar eller övriga invandrare hittar en partner utomlands och vill att den ska leva i Sverige.

I Sverige finns försörjningskrav vid anhöriginvandring, som dock tillämpas i bara några procent av fallen. En vanlig missuppfattning är att det beror på att regelverket inte följs, men så är det inte. Utlänningslagen, se 5 kap 3 b §, säger att den som anhöriginvandrar ska kunna försörja sig själv, men sedan kommer 3 c § och undantar nästan alla från denna regel utom den som arbetskraftsinvandrat för mindre än fyra år sedan från ett utomeuropeiskt land (ungefär). Det är alltså inte så att reglerna inte följs, utan så att reglerna är extremt begränsade.

Jag trodde länge att detta inte var något att bry sig om, men Hanif Bali menar att en tredjedel av de kvinnor som anhöriginvandrar gör det till ett liv i utanförskap (han berättar inte om motsvarande siffra för män), eftersom partnern lever av försörjningsstöd. Jag har inte hittat någon källa till detta påstående, men om det stämmer håller jag med om att lagen behöver ändras. Jag tycker därför nyetablerad anhöriginvandring ska begränsas med försörjningskrav. Visst ska Sverige bjuda på SFI och annan utbildning. Men mat och uppehälle behöver den som tar hit en fru eller man stå för, anser jag. Det handlar inte bara om att vi inte ska behöva betala försörjningsstöd. Det handlar också om det sammanhang personen flyttar till, och om att vi inte ska snickra vidare på utanförskapet. Jag vill betona att detta enbart gäller nyetablerade relationer. Om en svensk medborgare t ex bott utomlands och skaffat familj och vill flytta hem till Sverige ska den förstås få göra det oavsett inkomst.

Så till asylsökande, som är den mest utskällda gruppen när nationalisterna spinner loss och ska påpeka hur dyrt det är med människor. Och det är både sant och inte sant. Det finns en kostnad när någon söker asyl i Sverige. Den ska bo på ett asylboende i några månader, för ungefär 300 kr per dag, den ska utredas vilket är en kostnad. Den har rätt till ombud, sjukvård, tolk osv. Sedan har den rätt till etableringsstöd och bostad och SFI och praktik. Det är inte gratis, men det är heller inte en astronomisk utgift, så länge som den begränsas till några år och personen sedan börjar jobba och betala skatt. Den stora kostnaden uppstår för den ungefär tredjedel som aldrig får ett jobb i Sverige, men som ändå lever ut sitt liv här. Kostnaden kommer i flera sjok. Den kostar i uppehälle och vård. Den kostar genom att även barnen med klart förhöjd sannolikhet hamnar i utanförskap. Det är den tredjedelen vi bör fokusera på när vi pratar om kostnader för invandring, för det är den och endast den som skapar hela det minus som faktiskt förtjänar att motarbetas, enligt min uppfattning.

En annan syn på asyl

Det finns ett generalfel i hur nästan alla tänker runt invandring, och det är att den som en gång bosatt sig i Sverige oavsett skäl ska få leva ut sitt liv här. Det uppfattas som oförskämt och elakt att utvisa någon för att den inte tjänar pengar, och jag tror det beror på att vi är så vana från det socialistiska 60-80-talet vid att se förvärvsinkomst som något samhället ska fixa. Den som inte har ett jobb är ett offer, enligt många.

Jag menar att vi missförstått begreppet asyl. Det vi är skyldiga är skydd undan förföljelse eller fara. Det vi inte är skyldiga är att adoptera den vi givit skydd. Asylstatus brukar ändra sig med tiden. Konflikter upphör, och det går att återvända. Men i Sverige låter vi enligt utlänningslagen alla dem som haft uppehållstillstånd i fem år i Sverige stanna resten av livet, nästan oavsett vad som händer. Och eftersom uppehållstillstånd ofta ges för först tre år och sedan två år betyder det i praktiken att du, om du bott i Sverige i tre år och fortfarande bedöms ha asylskäl, faktiskt kan leva ut ditt liv i Sverige, oavsett vad som händer i hemlandet.

Den som flyr till Sverige gör det förmodligen illegalt. Resan är farlig och dyr, och göder smugglare. En del, bland annat MP, vill öppna för möjligheten att söka asyl på ambassaderna i kanske framförallt Libanon och Libyen, men eftersom det skulle resultera i en extremt mycket högre asylinvandring säger de flesta partierna nej. Det finns en absurd cynism i att vi behöver det filter döden på Medelhavet utgör för dem som flyr hit för att inte systemet ska braka ihop.

Om vi sätter ihop stycke 1 och 2 med stycke 3 hamnar vi i följande slutsats: Det är viktigare att fortsätta försörja dem som inte längre har asylskäl än att de som faktiskt flyr får möjlighet till skydd. 

Meningen smakar illa. Men den är sann.

Hjälpa på plats

Att hjälpa på plats har blivit nationalisternas slogan och främsta ursäkt för att vi inte ska hjälpa dem som flyr hit. Egentligen handlar det förstås inte om pengar. SD har sedan alltid haft en ambition att minska biståndet från 1 till 0,7 procent av BNP. Men det har blivit en fiffig utväg. Man vänder helt enkelt på ekvationen och gapar ilsket om att det är vi som vill bevilja asyl till dem som flyr hit som är de verkliga egoisterna eftersom en flykting ”på plats” bara kostar några kronor om dagen medan de här kostar hundra gånger mer. Många går så långt att de påstår att människor dör i stora antal i flyktingläger för att vi egoistiska asylälskare skulle ha dragit in biståndet. ”Hundra dör för att en ska leva i lyx och överflöd i Sverige” skrev en rasande nationalist häromdagen till mig.

 1. Det finns inget ”på plats” för den som är skyddsbehövande. Det finns däremot andra platser, dvs flyktingläger. Jimmie Åkesson och Söder besökte i valrörelsen läger i Libanon och formulerade svulstiga formuleringar om hur SD räddar liv genom att vilja neka skyddsbehövande asyl.
 2. Det är riktigt att Sverige för att ha råd med de asylsökandes kostnader sänkt biståndet. Och det är självklart så att sänkt bistånd innebär svårigheter för dem som annars skulle fått hjälp, men det är inte så att flyktingar inte längre får mat i lägren och därmed svälter ihjäl, eftersom denna kostnad har företräde. Istället är det andra, långsiktiga projekt som blir lidande. Det är förstås inte bra. Men det är inte lika med omedelbar död.
 3. SD vill egentligen inte ha någon invandring alls, eftersom varje invandrare förstör den grundgemenskap som bygger på att vi alla har samma bakgrund och som är roten till hela SDS världsbild. Att hindra invandrare från att bosätta sig i Sverige är deras drivkraft till att vilja hjälpa ”på plats”. UNHCR har, mycket motvilligt, blivit deras älsklingsursäkt för begränsad asylinvandring. Men murkna motiv betyder förstås inte automatiskt att de har fel i sak.
 4. Om vi kastar alla mänskliga hänsyn överbord för ett ögonblick och bara tittar på den faktiska utgiften för Sverige: investera hundra kronor i ett flyktingläger i Libanon mot samma belopp i Sverige är det förstås sant att fler får ”hjälp”, dvs mat och filtar, där än här. MEN. Pengarna har lämnat Sverige och kommer aldrig mer igen. En hundralapp investerad i Sverige återvinns i Sverige. Den blir till arbetstillfällen, lön, inkomstskatt, moms, och mer än hälften kan investeras igen. Det som inte går tillbaka till samhället i form av skatt, arbetsgivaravgift och moms bidrar till ökad konsumtion. Ett land är ett ekosystem på det sättet. Ska vi räkna pengar måste detta tas med i ekvationen.
 5. Det är förstås en oändlig skillnad för en människa på flykt att få leva i Sverige, gå i skola, praktisera och ha möjlighet till arbete och egen försörjning jämfört med att bo i ett tält med inget annat än hopplöshet framför sig.
 6. Människor är tillgångar för ett land. Om vi behandlar asylbeviljade rätt kommer de att vara med och bygga Sverige med oss. Det gäller inte alla, men det gäller de flesta.

Så vad ska vi då göra?

Idag tar vi emot runt 40 000 fler asylsökande (och beviljar runt 20 000 fler personer asyl) om året än innan ISIS drog igång. Det är dyrt för att det är oplanerat. Kommuner och Migrationsverket går på knäna och dammsuger Sverige på tomma lokaler. Paniken driver upp kostnaderna, och skapar problem och dålig stämning.

Jag vill att vi tänker om helt, och permanentar ett högt intag av asylsökande. När det kommer hundratusen om året, varav grovt räknat hälften sedan får asyl, betyder det att 20-25 000 hela tiden bor i flyktingförläggningar. Så låt oss då skapa de platserna under ordnade förhållanden. Sverige har ingen platsbrist. Sverige har inte heller brist på lokaler. Flyktingförläggningar kan med fördel byggas i utflyttningskommuner och skapa arbetstillfällen där det råder hög arbetslöshet.

När flyktingströmmarna så småningom minskar, vilket vi innerligt får hoppas att de gör, kan man fylla på från UNHCRs läger runtom i världen, med fokus på de mest behövande, så att vi har ett ständigt högt flyktingintag. På så sätt bidrar vi en smula till att motverka döden på Medelhavet och smugglingen.

Den som beviljats asyl ska förstås få en väg in i Sverige precis som idag. Den rutin vi har, med etableringsreformen, SFI och praktik, är faktiskt mycket bättre än många vet. Det har hänt en hel del sedan 1900-talet, då flyktingar dirigerades direkt till Soc, förvägrades rätt att jobba, utreddes i åratal och sedan lämnades därhän.

Men för att kunna ta emot många fler behöver vi också våga utvisa dem som inte längre har asylskäl trots fler än fem år i Sverige. Jag menar att vi inte ska ge permanent uppehållstillstånd till den som inte försörjer sig själv, att uppehållstillstånden omprövas kanske vartannat år, och att den vars asylskäl upphört – i regel pga fred i hemlandet – och som inte har egen försörjning utvisas.

Jag vet att detta ställningstagande får kritik. Men för mig är detta enormt centralt. Den som inte kan arbeta i Sverige skapar en ackumulerad kostnad för oss andra som inte är motiverad av humanitära skäl, om den inte har ett skyddsbehov. Det är inte alls nödvändigtvis personens fel att den inte är anställningsbar. Men det spelar ingen roll. Vi måste försörja våra medborgare, oavsett ursprung, och det ska vi göra, men ska vi kunna öka flyktingintaget behöver vi också våga säga adjö när de inte längre behöver oss. Och den som bott här och återvänt hem kan förstås arbetskraftsinvandra senare.

Vi är enligt FN och EU skyldiga en fristad undan krig och förföljelse. Varken mer eller mindre.

Så sammanfattningsvis vill jag se ett permanent högt flyktingmottagande, ett fortsatt fokus på att få vuxna flyktingar i arbete så fort som möjligt, men också konsekvent utvisning av dem som inte behöver skydd och saknar försörjning. Det gör att vi hjälper fler, och det ger oss en faktisk vinst. Mot några års utgifter för mottagning får vi en strid ström av nya skattebetalare, och vi skapar jobb i glesbygd.

Sammanfattning av föreslagna lagändringar

 1. Inför språktest för medborgarskap.
 2. Ta bort undantagen för försörjningsplikt för nyetablerade relationer vid anhöriginvandring.
 3. Vik permanenta uppehållstillstånd och medborgarskap till den som förvärvsarbetar. Det ska inte gå att stanna i Sverige för evigt om man kommit hit som vuxen men aldrig arbetat här.
 4. Den som försörjer sig själv genom eget kapital eller genom annan (t ex genom att mannen arbetar) får fortsätta leva i Sverige, men får inte PUT eller medborgarskap.
 5. Den som fyller 18 år och bott i Sverige i minst tre sammanhängande år ska alltid kunna bli svensk medborgare om den inte begått brott.
 6. Utvisa alla som inte är svenska medborgare när de döms till minst två års fängelse. Utan undantag.
 7. Öka asylinvandringen till fyrtiotusen beviljade uppehållstillstånd om året (dvs ungefär dagens nivå), och behåll den där.

35 tankar om “En annan syn på invandring

 1. En liten faktaupplysning bara.
  2014 beviljades det runt 35 000 asyluppehållstillstånd. (Plus runt 500 stycken pga verkställighetshinder.)

  Det inkom 81 301 asylansökningar till Migrationsverket 2014. De lyckades behandla och avgöra 53 503 av dessa. Av dessa så beviljades 31 220 asyl och temporärt eller permanent uppehållstillstånd. För att komma upp i 35 000 så räknar man även med kvotflyktingar och liknande.

  Att bevilja 50 000 asyluppehållstillstånd skulle innebära en ökning med över 40% från 2014 års nivå.

 2. Punkt 6 och 7 är svåra.

  Utvisning handlar främst om att skydda Sverige. Det döms inte ut som ett straff i egentlig mening. EU-medborgare får endast utvisas om deras brottslighet utgör ett allvarligt hot mot grundläggande samhällsintressen. EU-direktivet begränsar möjligheterna att utvisa EU-medborgare. De ska alltså räknas som svenskar och få samma straff som svenskar.

  När det gäller andra icke-svenska medborgare så brukar man inte ta hänsyn till utvisningen kan verkställas eller inte. Så rent krasst är det fritt fram att utvisa någon till Syrien, även om det i dagsläget är omöjligt att verkställa utvisningen av humanitära skäl. Det ska inte domstolen ta hänsyn till och det är ju faktiskt så att personen ska avtjäna ett fängelsestraff i Sverige och situationen i personen hemland kan ju förändras en del på några år.

  Idag så krävs det en risk för fortsatt brottslighet för att få utvisa någon. Så längden på fängelsestraffet betyder egentligen inte så mycket. Det är vad man har gjort som spelar störst roll. Även ett fängelsestraff på ett år kan leda till utvisning idag.

  Men det finns en massa undantag. Man bör inte utvisa någon som kom till Sverige som 14 åring eller yngre och som har bott i Sverige i minst fem år.
  För att få utvisa någon som beviljats asyl så måste man bedöma om det föreligger en allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet om man låter personen stanna.

  Personligen så anser jag att man inte bör ta någon hänsyn till om personen har fått uppehållstillstånd eller ej. Även personer som har beviljats asyl ska vara lika inför lagen. Antingen har man ett svenskt medborgarskap eller så har man det inte. Man bör inte ha några extra privilegier bara för att man har blivit beviljad uppehållstillstånd. (

  Min personliga uppfattning är personer med permanent uppehållstillstånd bör få sitt tillstånd omvandlat till ett temporärt sådant om de döms för brott, oavsett brott, och att utvisning ska vara praxis vid fängelsestraff. Personer med temporärt uppehållstillstånd ska visserligen inte få sitt tillstånd upphävt om de har fått det av asylskäl, men de ska inte få söka medborgarskap på reguljärt sätt och de ska inte få möjlighet att få sitt temporära uppehållstillstånd omvandlat till ett permanent. Den principen bör även gälla personer som begått brott i övriga EU. Medborgarskap ska inte delas ut till kriminella.

 3. Punkt 7 är svår eftersom man inte kan lagstifta om ett tak. Men man skulle förstås kunna lagstifta om att man efter att alla asylansökningar har behandlats i slutet av året ska kompensera genom att öka kvotflyktingsdelen så att man i slutändan når 50 000 asylinvandrare? Samt att man kanske ska behandla de asylansökningar som idag avslås till följd av första land-regeln i Dublinförordningen?

 4. Min tanke var att det inte skulle vara ett tak (har ändrat till 40000 nu efter din kommentar), för som du säger: kommer vi över kommer vi över, utan snarare den nivå till vilken man fyller upp. Dvs när vi ser att det inte kommer så många som vi har budgeterat för tar vi hit fler. Jag är inte säker på vilken metod som är bäst. UNHCR kan välja ut, eller folk kan söka från ambassaderna. Dublinärendena är också en möjlig väg. Det finns ju ett antal att välja på.

  Vad har du för bakgrund?

 5. Äntligen inser Regeringen att något måste göras. Tyvärr är det väl så att kopian aldrig blir lika bra som originalet.. Vi såg det senast i Danmark där Dansk Folkepartiet gick kraftigt fram medan både Venstre o Socialdemokraterna stod still.

 6. Din skrivelse signalerar att fler Svenskar inkl. Sossar o vänstern blivit medvetna om de stora problem som invandringen medför!!

  • Jag har haft ungefär samma uppfattning i rätt många år. Invandring är i grunden bra för oss alla. Några delar funkar sämre. Det går att göra något åt. Här kommer ett förslag på hur vi kan förbättra.

 7. Det är väl det SD sagt hela tiden ,att volymerna är ohanterliga o att vi borde närma oss Danmarks o Norges Nivå !!

  • Reinfelt talade om utanförskap, o vann kanske valet 2006 på det. Tyvärr var utanförskapet större när han slutade 2014 än när han startade. Tala om misslyckande.

 8. Om vi tänker oss en familj på två vuxna och tre barn, har du tänkt att utvisa hela familjen om det blir fred i hemlandet och de vuxna inte får jobb, eller hur har du tänkt här? Detta scenario borde väl inte vara helt ovanligt?

 9. Jag ser inte någon beräkning eller annat underlag i ditt inlägg som styrker att invandringen skulle vara en ekonomisk vinst för Sverige.

  ”Så sammanfattningsvis vill jag se ett permanent högt flyktingmottagande”

  Komplett galenslap.

  ” vi skapar jobb i glesbygd.”

  Skapar jobb? Det är ju jobb som helt och hållet finansieras med skattepengar. Ebberöds bank. Det är inte jobb som skapas för att någon entreprenör dragit i gång en verksamhet som går med vinst, t.ex. gruvnäring eller annat privat företagande.

  • Jag har aldrig påstått att invandring generellt är lönsamt. Det beror förstås helt på huruvida den som kommer hit kommer i arbete eller ej. Det är därför konceptet handlar om enbart låta dem stanna som faktiskt jobbar – vilket trots allt fler än hälften gör efter några år.

   Pja. Det vore Ebberöds bank om det varit nya pengar, men det är det inte. Jag finansierar detta genom utvisningen av dem som inte jobbar och inte längre har ett skyddsbehov.

 10. Men du vill ju ha en konstant stor asyl- och flyktinginvandring, säger du. Du vill alltså fortsätta att konstant fylla på de problem vi har idag.

  ” Det beror förstås helt på huruvida den som kommer hit kommer i arbete eller ej.”

  Beror på? Vi vet ju redan att de inte gör det, och att en alltför stor del av de som får någon form av sysselsättning hamnar i statliga låtsasjobb som är en kostnad för oss.

  ”Mot några års utgifter för mottagning får vi en strid ström av nya skattebetalare”

  Rätt många år. Dessutom fyller vi ju på med tiostusentals varje år som inte heller försörjer sig själva. Fullständigt ohållbart.

  Vore det inte bättre att införa ett moratorium på några decennier för asyl- och flyktinginvandring så att vårt samhälle får tid och råd att absorbera de som redan ör här?

  Bortsett från de ekonomiska aspekter tillkommer de kulturella i form av isolering i egna etniska eller religiösa grupper med de problem som det medför, bl.a. ett förakt för Sverige och svenskarna och tillhörande kriminalitet.

  • Du har uppenbarligen missförstått hela poängen, som är att vi utvisar dem som saknar asylskäl när det är säkert att återvända, vilket normalt sker inom några till kanske fem-tio år. Jag vill alltså inte öka det antal som lever av samhället, men de som kommer i försörjning, vilket är mer än hälften, får förstås stanna enligt samma principer som arbetskraftsinvandrare.

   Vi har en plikt att följa EUs asyllagstiftning. Vi har därför inte juridisk rätt att underlåta att ge asyl till den som har asylskäl. Alldeles bortsett från den moraliska aspekten i att utvisa människor som flyr för sina liv.

   Vad gäller förakt för Sverige och svenskarna och ”tillhörande kriminalitet” blir jag bara trött på den typen av argument. Det är dock meningslöst att diskutera den aspekten, så vi lägger ner detta. Även jag läser såväl Avpixlat som Fria Tider. Jag vet vad som matas ut där.

 11. https://trotzenfeldt.com/2015/07/13/en-annan-syn-pa-invandring/

  Oj så många faktafel, av en författare i M som hoppade av en tråd, när länkar med fakta kom. Liknande ser vi mer av från det rödgröna hållet.

  Jag har arbetet med riksdagen och regeringar i saken innan SD bildades.

  Hon skriver om “nationalister” som om det är något fult nu, fast M var det före SD och S höll med.

  Det finns omfattande akademiska utredningar om faktiska nettokostnader, som även getts ut av regeringen, inga önskedrömmar igen av en författare.
  SD nämner inte 250 miljarder, de hänvisar till Riksdagens UtredningsTjänst RUT, som vi inte sett, men en del andra.

  http://eso.expertgrupp.se/rapporter/20093-invandringen-och-de-offentliga-finanserna/
  http://web.archive.org/web/20060116035557/http://www.freewebs.com/migrantforum/index.htm
  https://www.facebook.com/tino.sanandaji?fref=nf&hc_location=ufi
  http://www.tino.us/
  http://www.tino.us/2013/06/oecd-invandringen-en-nettokostnad-nar-samtliga-budgetposter-raknas-in/
  http://samtiden.nu/5355/genmale-till-jan-ekberg-vad-kostar-invandringen/

  Det fuskas med arbetskraftsinvandring och vi behöver knappast ta hit städare och diskare etc, så reglerna skärps.

  Att Hjälpa på plats är att hjälpa Där de är, inte där Vi är, precis som Ny D sa och betyder Närområdet.
  Vi är Närområde för våra Grannländer och har redan tagit emot från alla.

  UNHCR har nu tiggt pengar här, upprepade ggr då det fattas pengar till mat och värme etc.

  Nej våra pengar stannar inte här, det som importeras måste betalas, då vi exporterat jobb och importerat arbetslöshet.

  Det Fullskale-experiment vi håller på med nu, med vår uppbyggda välfärd som insats, emot den folkmajoritet vi haft, har inget annat land lyckats med och inget annat vill det heller som vi alla kan se.

  Vi har hamnat i en rödgrön soppa, där rödgröna massmedia och MP har fått styra med sina fantasier, lika dåliga som de har om energin och kärnkraften då klimatet kan ta död på alla människor.

  Flyktingar bor inte bara i tält, de bor i riktiga hus och städer i Närområden.

  Länken går till en tjänsteman i UNHCR som sagt något urklippt i TV, UNHCR själva är emot allt asylmissbruk, att asylshoppa för maximalt ekonomiskt socialt utbyte.

  När en del ville höja biståndet till 1% av fundamentala skäl var M och S emot det, då Sida inte ens kunde göra av med det dom fått under många år.

  Vad som behövs nu är en återställare i Sverige till eftersatta behov. För de som kommer hit är försumbart och gör ingen skillnad globalt sett, men gör skillnad om vi hjälper fler i Närområden så de har nära hem igen.

  Det är inte alls så att vi måste ta emot det vi gör, andra länder har samma regler men tar emot en bråkdel.

  De som har missat att det fattas pengar till akutvården och en massa annat här så svenskar får lida och dö i onödan, har skygglappar att göra sig av med.

  Vi kan omöjligen ge 60 miljoner flyktingar plus många lycksökare rätt att bo här, så vi kan göra som regeringen Carlsson med Luciabeslutet. https://sv.wikipedia.org/wiki/Luciabeslutet

  Dessutom kan det bli många klimatflyktingar framöver om typ MP får missköta politiken länge till.

  SD och alla andra vill ha närande arbetskraftsinvandring, inte tärande Asylmissbruk när asylrätten missbrukas.

  Kommunerna säger klart att Analfabeter är hopplösa fall.
  Fåtalet vårdutbildade som kommer täcker inte ens vårdbehovet för alla andra som kommer osv, så några demografiska problem löses inte, om våra politiker har missat att svenska kvinnor bör stimuleras att föda fler barn, ex. genom kraftiga skatteavdrag som andra länder gör.

  Man kan dessutom inte utvisa brottslingar som har asylskäl. Nu får vi dras med handgranater och fängelserna fylls med invandrare.

  Det är inhumant att locka hit folk som ska hem igen, så vad som behövs är inte asylvisum, men asylkontor i Afrika och ex. Turkiet som Närområden.
  Då behöver ingen sändas hem eller drunkna på vägen hit.
  Kommer några hit ändå ska de sändas dit, eller sitta i slutna komfortabla förläggningar, så vi slipper gömda, eller privata asylrådgivare som trixar med “apatiska barn” och annat i massmedia.

  Närområdesprincipen säger att man flyr Gradvis från sitt hemland, inte genom en massa säkra länder ända hit.

  Jag umgås med invandrare på all fritid, har barn med en och vi är ofta utomlands, så jag har lärt det mesta från flera sidor.

  • Du verkar blanda ihop ”faktafel” med ”jag håller inte med”.

   Jag hittar faktiskt bara en enda punkt där du hävdar att jag uttryckt något som du anser i sak är fel. Allt annat är bara åsikter och sidokommentaren.

   Och det du är kritisk till är min bisats ”som är SDs favvosiffra”, om Tullbergs nuffra. Pja. Jag har hört och läst ganska många SD-företrädare köra med den, så jag tycker jag kan stå för uttrycket.

   I övrigt var det intressant att ta del av dina åsikter, även om jag inte delar dem.

   Gillar särskilt friend-argumentet på slutet. Jepp.

 12. Intressant med någon som tänkt efter utan att förlora sig i sina känslor. Jag håller med mycket (ska fundera några varv till om varför) förutom detta med hög asylinvandring. En hake med resonemanget ser jag dock. Välfärdssystemet och den samhälleliga strukturen är uppbyggd utefter att de som redan finns här, inte utefter att ta emot asylsökande som inte motsvarar den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. De som lyckas skaffa sig arbete betalar eventuellt för sig själva på sin höjd. De hade inga föräldrar som lagt grunden till deras ekonomiska existens. Systemet bygger på att tidigare generation betalat de höga skatter som Sverige har. Dessa skatter används bl,a, till att bekosta nästa generation och den infrastruktur som krävs. För att asylinvandrare i den mängd som krävs för att vi ska framstå som ”medmänskliga” ska räknas in i den kommande generationen så kan jag inte se annat än att skatteuttaget måste bli högre. Antingen genom att höja skatter eller att dra in på utgifterna.

  Men problemen vi ser är inte bara ekonomiska, det är att förenkla lite väl mycket att tro att problemen är ekonomiska endast, de är kulturella också och skulle hända och händer i vilket land som helst med vilket folk som helst som har lika stor asylinvandring där de tas emot så som i Sverige och väst.

  Det går bevisligen inte att lassa på med andra, och avlägsna därtill, kulturer i onormal takt utan att samhället ser ut som det gör idag, t.ex. det faktum att SD trots allt de gör och påstås göra och tycka ständigt växer bevisar just detta anser jag (var har du förresten fått uppfattningen att SD vill stoppa invandring, all invandring i sig?) Att invandring fungerat i historien beror på att det skett i en naturlig ström där människor naturligt integrerats i samhället.

  Jag har lite erfarenhet av invandring, då jag själv är en sådan. Vi kom hit på 70-talet från Finland. Vi kom förvisso i en historisk kontext sett ”onaturlig” takt, men räddades av det faktum att vi var ”välkomna” eftersom det fanns arbete och bostäder byggdes i detta syfte. Nog mötte vi det som idag kallas ”främlingsfientlighet” och ”rasism” också tack vare att vi kom i massor och utmanade det svenska, men då vi kom från mycket mer närliggande kultur och mentalitet så blev integrationen i sammanhanget väldigt lätt. Vi ”assimilerades” om man så säger, dock utan att förlora någon upplevd ”identitet” eller kultur.

 13. Klokt skrivet ”Varg i vem.”
  Heléne flera delar av Dina förslag verkar bra. Det visar sig att fler o fler av förslagen tillsammans med SD förslagen kan komma till rätta med ett av Sveriges största problem. Därför är det vettigt att skapa en borglig majoritet för att återupprätta välfärdssamhället !! Vi kan ju inte fortsätta med skattehöjarpolitiken på socialistisk ideologi !!

 14. Att anpassa invandrings volymen till Dansk\norsk/finländsk nivå så att vi därigenom kan återfå en välfärdsstat. Gärna som Du föreslår ,att få till arbetskraftinvandring. När jag arbetade på Gislaveds AB gjorde vi rekryteringsresor till Grekland,Jugoslavien o Finland. De som vart intresserade o lämpliga erbjöds jobb o företaget stod för bostäder. Språket lärdes snabbt via kurser o arbetskamrater. Ett oerhört lönsamt system för företaget o Sverige. Så snart de rekryterade kom i arbete betalade de Skatt o kunde ganska snabbt köpa villa. 70 % av alla anställda bodde i villa ,ett verkligt välfärdssamhälle. Verkligen win/win situation även för den integrerade !!

  • Det är inget förslag. Du kan inte skriva en lagtext som lyder ”vi ska anpassa”.

   SD vill att vi ska utvisa nio av tio syrier till Syrien genom att inte längre följa Europakonventionen. Jag anser det omänskligt.

   Vilket/vilka lagförslag från SD är det du syftar på när du pratar om ”SDs förslag”? Är det utvisningen av skyddsbehövande du syftar på?

 15. Menar Du att våra nordiska grannar inte följer Europakonventionen ?? Jag talar inte om några lagar, bara en anpassning till våra nordiska grannars nivåer !! Varför göra det så märkvärdigt ??

  • SD vill att vi utvisar syrier till Syrien. Vi ska alltså ta människor som har tagit sig till Sverige via fruktansvärda fasor och sätta dem på ett plan till Damaskus via Teheran (det är enda flyget jag hittat som fortfarande verkar gå till Syrien). Inga andra länder i EU gör så.

   Bara så att du förstår att det är det som gäller med SDs politik.

 16. Helena, det går säkert att hitta några förslag som jag inte känner till o visa på dessas nackdelar, men med den dynamik som gäller i området med stängda flygplatser o.s.v så kommer verkligheten att korrigera förslag som inte är så bra!! Kvarstår att vi tar emot mångdubbelt fler än våra grannländer !!

  • Jag har inte sett någon vilja från SD att ”korrigera” något förslag vad gäller att skicka tillbaka skyddsbehövande till bl a Syrien. Detta är tvärtom en del av kärnan i deras politik. Först skulle alla invandrare skickas tillbaka för att hålla den svenska rasen ren, inklusive adopterade. Sedan skulle invandrare födda efter 1970 skickas tillbaka. Sedan togs förslaget om att förbjuda utomeuropeiska adoptioner bort. Sedan bestämde man sig för att låta alla invandrare stanna, men förbjuda framtida invandring, utom några få flyktingar och spjutspetskompetens, samt vissa partners. Det finns inget som tyder på att man är beredd att ge avkall på detta dock. SDs utgångspunkt är att invandrare inte ska bo i Sverige. Make no mistake.

   • Var i principprogrammet har Du läst om Dina utkast ??
    Jag ha röst det o tycker det är ett kononprogram !!

 17. ”Flyktinginvandringen bör vara begränsad till en mindre mängd flyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention”

  https://sd.se/var-politik/invandringspolitik/

  Eftersom bara en av tio syrier har asylskäl enligt FNs regler blir följden att nio av tio syrier skickas tillbaka till tortyr och ev död om SD får bestämma.

  Om du orkar läsa finns en mycket lång tråd där detta diskuteras här:

  https://www.facebook.com/groups/politiforum/permalink/423776144489766/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s