SDs rassepolitik

Vad är ”rassepolitik”? Vad är det, rent sakpolitiskt, SD kan knöla in i en M-ledd regerings propositioner? Detta är ingen retorisk fråga, utan den förtjänar verkligen att tas på allvar, för den är central, för mig som ”reinfeldtmoderat”.

Jag har skrivit om, och kritiserat, SDs politiska förslag i många år.

De har utvecklats från att utvisa alla invandrare som flyttat hit efter 1970 och förbjuda utomeuropeiska adoptioner för att hålla svenska folket vitt till en rätt osammanhängande soppa av migrationspolitiska förslag inför 2018 – som jag kritiserade och debatterade i Dagens samhälle då.

Jag går därför igenom deras politik som den är formulerad idag, och uppmanar alla att göra det som har en åsikt i frågan.

Där finns en hel del traditionell moderat politik och faktiskt en hel del sossepolitik också. Förstatliga a-kassan, nej till marknadshyror, höjda bostadsbidrag, t ex. Det allra mesta har ingen rasse-komponent i sig alls. Nedan är det som går att ifrågasätta, med mina kommentarer.

Ser fram emot era kommentarer.

– Anhöriginvandring bör i större grad beakta individens eget ansvar att försörja sin familj, samtidigt som ökade kontroller och krav skyddar människor och samhälle från missbruk.
– Jag är för krav på egen försörjning vid all anhöriginvandring – särskilt när det gäller kärleksinvandring.

– Arbetskraftsinvandringen ska ge Sverige högkvalificerad arbetskraft efter Sveriges behov och på svenska villkor.
– Håller inte med. Vi ska ha arbetskraftsinvandring av alla kategorier – även lågutbildade – så länge de kan leva av sin lön.

– Arkitektur ska medverka till att skapa hemkänsla, gemenskap och trygghet. Den ska knyta an till svensk byggnadstradition och vara estetiskt tilltalande.
– Smygförbud mot moskéer. Inte ok, förstås, men knappast något de förväntar sig lösa på rikspolitisk nivå.

– Sverigedemokraterna vill främja assimilation, det vill säga den naturliga process där invandrare anpassar sig efter, tar till sig och på sikt blir en fullvärdig del av den svenska gemenskapen.
– Tramsigt. Det viktiga är inte att du äter sill utan att du funkar i Sverige.

– Sverigedemokraterna vill ha ett asylstopp och genom tillämpning av principen första säkra land endast ta emot asylsökanden som flyr situationer i våra grannländer.
– Inte genomförbart. Vi har konventioner och EU-lagar att rätta oss efter.

– Asylsökande ska i större utsträckning bo i större center där deras ärenden snabbt kan utredas, medan tonåringar inte längre skall bo i boenden för barn.
– Jaha.

– Utgångspunkten för god djurskyddspolitik är djurens unika egenvärde och att de ska behandlas med tillbörlig respekt. Därför är smärtsamma slaktmetoder, såsom halal-slakt, destruktivt och ska förbjudas.
– Halalslakt utan bedövning är redan förbjudet och halalslakt med bedövning går till exakt som vanlig slakt (förutom bön och vändande mot Mecka). Så ett tramsförslag.

– Sverigedemokraterna vill reformera den så kallade EBO-lagen för att rädda kommuner i kris, och förbättra integrationen.
– Det vill ju även Moderaterna. Jag har ingen stark uppfattning i frågan.

– Sverige bör bidra mer till hjälp för flyktingar i krishärdarnas närområden, där de mest utsatta drabbade befinner sig.
– Detta känner vi ju igen. Men den här delen är ju inte den problematiska utan den där de vill utvisa asylsökande med asylskäl.

– Fängelser med lägre standard ska upprättas och Sverige ska se över möjligheten att hyra fängelseplatser utomlands.
– Tycker jag inte.

– Förberedelseskola ska anordnas och vara obligatorisk för invandrade elever.
– Detta vill även M. Jag tycker det låter märkligt att göra skillnad på invandrade och icke invandrade. Dessutom finns inget stort problem med invandrade barn som inte går i skola.

– Nationella riktlinjer ska arbetas fram och dessa ska fokusera på förbyggande insatser samt psykologiskt stöd för HBTQ-personer. Vid fysisk könskorrigering och hormonbehandling måste biverkningar och effekter av behandlingen analyseras noga. Den vetenskapliga evidensen måste ligga till grund för all vård och behandling som genomförs. För att genomgå en fysisk könskorrigering ska kravet vara psykisk stabilitet.
– Jag ser inte riktigt att detta skiljer sig från hur det är idag. Någon som vet mer kanske kan rätta mig om jag har fel.

– De som flyr för sitt liv ska kunna räkna med samhällets bistånd, men asylsökande bör i längden betala för sitt eget mottagande, exempelvis genom egna tillgångar eller lån.
– Egna tillgångar gäller redan idag, fast de har nästan aldrig några. Lån ställer jag mig tveksam till, men jag ser det inte som ett stort problem om det införs.

– Kontroller av importerade livsmedel ska vara noggrannare än de är idag, så att konsumenten inte vilseleds beträffande livsmedlens ursprung och kvalitet. Det ska införas importförbud för halal-slaktat kött.
– Man borde inte nämna halal utan att samtidigt nämna koscher. Jag har inget principiellt emot detta om vi pratar slakt av icke-bedövade djur, men jag har för mig att EU-regler säger att man inte får införa importförbud för något som tillverkas i EU. Jag skulle istället verka för förbud mot allt som slaktats utan bedövning, oavsett skäl. Och varför stanna där? Slakten är ändå bara några minuter. Många djur lever i fruktansvärd misär hela sina liv. Det är ju patetiskt hur SDs muslimhat skiner igenom här när man ENBART nämner halal och struntar i precis varenda annan aspekt som finns.

– Ett medborgarskap är något fint och eftersträvansvärt och ska heller inte delas ut på lättvindiga grunder. Under vissa förutsättningar menar Sverigedemokraterna att medborgarskapet ska kunna återkallas, exempelvis om medborgarskapet erhållits genom mutor eller grovt bedrägeri.
– Återkalla medborgarskap som erhållits på brottsliga grunder kan jag gå med på om personen har kvar sitt gamla medborgarskap och det gått max några år. Det fanns en familj i Norge som bott decennier där och fick sitt medborgarskap återkallat. Inte bara föräldrarna utan även de nu vuxna barnen, som alla plötsligt skulle utvisas. Som med alla andra brott behöver det finnas en preskriptionstid.

– Månggifte ska inte vara möjligt i Sverige.
– Lite luddigt, men jag antar att de menar att den som är gift med två personer behöver skilja sig från den ena. Jag bryr mig inte särskilt om denna fråga.

– Sverigedemokraterna vill att nyanlända elever går i förberedelseskola tills de är redo för vanliga klasser. I förberedelseklasserna ska bland annat modersmålslärare arbeta.
– Pja.

– Nystarsjobben [sic] ska avvecklas.
– Detta tycker jag inte.

– Rituell slakt där djur avlivas utan bedövning och andra smärtsamma slaktmetoder är inte förenliga med en svensk syn på hur djur ska behandlas. Importstopp för kött från obedövad och rituell slakt ska införas.
– Tredje gången de tar upp detta. Snacka om att vara besatta.

– Hela Sverige måste arbeta för att bekämpa skuggsamhället, så att svensk lag efterlevs, och illegal migration blir omöjlig.
– Fluffig formulering. Svårt att säga bu eller bä.

– Sverigedemokraterna vill förbjuda slöja på för- och grundskola. Vi vill också förbjuda heltäckande beslöjning i offentlig miljö.
– Nu är vi ute i rassetassemarker. Jag har skrivit massor om vad jag anser om slöjförbud i skolor, så jag upprepar inte det här. Men ”heltäckande beslöjning” är ju lite komiskt eftersom de också är för ansiktsmask. Hur ska de ha det? Här kommer populismen in, för det är tydligt att syftet är att trakassera muslimer, och det här sånt här vi behöver sätta ner en tydlig fot mot.

– Svenska ska grundlagsfäst vara det officiella huvudspråket i Sverige.
– Jaha.

– De som stridit för terroristorganisationer likt IS ska förlora sitt medborgarskap och utvisas på livstid från vårt land.
– Tramspopulism. Du kan inte frånta någon medborgarskap som inte har något annat medborgarskap.

– Sverigedemokraterna vill snarast möjligt införa ett nationellt tiggeriförbud.
– Detta är komplicerat. Många ”tigger” utan att vara tiggare. Organisationer, till exempel. Och var går gränsen för tiggeri? Jag tror problemet med tiggarna försvinner av sig självt med tiden. Ingen har ju några kontanter längre, pga swish.

– Den tillfälliga lagen ska bli kärnan i en ny migrationsordning, men de skadliga ändringarna som gjorts måste rivas upp.
– Jag är faktiskt för detta. Det har jag varit sedan den infördes. Jag vet inte vilka ”de skadliga ändringarna” är och orkar inte kolla upp det. Återigen låter SDs formella dokument som en åttondeklassares inlämningsuppgift.

– Trossamfund som inte lever upp till gällande krav ska fråntas vigselrätten.
– Jag vet inte vad ”gällande krav” betyder, men detta skulle kunna vara ett sätt att smyga in antimuslimlagar. Någon som vet?

– Med tydliga regelverk kring utlänningars rätt till skattefinansierad sjukvård minskar belastningen på sjukvården vilket leder till högre tillgänglighet.
– Jag vet inte hur man tänker här. Vem är utlänning? Turister?

– Åldersbedömningar av olika slag är positiva för barnens rätt och rättssäkerheten. Vi välkomnar vidare utredningar och forskning i området.
– Sure.

– Migrationsverket bör få i uppdrag att hjälpa fler människor återvända hem till sina hemländer.
– Här är också rassevarning, för detta är en gammal knutpunkt i deras idéprogram. Tankefiguren att vi ska jobba för att etablerade invandrare flyttar härifrån är absurd. Vi vill ha dem här. Däremot är det fullt rimligt att den som inte etablerat sig i Sverige och har möjlighet att flytta hem kan få stöd från Sverige i en övergångsperiod – i synnerhet om den förlorat allt.

6 tankar om “SDs rassepolitik

 1. Jag tror absolut att det är möjligt av ”av-rassefiera” stora delar av SD:s sakpolitiska frågor på det sätt du gör här. Men jag tror också det är en svår balansgång, där man samtidigt riskerar att ”av-rassefiera” SD som politiskt parti med fötterna djupt nedsjunkna i en ”blod och jord”-nationalism av tyskt snitt.

  Några av de punkter du avfärdat som ”trams” har ju en dessutom sitt uppenbara ursprung i rasism (den om halalslakt, t ex), även om punkterna i sig – tagna ur detta sammanhang – snarare tycks signalera okunnighet och populism.

  (Nu ligger iofs inte mitt fokus på att skapa ett regeringsunderlag för M, utan på att hålla SD – i egenskap av att vara ett ultranationalistiskt parti med rasistiska och fascistoida tendenser – så långt borta från politiskt inflytande som möjligt. Så det är möjligt att vi pratar förbi varandra… Jag är dock mycket osäker på att nedtonandet av SD:s ideologiska grund till förmån för ”sakfrågorna” är en särskilt konstruktiv väg att gå, vare sig för Moderaterna eller Sverige i stort.)

 2. Jag håller med om mycket vad Du skriver men känner mig nödsakad att göra några kommentarer.
  Jag har lite svårt att förstå Kristerssons agerande. Det är inte temat för inlägget men jag uppfattar att det startade hela cirkusen. Varför allierar han sig med två partier med tveksam bakgrund för att fälla landets statsminister i en fråga där han egentligen höll med regeringen, och när möjligheterna att få ihop ett underlag till alternativ regering var minimala? Detta under en pandemi.
  Min andra undran är följande det brukar påstås, rätt eller fel, att Sverige tagit emot flest flyktingar i förhållande till folkmängd inom EU, dels att Sverige haft svårare att integrera invandrare än andra länder. Om detta stämmer så kan man ställa sig frågan om det stämmer att Sverige inte kan begränsa asylinvandring p.g.a. EU, hur har andra länder burit sig åt? Det skulle också behövas en seriös diskussion om Sverige verkligen är sämre på att integrera invandrare, och i så fall vad beror detta på?
  Jag håller med om att man bör inrikta sig på integration snarare än assimilation. Frågan om maträtter är kanske inte helt oviktig med tanke på att invandraren så småningom kan exempelvis hamna på ett äldreboende, eller vara beroende av att hemtjänsten ordnar mat.

  ”- Återkalla medborgarskap som erhållits på brottsliga grunder kan jag gå med på om personen har kvar sitt gamla medborgarskap och det gått max några år. Det fanns en familj i Norge som bott decennier där och fick sitt medborgarskap återkallat. Inte bara föräldrarna utan även de nu vuxna barnen, som alla plötsligt skulle utvisas. Som med alla andra brott behöver det finnas en preskriptionstid.”
  Estländaren Karl Linnas blev av med sitt amerikanska medborgarskap, med motiveringen att han lämnat oriktiga uppgifter, och blev utlämnad till Sovjetunionen. Sovjetunionen hävdade säkert att han var sovjetisk medborgare, men USA hade ju inte erkänt annekteringen av de baltiska staterna, så ur amerikanskt perspektiv borde han inte vara det. Numera preskriberas inte mord och en del andra grova brott.
  ” Trossamfund som inte lever upp till gällande krav ska fråntas vigselrätten.
  Jag vet inte vad ”gällande krav” betyder, men detta skulle kunna vara ett sätt att smyga in antimuslimlagar. Någon som vet?”
  Det finns en blankett som trossamfund måste fylla i för att få vigselrätt. Jag har ingen uppfattning om huruvida kraven är tillräckligt strikta, eller om de följs upp tillräckligt. Såvitt jag förstått så har i Tyskland inga trossamfund vigselrätt utan det är den borgeliga vigseln som gäller juridiskt.
  ” Sverigedemokraterna vill att nyanlända elever går i förberedelseskola tills de är redo för vanliga klasser. I förberedelseklasserna ska bland annat modersmålslärare arbeta”
  Jag undrar vad dom menar? Numera kallas hemspråksundervisning för modersmålsundervisning. Jag tror dock att SD menar ”modersmål” som det var definierat på femtiotalet, d.v.s. svenska.
  ” Sverigedemokraterna vill snarast möjligt införa ett nationellt tiggeriförbud.”
  När jag besökte Nederländerna 2014 så såg man inga tiggare. En polis förklarade att det var dels böter för tiggeri, dels att holländare ogärna gav pengar till tiggare. Det verkar således inte omöjligt att begränsa tiggeriet en demokratisk stat, vad som är önskvärt är en annan fråga.

 3. Frågan om att beröva folk medborgarskap är nog rätt intressant. Hittade detta examensarbete, som ser rätt välgjort ut. Noterade att UK tydligen kan göra terrorister statslösa. Huruvida det är en klok policy eller inte kan dock diskuteras. https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2019/10/2019-Ostman-Berova-terrorister-medborgarskap.pdf Sedan undrar jag om det har någon praktisk betydelse om man lever i Sverige som statslös eller som låt oss säga syrisk medborgare? Jag kan nämna min far bästa vän skaffade sig svensk medborgarskap först i mitten av sjuttiotalet efter att ha flytt från Estland 1944. Jag kan garantera att han föredrog att betrakta sig som statslös fram att vara Sovjetmedborgare. I UK så uppfattade jag att de flesta baltiska flyktingar aldrig skaffade sig brittiskt medborgarskap. De fick då resa på någon slags främlingspass.

 4. Noterade från dagens DN (2021-07-08) ledarsida: ”Den makt Jimmie Åkesson är på väg att tillskansa sig och det inflytande Nooshi Dagostar har fått, beror helt och fullt på att Ulf Kristersson har svikit.” Häller helt med.

 5. Jag tycker att det är synd att inlägget inte diskuterats mer, eftersom den innehåller många viktiga aspekter. Punkten ”Svenska ska grundlagsfäst vara det officiella huvudspråket i Sverige. – Jaha.” Ser kanske lite oskyldig ut, men det finns en svensk språklag sedan 2009 https://lagen.nu/2009:600 , vilket dock inte är grundlag. Frågan är om SD är ute efter att ta bort skyddet för de nationella minoritetsspråken?

 6. Faktum är väl att detta är en politik som har stöd av väldigt många av Sveriges medborgare. SD anses ha högst förtroende i just migrationsfrågor. Vad gäller sakpolitiken är det väl till stor del politik som redan införts av S i Danmark.

  Det känns som att upprördheten över denna politik är kopplad mer till en antipati mot SD än till sakinnehållet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s