Göran Hägglunds migrationspolitik

HägglundGöran Hägglund går ut med åtgärder på migrationsområdet. Om det tycker jag:

BRA att partierna kommer med förslag, och inte lämnar walk-over.

BRA med snabbare avslag för ansökningar från länder där det inte finns krig och förföljelse. De ska inte ta upp tid och pengar som ska gå till dem med verkliga asylskäl. Det är inget nytt förslag. Tyskland har gjort samma sak. En no-brainer.

DÅLIGT att föreslå ”lägre bidrag”. Det där är bara populistiskt. Bidragen för etablering tangerar riksnormen för försörjningsstöd,så att dra upp detta  spär bara på myten om guldregnet över invandrare. Men tydligen läser inte KD mina artiklar.

MJÄ vad gäller att dra in permanent uppehållstillstånd för syrier.

Det är så här: Beslutet att ge permanent uppehållstillstånd till syrier var aldrig politiskt, utan ett tjänstemannabeslut. Men självklart kan politikerna ändra grunden för hur permanent uppehållstillstånd ska beviljas. Om man vill.

En nackdel med att ge tillfälliga uppehållstillstånd är att den asylsökande mår sämre. Hen blir orolig över huruvida familjen får stanna, och tar inte tag i livet som en del av samhället. Det förlänger helt enkelt introduktionen i Sverige. Dessutom kostar det mer för Migrationsverket, när tillstånden måste omprövas.

En omedelbar fördel för Sverige med att ge tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta är att det skulle göra Sverige mindre attraktivt för den som flyr. Flyktingströmmarna skulle alltså nå andra EU-länder istället.

Det är därför lite cyniskt att människor ska drabbas av att vissa länder i EU spelar ett spel där det handlar om att vara sämst på flyktingmottagning för att slippa dem. En sorts omvänd marknadsföring:

”Välkommen hit! Här får du möglig mat och en oviss framtid!”

Sammanfattningsvis: Bra med ett försök. Ett bra förslag. Ett populistiskt. Och ett som jag inte gillar men kanske motvilligt kan tänka mig att acceptera ändå, om vi inte får till en jämnare flyktingmottagning över hela den rika delen av EU.

Anna Dahlberg och flyktingarna

tantAlla tänkbara ledarskribenter kastar sig plötsligt in i flyktingdebatten med liv och lust. Det ”tabu” som funnits länge har plötsligt lyfts. Ändå är alla sent anlända flyktingdebattivrare övertygade om att just de är de första att våga säga något. ”Ingen törs utom jag!” verkar vara allas motto. Lite som när homosexuellas rättigheter plötsligt blev ”inne” för några år sedan, och alla tävlade om att skriva om hur mycket just de var för homoäktenskap, till skillnad från … absolut ingen alls med röst i debatten. Just nu är det helt enkelt ”inne” att ”våga” säga att Sverige har problem med flyktingar.

En mindre lyckade artikel på det temat denna helg var Dagens samhälles bisarra sifferexercis. Den kommer jag att dementera separat.

Sedan kom normalt ganska kloka Anna Dahlberg ut med en lista över ”åtgärder”.

Låt oss titta närmare på dem:

√ Nästa år väntas runt 8 000 asylärenden lämnas in från personer som har sina rötter på västra Balkan, och i stort sett alla kommer att få avslag. Det är ett orimligt tids- och resursslöseri att lägga månader på att utreda dessa ärenden individuellt. Sverige bör följa Norges och Tysklands exempel och förklara länderna i regionen som säkra.

Jag håller med. Det är en just do it-grej. Men det är ett förslag som framförts av många.

√ Stoppa svinnet av svenska pass. Det är alldeles för lätt att sälja sitt pass till flyktingsmugglare och sedan kvittera ut ett nytt.

Ja, det där har ju stötts och blötts, men det är för det första inte helt enkelt. Vad man kan göra är att starta en utredning när ett pass försvinner för andra gången, så det blir lite krångligare att hämta ett till, men i ärlighetens namn är det inte något särskilt bra skydd ändå, med tanke på de resurser som äts vid en sådan utredning. Och vad är det som ska uppnås med detta? De som tar sig hit gör det illegalt, eftersom det inte går att ta sig in i Sverige legalt om man är flykting. Det är underförstått. Nu ska vi stoppa flyktingströmmen genom att försvåra ytterligare för dem att ta sig hit. Är inte det dubbelmoralens klimax? Jag har inget emot åtgärden egentligen, men jag tror den kan bli dyrare än vinsten. 

√ Ändra förarbetena i lagen så att tidsbegränsade uppehållstillstånd blir regel när människor söker skydd på grund av krig. I praktiken kommer många av dessa att omvandlas till permanenta uppehållstillstånd, men signalvärdet blir ett annat.

Nu börjar det brännas. Ja. Signalvärdet blir inte bara ett annat, utan två:
1. Det blir mindre intressant att komma till Sverige. Det betyder att en del av dem som kommer hit idag kommer att välja andra länder.
2. De som kommer hit kommer inte att ta sig in i samhället lika fort. Det var därför Migrationsverket bestämde sig för PUT på en gång – för det är nämligen ett stort och onödigt lidande för den som kommer hit som flykting och inte vet om den får stanna eller ej. Det har konstaterats att den som får PUT avsevärt snabbare tar tag i svenska språket, skaffar bostad och jobbar för att få jobb istället för att pacificeras i väntan på besked. Det är nämligen en fundamental, mänsklig egenskap: när vi inte är trygga orkar vi inte ta tag i resten av livet. Till det ska läggas att det kommer att gå avsevärt mycket mer tid för Migrationsverket som ska fortsätta pröva dessa människor med tillfälliga uppehållstillstånd.

√ Se över de senaste årens migrationsuppgörelser som har gjort det lättare för människor som saknar asylskäl att få uppehållstillstånd i Sverige.

Öh. Vaddå? Arbetskraftsinvandrare? Eller vad åsyftas? Förutom för ensamkommande barn har inga regler ändrats för asylsökande. Om vi ska motarbeta arbetskraftsinvandring, som ju är ett plus för Sverige, bör det framgå varför.

√ Stävja svarthandeln med arbetstillstånd som i praktiken fungerar som en handel med uppehållstillstånd.

Jaha, gör det? På vilket sätt är detta ett problem? Hur vanligt är det? Jag är själv inte särskilt orolig för arbetskraftsinvandrare – de försörjer sig själva.

√ Ta reda på varför andelen beviljade asylansökningar är så mycket högre i Sverige än i andra EU-länder. Det är viktigt för förtroendet för migrations-politiken att det säkerställs att prövningen alltid är så noggrann som möjligt.

Det vet vi redan. Det beror på att vi ger permanenta uppehållstillstånd. Det gör inte övriga EU-länder. Därför vill de komma just hit. Andelen beviljade asylärenden skiljer sig inte mellan oss och våra grannländer. Det är alltså inte lättare att få stanna här. Man är bara mer välkommen här. Vi säger ”välkommen att bygga ett liv i vårt land”, och de andra länderna säger ”välkommen att vänta ett par år, men sedan ska du resa härifrån”. 

Sammanfattningsvis: Anna har egentligen bara en åtgärd som underlättar för Migrationsverket, och det är den om Balkan-flyktingar, som redan ligger på bordet – lyft av Migrationsverket själva.

Att sluta ge PUT till flyktingar är en easy win. Då kommer de förmodligen i stor utsträckning att sprida ut sig i andra länder istället för att komma hit. Det underlättar inte för flyktingarna, och det gör inte Migrationsverkets tillvaro lättare utan snarare svårare, och Anna säger själv att de ändå kommer att stanna till slut, men det sänker Sveriges andel av ”bördan”, på bekostnad av övriga EU-länder.

Är det det som är det yttersta målet? Att de ska välja andra länder?

Det vilar en makaber cynism över hur Europa hanterar flyktingströmmen från framförallt ISIS-områdena. Vi säger: ”Ni får hjälp om ni kommer hit”, och så gör vi precis allt som står i vår makt för att hindra dem från att komma.

Generalfelet är att Europa ser dem som flyr som problem och inte som tillgångar. Det är där jag tycker vi ska skilja ut oss.

Vi ska bli superbäst på att hitta nya vägar för flyktingar att försörja sig själva och bidra till Sverige.

För övrigt är du välkommen att gilla Facebooksidan ”Hvad vilja nationalisterna?”.

Sverigedemokratisk flyktingpolitik

PrästkrageDu blev torterad, säger du
Finns de som lider mer just nu
Dessa kan vi inte nå
Därför måste du förstå
Att du få inte komma in
Du har det bra ju, så försvinn

Ditt hus är bombat av soldater
Och allt du äger är en krater
Att fly till Sverige blev din lott
Men vi har budgetunderskott
Vad vill du vi ska göra, säg?
För vi kan inte hjälpa dig

Din mor blev dödad och din son
Riskerar att bli tagen från
Ditt hem och bli indoktrinerad
Sen skickas att bli massakrerad
Du vill ju fly men gå ej på de’
Stanna i ditt närområde

Hudfärg är en sån chimär
Vi är inte som de där
Nazisterna i SvP
Vi är bättre vi, än de
Men kulturer ska man värna
Och du vet ju, såna därna
Som är konstiga som du
Vill vi inte ha här nu

Vår fattigdom är stor minsann
Kan inte hjälpa minsta grann
Så var nu snäll och stanna där
Vi ger till UNHCR
Finns de som kallar oss rasister
Men vi är blott nationalister

Lite asylhanteringskritik

Detta att man inte ”får” kritisera svensk invandringspolitik är en central del av nationalismen.

Därför tänkte jag motbevisa detta och istället göra just det. Det är viktigt att vi som är för en generös asylpolitik också tar ställning mot fel. Ska bli spännande att se om jag blir ”huggen i bitar av PKisterna”.

Det är vanligt bland nationalister att kalla ensamkommande flyktingbarn för ”skäggbarn”, och ”ankarbarn”. Ankardelen kommer från tankefiguren att man föräldrar som saknar asylskäl skickar ett barn först, och när barnet för permanent uppehållstillstånd trots att asylskäl saknas eller inte räcker, eftersom föräldrarna inte finns och barnet inte kan återsändas, dyker föräldrarna plötsligt upp och vill återförenas med barnet.

Jag bestämde mig för att grotta lite i det där, och hittade denna lista över uppgifter för en god man. Se punkt 12.

Jag läste den, och den skaver. Den skaver för att den till någon del bekräftar det jag ville inte skulle stämma, dvs att detta förekommer tillräckligt ofta för att någon ska skriva en lång anvisning om hur man ska hjälpa till att få det att hända, och den skaver för att jag tycker oändligt synd om dessa barn med den stress de lever under – även om de inte är barn för att de tvingas ljuga om sin ålder – och den skaver för att jag inte gillar att systemet missbrukas. Att Sverige dessutom ska betala resan för de anhöriga gör mig än mer besviken. Så ska inte våra skattepengar användas.

Jag vet inte hur vanligt det är. Trots allt får föräldrar och barn enbart återförenas om barnet är minderårigt, och jag vet inte om undantag görs och i så fall i vilken utsträckning.

Men jag anser att invandring ska ske för att man har:

  • stark koppling till Sverige
  • arbete och försörjning i Sverige (eller studerar här)
  • asylskäl

Jag tror att den enklaste vägen ur detta är att inte ge permanent uppehållstillstånd till den som saknar asylskäl förrän barnet är 18 år, såvida det inte är mycket litet när det kommer. Det skulle i så fall leda till att om föräldrarna hör av sig innan barnet är 18 återsänds barnet till dem, och hör de av sig senare kan de inte återförenas som anhöriga, eftersom barnet är vuxet.

Det skulle faktiskt också kunna minska stressen för barnet. För om det inte finns något sätt att få hit föräldrarna när asylskäl saknas är det inte barnets fel att det inte blir så. Sedan kan barnet bygga en tillvaro och så småningom ta hit sina syskon och föräldrar genom eget arbete. Eller också får föräldrarna komma hit och söka asyl, och få sina skäl prövade som alla andra.