Myten om SDs ”på plats”-hjälp

generic-fence-treeSD-ledningen använde internationella flyktingdagen till att via Aftonbladet berätta varför flyktingar inte har i Sverige att göra, med det vanliga ”vi vill hjälpa många på plats istället”.

Och det låter ju supersmart. Vi har alla hört det i många år. Det är en av deras mest inarbetade skrönor.

Så vari ligger felet?

Jo. Först måste vi förstå att en skyddsbehövande inte har samma behov som den som drabbats av en svältkatastrof.

Därför är lösningen inte mat.

Problemet för skyddsbehövande är att de inte har någonstans där de kan leva produktiva liv. Stanna upp där och fundera lite på det. Vi tar det igen.

Problemet är att de inte har någonstans att leva ett värdigt liv. Inte att de inte har något att äta.

Antingen är de statslösa, eller också är det farligt för dem att leva i de länder där de är medborgare.

De samlas ofta i stora läger, och lever ibland i årtionden som fångar, utan några av de rättigheter resten av jordens befolkning, inklusive fattiga, har. De blir totalt passiva och kan inte försörja sig själva, vilket är en grundbult för att bygga en vuxen människas självkänsla. Deras tillvaro är förvaring, och deras liv saknar mening. De går miste om allt det vi kallar livskvalitet.

Den bästa lösningen på det problemet är förstås att säkerställa att de kan återvända hem till trygghet, men det kan i vissa fall ta många år. Barn föds och växer upp som aldrig sett något annat än de tält som omger dem.

Därför behöver de få komma till ett annat land där de kan leva ett liv i frihet, där de kan uppfylla sina drömmar, studera, jobba, leva i hus med väggar och tak och se sin barn och barnbarn lyckliga. De behöver få bo i ett samhälle där de kan bidra och känna sig nöjda med sig själva.

SD försöker vilseleda oss till att tro att deras problem är steg 1 i Maslovs behovstrappa. Därför behöver vi skicka pengar så de slipper svälta och frysa, menar de. Men UNHCR är finansierade. Jo, jag vet att FN titt som tätt går ut och säger att barn är på väg att dö om inget görs, och det är säkert sant när det skrivs, men hittills svälter ingen i läger för att pengar saknas (däremot kan det hända för att exvis transporter stoppas, men det är en annan fråga).

Naturligtvis ska vi inte sluta hjälpa med medel till flyktinglägren, men det är en kortsiktig lösning, på samma sätt som man ger en törstig person vatten, men gräver en brunn för att hjälpa långsiktigt.

Den långsiktiga lösningen för världens alla skyddsbehövande måste vara att ge dem en chans till nystart och ett värdigt liv någon annanstans.

Betyder det att jag tycker dagens asylinvandring fungerar bra och ska behållas? Inte alls. Det är en katastrof för alla inblandade att människor ska behöva skuldsätta sig eller sälja allt de har för att betala smugglare och riskera sina liv för att ta sig till länder där de kan leva. Vi måste göra vad vi kan för att stoppa detta. Asylprövningen ska ske på ambassader och i flyktingläger, och vi behöver ha ett fungerande kösystem, så att de som kommer hit snabbt kan matchas ut i arbete och inte sättas i ny förvaring här.

Vad världens i-länder alltså borde göra är att kraftigt öka andelen kvotflyktingar som distribueras ut till trygga länder, men utan att som hittills ge dem PUT när de kommer. De får istället leva fullvärdiga liv i sina nya länder tills de antingen kan återvandra tryggt till sina hemländer eller också kan försörja sig själva. PUT och rätten att leva ut sitt liv i Sverige måste vara reserverat till dem som kommer i arbete och inte ligger samhället till last. Då får vi råd att hjälpa många, för då kan faktiskt asylinvandringen bli om inte ett plus så i alla fall inte ett stort minus.

Ni kan hålla med eller låta bli – jag vet att vissa blir upprörda när jag vill koppla PUT till försörjning, och andra blir upprörda när jag vill ta hit många kvotflyktingar.

Men jag vill verkligen vädja till alla mina vänner och läsare:

Gå inte på myten om att människor dör av svält för att vi har asylinvandring i Sverige.

Det är helt enkelt inte sant. Och innerst inne vet du att det aldrig varit omsorg om skyddsbehövande SDs inställning handlat om.

Våga prata om invandringens fördelar

Featured Image -- 3394Den plan jag la ut i min artikel igår var inte snuten ur näsan, som ni vet som hängt med ett tag. Jag började tänka i dessa banor för ett par år sedan, och skrev blogginlägget ”en annan syn på invandring”, och sedan har bilden av vad som borde förändras i grunden fördjupats och förfinats i takt med att jag läst, skrivit, diskuterat och resonerat.

Det är lätt att, idag, när EU stängt gränserna och förhållandevis få kommer hit, tycka att vi kan väl fortsätta som vi gjort hittills, men det är nu, när vi INTE ser en kris likt den 2015, som vi behöver ta tag i förändringsarbetet.

Jag kommer därför att skriva mer om asylinvandring på min blogg, på Facebook och i artiklar. För detta är så viktigt. Men det är också viktigt att prata om helheten.

Sverige är till stora delar uppbyggt av människor som en gång sökt asyl här och sedan blivit en del av vårt samhälle och utmanat oss infödingar och gjort oss vidsyntare och bättre.

Det är för mig alldeles självklart att våra framgångar som land kommer ur vår öppenhet mot omvärlden. Vi har en ekonomi som går som tåget, och tvärtemot vad många tror är kriminaliteten om inte lägre så i alla fall inte högre än för 20-40-60 år sedan. Om Sverige hade varit på väg att gå under av invandring, som många tror, hade vi rimligtvis inte kunnat uppvisa det resultatet.

Stockholms förortsklassrum befolkas av imponerande invandrartjejer som som grupp klarar sig bättre än etniskt svenska killar på grund av sitt enorma driv. Ändå beskrivs de nästan undantagslöst som offer. Sällan pratas de om utan att ”hedersvåld, -kultur, -förtryck” nämns i samma mening. Utan att ta ifrån dem som verkligen drabbats deras upplevelser vill jag påstå att de allra flesta av dem jag möter är enormt starka individer, som kommer att förändra och förbättra Sverige i grunden om något tiotal år, inte trots utan på grund av sin starka förankring i flera kulturer. De allra flesta har inte alls fäder som låser in dem och ser dem som objekt, utan familjer som är enormt engagerade i deras utbildning, och som stöttar dem. Tjejerna vet vad de vill, de jobbar hårt, de satsar högt. De är en viktig del av vår framtid, tillsammans med våra egna döttrar och söner, och de flesta av invandrarkillarna.

Men i skuggan av de många positiva effekterna finns tre stora problem kopplade till invandring:

1. Kostnaden för dem som flyttat hit, men aldrig arbetar, bärs av övriga invånare i generationer. Den anser inte jag att Sverige ska ta. Den anser jag är deras hemländers ansvar, så fort de kan flytta hem. Krig blir till fred. Förföljelse upphör. Och då upphör även anledningen att bli försörjd av svenska skattebetalare. Den som inte har asylskäl och inte försörjer sig själv är inte vårt ansvar, utan hemlandets. Vi behöver vara betydligt hårdare med vem vi ger PUT och vem vi gör till svensk medborgare. Om Ryssland invaderar Sverige och jag flyr till Italien och bor där i några år på italienarnas bekostnad skulle jag tycka det vore fullt rimligt att de säger till mig att flytta hem när det blivit fred, så att andra, mer behövande, flyktingar kan ta min plats. Vi behöver sluta vara mesiga, även om vi kan göra undantag för ömmande fall, som svårt sjuka eller gamla. Humanitära åtgärder ska riktas där de gör mest nytta.

2. Den höga kriminaliteten bland dem som växt upp i utanförskap, särskilt gängkriminaliteten, kostar i alla ändar. Det är inte enbart utrikesfödda som står för den, men det är till stor del människor som växt upp i utanförskap, och därför är det än mer viktigt att inte behålla människor som lever utanför samhället i Sverige, enligt punkten ovan. Men polisen behöver också bättre utredningsresurser. Jag är en stark försvarare av den svenska rehabiliteringsmodellen för brottslingar och inte den som ropar på strängare straff baradärföratt, men det är möjligt att vi behöver se över straffskalan också, så att vi får stopp på viss brottslighet.

3. Vi behöver också ta krafttag mot den gryende rasism som på något sätt legitimerats efter inträdet av sociala medier. Det som förr sades i omklädningsrum och vid enstaka köksbord sprids nu även bland normalt sunda människor, som en konsekvens av en ganska absurd fokusering på invandringens problem, där få pratar om fördelarna.

Invandring är viktigt och bra. Invandring gör Sverige starkt, och svenskarna bättre. Invandrarna är en viktig del av den svenska identiteten. Och även utan att ta tag i ett enda av de problem invandringen orsakat anser jag att den totalt är en plusaffär för oss, både ekonomiskt och kulturellt. Vi som inser det behöver stå upp för den insikten och sprida den. Vi behöver våga prata om invandringens fördelar, för att travestera många pseudonationalistiska krönikörer. Vi behöver skapa en medial motvåg till det gnälliga brus som förgiftar debatten genom att inte vara konstruktivt, utan ensidigt överanvända orden ”invandring” + ”problem” i samma mening. 

Men det är inte i sig en anledning till att inte göra invandringen än bättre.

Jag vill fokusera den humanitära delen av invandringen till Sverige där den gör mest nytta, och det gör vi genom att ta hit så många som möjligt av de 65,6 miljoner som idag har asylskäl, och låta dem som inte har det flytta till sina hemländer om de inte försörjer sig själva. På så vis hjälper vi maximalt med behövande, och vi får ett stadigt inflöde av självförsörjande människor, som berikar vår kultur och får vår ekonomi att blomstra ännu mer.

 

Komplement till debattartikel

Denna sida är ett komplement till min debattartikel i Nyheter24. En tabell kom inte med.

Prognoserna för asylbeviljade och deras anhöriga är hämtade ur Migrationsverkets novemberprognos. Se t ex sidan 68.

migverkstabell

Prognoserna för de nedersta två raderna, dvs övriga anhöriga och arbetskraftsinvandrare med flera, har jag fått direkt från Migrationsverket.

Statistiken för år 04-13 är hämtad från Migrationsverket, och redogörs i detalj för här.

Samtliga siffror är granskade av Migrationsverket.

EDIT: Det löste sig med tabellen, så komplementet behövs inte. Men nu har jag skrivit det, så det får ligga kvar för den som är intresserad.

Anna Dahlberg och flyktingarna

tantAlla tänkbara ledarskribenter kastar sig plötsligt in i flyktingdebatten med liv och lust. Det ”tabu” som funnits länge har plötsligt lyfts. Ändå är alla sent anlända flyktingdebattivrare övertygade om att just de är de första att våga säga något. ”Ingen törs utom jag!” verkar vara allas motto. Lite som när homosexuellas rättigheter plötsligt blev ”inne” för några år sedan, och alla tävlade om att skriva om hur mycket just de var för homoäktenskap, till skillnad från … absolut ingen alls med röst i debatten. Just nu är det helt enkelt ”inne” att ”våga” säga att Sverige har problem med flyktingar.

En mindre lyckade artikel på det temat denna helg var Dagens samhälles bisarra sifferexercis. Den kommer jag att dementera separat.

Sedan kom normalt ganska kloka Anna Dahlberg ut med en lista över ”åtgärder”.

Låt oss titta närmare på dem:

√ Nästa år väntas runt 8 000 asylärenden lämnas in från personer som har sina rötter på västra Balkan, och i stort sett alla kommer att få avslag. Det är ett orimligt tids- och resursslöseri att lägga månader på att utreda dessa ärenden individuellt. Sverige bör följa Norges och Tysklands exempel och förklara länderna i regionen som säkra.

Jag håller med. Det är en just do it-grej. Men det är ett förslag som framförts av många.

√ Stoppa svinnet av svenska pass. Det är alldeles för lätt att sälja sitt pass till flyktingsmugglare och sedan kvittera ut ett nytt.

Ja, det där har ju stötts och blötts, men det är för det första inte helt enkelt. Vad man kan göra är att starta en utredning när ett pass försvinner för andra gången, så det blir lite krångligare att hämta ett till, men i ärlighetens namn är det inte något särskilt bra skydd ändå, med tanke på de resurser som äts vid en sådan utredning. Och vad är det som ska uppnås med detta? De som tar sig hit gör det illegalt, eftersom det inte går att ta sig in i Sverige legalt om man är flykting. Det är underförstått. Nu ska vi stoppa flyktingströmmen genom att försvåra ytterligare för dem att ta sig hit. Är inte det dubbelmoralens klimax? Jag har inget emot åtgärden egentligen, men jag tror den kan bli dyrare än vinsten. 

√ Ändra förarbetena i lagen så att tidsbegränsade uppehållstillstånd blir regel när människor söker skydd på grund av krig. I praktiken kommer många av dessa att omvandlas till permanenta uppehållstillstånd, men signalvärdet blir ett annat.

Nu börjar det brännas. Ja. Signalvärdet blir inte bara ett annat, utan två:
1. Det blir mindre intressant att komma till Sverige. Det betyder att en del av dem som kommer hit idag kommer att välja andra länder.
2. De som kommer hit kommer inte att ta sig in i samhället lika fort. Det var därför Migrationsverket bestämde sig för PUT på en gång – för det är nämligen ett stort och onödigt lidande för den som kommer hit som flykting och inte vet om den får stanna eller ej. Det har konstaterats att den som får PUT avsevärt snabbare tar tag i svenska språket, skaffar bostad och jobbar för att få jobb istället för att pacificeras i väntan på besked. Det är nämligen en fundamental, mänsklig egenskap: när vi inte är trygga orkar vi inte ta tag i resten av livet. Till det ska läggas att det kommer att gå avsevärt mycket mer tid för Migrationsverket som ska fortsätta pröva dessa människor med tillfälliga uppehållstillstånd.

√ Se över de senaste årens migrationsuppgörelser som har gjort det lättare för människor som saknar asylskäl att få uppehållstillstånd i Sverige.

Öh. Vaddå? Arbetskraftsinvandrare? Eller vad åsyftas? Förutom för ensamkommande barn har inga regler ändrats för asylsökande. Om vi ska motarbeta arbetskraftsinvandring, som ju är ett plus för Sverige, bör det framgå varför.

√ Stävja svarthandeln med arbetstillstånd som i praktiken fungerar som en handel med uppehållstillstånd.

Jaha, gör det? På vilket sätt är detta ett problem? Hur vanligt är det? Jag är själv inte särskilt orolig för arbetskraftsinvandrare – de försörjer sig själva.

√ Ta reda på varför andelen beviljade asylansökningar är så mycket högre i Sverige än i andra EU-länder. Det är viktigt för förtroendet för migrations-politiken att det säkerställs att prövningen alltid är så noggrann som möjligt.

Det vet vi redan. Det beror på att vi ger permanenta uppehållstillstånd. Det gör inte övriga EU-länder. Därför vill de komma just hit. Andelen beviljade asylärenden skiljer sig inte mellan oss och våra grannländer. Det är alltså inte lättare att få stanna här. Man är bara mer välkommen här. Vi säger ”välkommen att bygga ett liv i vårt land”, och de andra länderna säger ”välkommen att vänta ett par år, men sedan ska du resa härifrån”. 

Sammanfattningsvis: Anna har egentligen bara en åtgärd som underlättar för Migrationsverket, och det är den om Balkan-flyktingar, som redan ligger på bordet – lyft av Migrationsverket själva.

Att sluta ge PUT till flyktingar är en easy win. Då kommer de förmodligen i stor utsträckning att sprida ut sig i andra länder istället för att komma hit. Det underlättar inte för flyktingarna, och det gör inte Migrationsverkets tillvaro lättare utan snarare svårare, och Anna säger själv att de ändå kommer att stanna till slut, men det sänker Sveriges andel av ”bördan”, på bekostnad av övriga EU-länder.

Är det det som är det yttersta målet? Att de ska välja andra länder?

Det vilar en makaber cynism över hur Europa hanterar flyktingströmmen från framförallt ISIS-områdena. Vi säger: ”Ni får hjälp om ni kommer hit”, och så gör vi precis allt som står i vår makt för att hindra dem från att komma.

Generalfelet är att Europa ser dem som flyr som problem och inte som tillgångar. Det är där jag tycker vi ska skilja ut oss.

Vi ska bli superbäst på att hitta nya vägar för flyktingar att försörja sig själva och bidra till Sverige.

För övrigt är du välkommen att gilla Facebooksidan ”Hvad vilja nationalisterna?”.

Sverigedemokratisk flyktingpolitik

PrästkrageDu blev torterad, säger du
Finns de som lider mer just nu
Dessa kan vi inte nå
Därför måste du förstå
Att du få inte komma in
Du har det bra ju, så försvinn

Ditt hus är bombat av soldater
Och allt du äger är en krater
Att fly till Sverige blev din lott
Men vi har budgetunderskott
Vad vill du vi ska göra, säg?
För vi kan inte hjälpa dig

Din mor blev dödad och din son
Riskerar att bli tagen från
Ditt hem och bli indoktrinerad
Sen skickas att bli massakrerad
Du vill ju fly men gå ej på de’
Stanna i ditt närområde

Hudfärg är en sån chimär
Vi är inte som de där
Nazisterna i SvP
Vi är bättre vi, än de
Men kulturer ska man värna
Och du vet ju, såna därna
Som är konstiga som du
Vill vi inte ha här nu

Vår fattigdom är stor minsann
Kan inte hjälpa minsta grann
Så var nu snäll och stanna där
Vi ger till UNHCR
Finns de som kallar oss rasister
Men vi är blott nationalister

Lite asylhanteringskritik

Detta att man inte ”får” kritisera svensk invandringspolitik är en central del av nationalismen.

Därför tänkte jag motbevisa detta och istället göra just det. Det är viktigt att vi som är för en generös asylpolitik också tar ställning mot fel. Ska bli spännande att se om jag blir ”huggen i bitar av PKisterna”.

Det är vanligt bland nationalister att kalla ensamkommande flyktingbarn för ”skäggbarn”, och ”ankarbarn”. Ankardelen kommer från tankefiguren att man föräldrar som saknar asylskäl skickar ett barn först, och när barnet för permanent uppehållstillstånd trots att asylskäl saknas eller inte räcker, eftersom föräldrarna inte finns och barnet inte kan återsändas, dyker föräldrarna plötsligt upp och vill återförenas med barnet.

Jag bestämde mig för att grotta lite i det där, och hittade denna lista över uppgifter för en god man. Se punkt 12.

Jag läste den, och den skaver. Den skaver för att den till någon del bekräftar det jag ville inte skulle stämma, dvs att detta förekommer tillräckligt ofta för att någon ska skriva en lång anvisning om hur man ska hjälpa till att få det att hända, och den skaver för att jag tycker oändligt synd om dessa barn med den stress de lever under – även om de inte är barn för att de tvingas ljuga om sin ålder – och den skaver för att jag inte gillar att systemet missbrukas. Att Sverige dessutom ska betala resan för de anhöriga gör mig än mer besviken. Så ska inte våra skattepengar användas.

Jag vet inte hur vanligt det är. Trots allt får föräldrar och barn enbart återförenas om barnet är minderårigt, och jag vet inte om undantag görs och i så fall i vilken utsträckning.

Men jag anser att invandring ska ske för att man har:

  • stark koppling till Sverige
  • arbete och försörjning i Sverige (eller studerar här)
  • asylskäl

Jag tror att den enklaste vägen ur detta är att inte ge permanent uppehållstillstånd till den som saknar asylskäl förrän barnet är 18 år, såvida det inte är mycket litet när det kommer. Det skulle i så fall leda till att om föräldrarna hör av sig innan barnet är 18 återsänds barnet till dem, och hör de av sig senare kan de inte återförenas som anhöriga, eftersom barnet är vuxet.

Det skulle faktiskt också kunna minska stressen för barnet. För om det inte finns något sätt att få hit föräldrarna när asylskäl saknas är det inte barnets fel att det inte blir så. Sedan kan barnet bygga en tillvaro och så småningom ta hit sina syskon och föräldrar genom eget arbete. Eller också får föräldrarna komma hit och söka asyl, och få sina skäl prövade som alla andra.